Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det blir ingen strejk inom sjöfarten - Sjömansunionen och redarna är överens

Från 2019
Uppdaterad 26.02.2019 04:19.
sjöfart
Bild: Lehtikuva

Den hotande strejken inom sjöfarten är avvärjd. Parterna, det vill säga Sjömansunionen och Rederierna i Finland, har bägge godkänt riksförlikningsman Jukka Ahtelas bud i konfliken.

Strejken var utlyst till att börja på fredagen och skulle gälla passagerar- och handelsfartyg i utlandstrafik, samt isbrytarna.

I pressmeddelandet på måndag eftermiddag heter det att lönehöjningarna följer den allmänna linjen, det vill säga lönerna höjs den 1 mars med 1,6 procent både i handels- och passagerartrafiken.

Lönerna granskas nästa gång före den 1 mars 2020, och höjs om det ekonomiska tillståndet det tillåter.

Inga fler utländska sjömän

Arbetsgivarna hade önskat öka antalet utländska besättningsmän på fartygen men det kravet gick inte igenom. En tredjedel av besättningen får komma från länder utanför EU också framöver. Däremot ökar arbetsgivarens inflytande ifråga om den utländska arbetskraften.

Frågan om blandbesättningar oroade Sjömansunionen allra mest. Man var rädd att redarna skulle få igenom sitt krav att 75 procent av besättningen skulle vara från tredje land.

Maskinbefälsförbundets strejkvarsel är fortfarande i kraft, men förhandlingarna med rederierna fortsätter under måndag eftermiddag.

Diskussion om artikeln