Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Olkiluoto 3:an får grönt ljus - "Anläggningen är säker", säger Strålsäkerhetscentralen

Från 2019
Uppdaterad 25.02.2019 17:28.
Olkiluoto
Bild: Lehtikuva

Strålsäkerhetscentralen Stuk beviljar driftstillstånd för Industrins Krafts nya kärnkraftsenhet OL3 i Euraåminne.

I ett utlåtande till Arbets- och näringsministeriet säger Stuk att det inte finns några hinder för tillståndet, reaktorn är säker att använda. Slutligt beslut fattar statsrådet.

Utlåtandet är baserat på en omfattande säkerhetsbedömning.

I bedömningen har Stuk beaktat både anläggningens tekniska och strukturella säkerhet och kärnkraftsbolagets organisation samt dess förmåga att driva anläggningen på ett säkert sätt.

Enligt kärnenergilagen betyder säkerhet att användningen inte orsakar skada på människor, miljö eller egendom.

Drifttillståndet beviljas alltid för bestämd tid. För OL3 är tillståndet i kraft till år 2038.

Slutförvaringen bedöms också vara säker

Strålsäkerhetslagens säkerhetsbedömning berör inte bara driften utan också atombränsle- och kärnavfallshanteringen.

Industrins Kraft planerar ta hand om slutförvaringen av OL3:s använda kärnbränsle i Olkiluoto inom ramen för företaget Posivas slutförvaringsprojekt.

Posivas bergrum i Euraåminne
Bild: Yle

Vibrationer måste åtgärdas först

Projektchef Minna Tuomainen vid Stuk påminner ändå om att arbetet fortsätter trots att driftstillstånd nu har beviljats. Bland annat behövs ett separat laddningstillstånd innan atombränslet kan laddas.

En sak som ska repareras innan bränslet laddas är den vibration som påträffats i anslutningsledningen i primärkretsens tryckhållare.

Vibrationen upptäcktes vid provdriften i våras.

- I fjol var det här ett stort problem, men Industrins kraft har nu hittat två tekniska lösningar som vi är ganska säkra på att kan fungera, säger Stuks generaldirektör Petteri Tiippana.

Industrins Kraft är ganska säker på att Olkiluoto3 producerar el för elnätet i januari.

- Allting kan hända, men för tillfället ser det ut som om tidtabellen kan fungera, säger Tiippana.

Arbetsdrygt bygge för Stuk

Bygget av Olkiluoto 3 har krävt stora resurser av Strålsäkerhetscentralen.

Stuk har lagt 400 årsverken på övervakning sedan Industrins kraft lämnade in en ansökan om principbeslut år 2000.

Över hundra sakkunniga har varit inkopplade. Stuk har gjort över tiotusen granskningar vid anläggningen i Euraåminne och tusen granskningar i fabriker i ungefär 30 länder.

Stuks generaldirektör Petteri Tiippana hör till dem som har varit med från början.

- Bygget har varit mycket intressant och lärorikt, men också mycket jobbigt.

En orsak till att arbetstimmarna har blivit så många är enligt generaldirektören att Stuk är mycket noggrann i sitt arbetssätt, en annan orsak är att bygget har dragit så mycket ut på tiden.

Ursprungligen skulle bygget stå klart år 2009.

Olkiluoto 3

2000: Industrins Kraft ansöker om principbeslut för att bygga kraftverket.

2001: Strålsäkerhetscentralen ger ett utlåtande om en preliminär bedömning av säkerheten till statsrådet.

2002: Riksdagen godkänner principbeslutet för byggandet av OL3.

2004: Industrins Kraft ansöker om byggnadstillstånd. Strålsäkerhetscentralen börjar bereda sin säkerhetsbedömning.

2005: Olkiluoto 3 får byggnadstillstånd av regeringen. Kraftverket börjar byggas, och väntas stå klart år 2009. Det ska kosta 3,2 miljarder euro och levereras enligt principen "nycklarna i handen" av franska Areva.

2006 framåt: Strålsäkerhetscentralen övervakar byggarbetena och tillverkningen av olika komponenter i flera länder, bland annat tillverkningen av tryckkärlet i Japan.

2008: Bygget skadas i en eldsvåda.

2009: Olkiluoto 3 skulle börja producera el, enligt den ursprungliga planen. Byggprojektet förväntas göra en förlust på 2,3 miljarder euro. Siemens drar sig ur samarbetet med Areva.

2011: Kärnkraftsolyckan i Fukushima. Nu tas extrema naturfenomen också speciellt i beaktande vid byggandet av OL3. Stresstest visar att det här redan har beaktats vid planeringen av OL3.

2012: Areva bedömer att kostnaderna stiger till 8,5 miljarder euro.

2014: Tryck- och täthetstest vid OL3 som lyckas enligt förväntan.

2015: Automationen testas i Tyskland under Strålsäkerhetscentralens vakande öga.

2016: Industrins Kraft ansöker om driftstillstånd. Bolaget kräver också 2,6 miljarder euro i ersättningar av Areva. Areva i sin tur kräver 3,52 miljarder euro av Industrins Kraft.

2017: Areva fusioneras med det franska elbolaget EDF.

2018: Kostnaderna för Olkiluoto 3 är uppe i 8,5 miljarder euro. Med det är kraftverket världens näst dyraste byggnad. Industrins Kraft hoppas ändå komma undan med kostnader på 5,5 miljarder euro. I mars kommer Industrins Kraft, Areva och Siemens överens om ersättningarna. Industrins Kraft får 450 miljoner, men måste betala 150 miljoner om kraftverket står klart i maj 2019. Om kraftverket ytterligare försenas kan Industrins Kraft få max 400 miljoner euro till i ersättningar. I oktober rapporteras det att kraftverket står klart tidigast i september 2019.

2019: Strålsäkerhetscentralen ger sitt utlåtande om driftstillståndet som statsrådet sedan ska fatta beslut om. Bränsle tillförs OL3.

2020: OL3 ska börja producera elektricitet till det riksomfattande elnätet.

2080: Nedmonteringen av OL3 inleds.

Källa: Strålsäkerhetscentralen, Yle

Artikeln har kompletterats med kommentarer från Stuks generaldirektör Petteri Tiippana 25.2.2019 kl 16.55.

Diskussion om artikeln