Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-parlamentets enda piratpartist slåss mot direktivet som skulle lägga filter på Twitter och Youtube - ”Upphovsrätten står i vägen för många nyttiga saker”

Från 2019
Tyska EU-parlamentarikern Julia Reda sitter vid sin bärbara dator på arbetsrummet i Strasbourg.
Bildtext Copyrightdirektivet är viktigt för många unga väljare säger EU-parlamentarikern Julia Reda.

Runtom i Europa mobiliserar sig motståndare till det omstridda upphovsrättsdirektivet. Kritikerna befarar att direktivet kan komma att begränsa möjligheterna att kommunicera och uttrycka sig på nätet.

I tyska Köln samlades på lördagen omkring 2 500 personer för att demonstrera mot de nya upphovsrättslagarna. På plats fanns såväl vanliga internetanvändare som företagare som oroar sig över framtiden om direktivet godkänns.

Internetkonstnären Elli är en av dem som deltog i demonstrationen. Hon ägnar sig åt cosplay - en form av performancekonst som utgår från alternativa iscensättningar med karaktärer från datorspel och filmer.

Problemet är att de karaktärer som Elli använder som utgångspunkt för sin konst är upphovsrättsligt skyddade. Det här kan ställa till med problem om direktivet godkänns.

- Allt det jag har byggt upp och som mitt hjärta slår för måste jag kanske lägga av med eller göra på ett helt annat sätt, förklarar Elli för tyska rundradiobolaget WDR.

Avgörande omröstning senare i vår

I Europarlamentet har kritikerna inte heller gett upp hoppet om att sätta stopp för det omstridda direktivet. Parlamentet har fortfarande möjlighet att förkasta förslaget, påminner tyska Europaparlamentarikern Julia Reda.

- Jag anser att användarna och upphovsmännen borde arbeta tillsammans mot de starka mellanhänderna. Vi talar inte enbart om plattformar utan också traditionella mediebolag, till exempel förläggare, som inte alltid behandlar skaparna och upphovsmännen rättvist.

Reda (Piratpartiet/Gröna gruppen) räknas som en av förgrundsgestalterna i kampen mot upphovsrättsdirektivet.

Hon hoppas att EU-parlamentet tänker om beträffande de mest omstridda delarna i direktivet: kravet att tjänster som Youtube och Twitter filtrerar bort upphovsskyddat material samt förslaget om att begränsa citaträtten för nyhetsinnehåll på nätet.

Förslagen som bär namnen Artikel 11 och Artikel 13 finns med i det kompromissförslag som Europaparlamentet och medlemsländerna enades om nyligen.

Närbild av ett tangentbord där en bokstav är utbytt till c-cymbolen som betyder Copyright.
Bild: Mostphotos

Finland motsätter sig förslaget

Det finns ändå mycket som talar för att det ska gå vägen för upphovsrättsdirektivet.

I onsdags godkändes kompromissförslaget av rådet, trots motstånd från Italien, Polen, Nederländerna, Finland och Luxemburg.

I ett gemensamt ställningstagande skriver de fem länderna att kompromissen inte lyckas hitta en balans mellan dels upphovsrättsinnehavarnas och dels EU-medborgarnas och företagens intressen.

Samtidigt backas direktivet upp av en majoritet av medlemsländerna, en stor mängd företag, mediebolag och upphovsrättsorganisationer.

Vad talar för att EU-parlamentet ska rösta mot kompromissen som krävt flera år av politisk mangling, Julia Reda?

- Allt fler människor hör från sina barn eller kolleger att det här är en fråga som diskuteras, speciellt bland unga, och att det här är en fråga som kan påverka hur de röstar i EU-valet.

Enligt Reda vore det ett misstag av parlamentet att klubba igenom det omstridda förslaget så nära inpå det stundande EU-valet.

- Jag ser det här som en av de mest fundamentala problemen inom det digitala samhället. Upphovsrätten står i vägen för många nyttiga saker som till exempel utvecklandet av artificiell intelligens.

Lobbying som aldrig förr

Upphovsrättsdirektivet har varit ett av de mest omdiskuterade ärendena under den pågående lagstiftningsperioden.

Enligt EU-parlamentet har ledamöterna sällan eller aldrig tidigare utsatts för lika intensiv lobbying som i denna fråga.

Det är inte enbart företagen och intresseorganisationerna som varit aktiva i frågan.

Europaparlamentariker har även blivit föremål för e-postkampanjer som syftar till att uppmärksamma problemen med den föreslagna lagstiftningen.

Kommissionen raderade kränkande blogginlägg

Omfattningen av kampanjerna har väckt frågor om vem eller vilka som egentligen står bakom utskicken.

I ett omtalat blogginlägg som publicerades för en dryg vecka sedan antydde EU-kommissionen att it-jättar som Facebook, Google, Youtube och Twitter skulle ha sitt finger med i spelet.

Bloggtexten som hade den insinuerande rubriken "Upphovsrättsdirektivet: hur pöbeln blev tillsagd att rädda draken och slakta riddaren" raderades snabbt från kommissionens webbplats med en tillbörlig ursäkt.

Kommissionären för den inre marknaden Andrus Ansip beskrev språkbruket i bloggen som "oförlåtligt."

Det är tillsvidare oklart vem som skrev det raderade blogginlägget. Det här oroar Europaparlamentarikern Reda.

- De som motsätter sig direktivet har goda argument för det. Att få höra att man är en del av pöbeln eller att man bli manipulerad av stora företag kan bidra till fjärma dem från EU. Det finns en risk för att de här människorna inte kommer att lita på EU längre.

- Kommissionen borde glädja sig över att det finns så många människor som talar om europeisk lagstiftning inför EU-valet. De borde se det som något bra och inte förolämpa dem som engagerar sig, säger Julia Reda.

Copyrightdirektivet: Så här argumenterar förespråkarna

Upphovsrätt.
Bild: Mostphotos

Upphosvrättsdirektivet delar åsikterna bland beslutsfattarna i EU. Trots kritiken verkar en merpart av beslutsfattarna och företagen vara nöjda med den föreslagna kompromissen. Så här resonerar förespråkarna av direktivet.

"Äntligen har Europa moderna upphovsrättsregler för den digitala tidsåldern med verkliga fördelar för alla: tryggade rättigheter för användare, rättvisa ersättningar till skaparna, klarhet kring regler för plattformar." - Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden

"Överenskommelsen är ett viktigt steg mot att korrigera den situation som tillåtet ett fåtal bolag att förtjäna väldiga summor pengar utan skälig ersättning till de tusentals skapare och journalister vars arbete dessa företag är beroende av." - Axel Voss, EU-parlamentariker (CDU/EPP) och rapportör för upphovsrättsdirektivet

"Om vi vill se en framtid för professionell journalistik inom EU så måste vi vidta åtgärder för att stöda pressen och reparera ett obalanserat ekosystem." - Fyra takorganisationer för europeiska tidnings- och mediehus i ett gemensamt ställningstagande.

"Lösningen ger bättre förutsättningar att finansiera journalistik i en digital tidsålder. Det här är av stor betydelse för demokratiska samhällen." - Jukka Holmberg, vd för finländska Medieförbundet, en takorganisation för den finländska mediebranschen.