Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Åboforskare: Barn till mammor som rökt under graviditeten löper större risk för adhd

Från 2019
Ultraljudsbild på ett foster.

På Åbo universitet har forskare analyserat blodprov och hittat ett samband mellan rökande gravida och en ökad risk att barn drabbas av adhd senare i livet.

Undersökningen har gjorts vid barnpsykiatrin på Åbo universitet.

Enligt undersökningen ökar risken att ett barn drabbas av koncentrationssvårigheter och överaktivitet, adhd, ifall mammans kotininnivåer är höga under graviditeten. Jämförelsen har gjorts med barn vars mammors kotininnivåer var lägre.

Det här är ett säkrare sätt att undersöka hur nikotin påverkar foster.

― Docent Roshan Chudal

Kotinin är det ämne som uppstår i kroppen då man får i sig nikotin. Genom att undersöka mängden kotinin kan man avslöja hur mycket nikotin som ett fostret har utsatts för.

Enligt forskarna är det ändå viktigt att beakta att adhd också är genetiskt och att vissa har en större risk att drabbas.

– Det att en mamma röker under graviditeten kan inte enbart förklara varför ett barn senare i livet får en adhd-diagnos, men rökningen kan samverka med till exempel arvsmassan och sociala faktorer, säger Andre Sourander som är professor i barnpsykiatri vid Åbo universitet.

I Finland röker 12,5 procent av mammorna i början av graviditeten och sju procent röker genom hela graviditeten. Det är högre än i de övriga nordiska länderna.

Nytt sätt att undersöka rökningens effekt

Att rökning är dåligt för foster känner säkert de flesta till. Sambandet mellan adhd och rökande gravida har också tidigare studerats och bekräftats.

Det som ändå är nytt med den här undersökningen är att den baserar sig på mammornas kotininnivåer. Det gör studien till den första av sitt slag.

– Det här är ett säkrare sätt att undersöka hur nikotin påverkar foster. Tidigare befolkningsundersökningar har baserat sig på att mammorna själva har anmält ifall de har rökt under graviditeten, säger docent Roshan Chudal.

rökning under graviditet
Bild: YLE/Nella Nuora

Studien baserar sig på 1 079 personer som är födda mellan 1998 och 1999, och som alla har diagnosen adhd. Därefter har man analyserat blodserum som samlats in via blodprover under den första och den andra trimestern av graviditeten. Blodproven fick man tillgång till via den finländska biobanken.

I studien fanns också en kontrollgrupp.

Undersökningen är en del av en större forskningshelhet som undersöker vilka faktorer, som i samband med graviditet, kan bidra neuropsykiatriska störningar.

Källa: Åbo universitet, American Academy of Pediatrics