Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stenkolet snart ett minne blott i Vasa – både pengar och miljö avgör då man väljer framtidens energilösning

Från 2019
Vaskiluodon voima.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Ingredienserna i den fjärrvärme som värmer Vasa hette under förra årtiondet stenkol och olja. Vaskiluodon Voimas kraftverk på Vasklot i Vasa har sedan dess lyckats göra en helomvändning och idag är stenkolets andel i fjärrvärmeproduktionen endast fem procent.

Framtiden innehåller ändå många frågetecken.

Kraftverket är ett av få i landet som fortfarande bränner stenkol.

Men så ska det inte förbli. Bolaget Vaskiluodon Voima ägs till lika delar av EPV Energi Ab och Pohjolan Voima Oy. Ägarnas planer är att vara koldioxidneutrala senast år 2035.

Förvandling började 2012

År 2012 inledde man den förvandling som fortfarande pågår vid kraftverket.

Då byggdes världens största förgasningsanläggning i Vasa. I den anläggningen används bränsle ur skogen, bland annat flis och även torv.

Vaskiluodon voima, med förgasningsanläggningen till höger i bild
Bildtext Förgasningskraftverket togs i bruk 2013.
Bild: Yle/Roger Källman

I bolagets kraftverk produceras el och fjärrvärme och man tillgodoser i dagsläget över 60 procent av Vasa stads fjärrvärmebehov.

Idag bränner man biobränslen och stenkol tillsammans och det fungerar fint, konstaterar direktör Rami Vuola vid EPV. Men framtidens lösningar väntar runt hörnet.

Svåra beslut

Anläggningarna på Vasklot har en hel del livstid kvar. Det gör det svårare att fatta beslut om vilken väg bolaget ska ta härnäst.

Det blir dyrt att köra ner produktionen i förtid. Och vill man styra om produktionen så att andra bränslen än de nuvarande börjar användas så krävs investeringar.

Enligt Vuola står de bästa tekniska lösningarna för det inte nödvändigtvis ännu klara.

Att förvandla Vaskiluodon Voima till en renodlad biogasanläggning är inte heller ett självklart alternativ.

Kontrollrum vid kraftverket Vaskiluodon Voima i Vasa. Anställd följer med produktionsvärden på datorskärmar.
Bildtext Kontrollrum i det moderna kraftverket.
Bild: Yle/Jarkko Heikkinen

- Tekniken är idag sådan att du måste bränna biobränslena och stenkolet tillsammans. Om vi slopar stenkolet måste vi alltså också slopa biogasen, säger Stefan Damlin som är vd för Vasa Elektriska.

Som bäst diskuteras vilka lösningar för kraftverket som vore bäst.

Också pengarna avgör

Det är inte bara de egna ambitionerna som driver ägarbolagen bakom kraftverket.

Enligt riktlinjer som regeringen drog upp hösten 2018, ska stenkol överhuvudtaget inte användas i Finland efter år 2029.

Ekonomiskt stöd är att vänta för dem som snabbt klarar av att övergå från stenkol till andra och mer hållbara bränslen.

Vaskiluodon Voimas anläggning på Vasklot i Vasa. Fabriksanläggningen sett utifrån.
Bildtext Ur fabrikspiporna på Vasklot kommer det mindre skadliga partiklar idag jämför med för tio år sedan.
Bild: Yle/Jarkko Heikkinen

För ett par veckor sedan öppnades möjligheten att ansöka om investeringsstöd av Arbets- och näringsministeriet. Över 40 miljoner euro ligger i potten och väntar. En ansökan från Vasa är i görningen.

- Det är pengar och miljö som avgör, säger Damlin.

Att man ansöker om investeringsstöd är alltså klart, likaså att kraftverket i Vasa ska fortsätta producera el och fjärrvärme även under de närmaste åren. I övrigt finns flera frågetecken kvar.

- Ett alternativ som diskuteras är om Vaskiluodon Voima i framtiden kunde fungera som ett reservkraftverk, säger Damlin.

Den gamla delen av anläggningarna vid Vaskiluodon Voima. Inne i fabriksbyggnad, rör och maskiner.
Bildtext Såhär ser det ut på gamla sidan av kraftverket.
Bild: Yle/Jarkko Heikkinen

Och ska kraftverket finnas kvar som en produktionsanläggning för el och fjärrvärme behöver man göra rätt satsningar, påpekar Rami Vuola.

- Det att vi väljer rätt teknologi är helt avgörande, säger Vuola.

Artikeln skriven av Elina Niemistö/Yle Pohjanmaa - översatt av Moa Mattfolk