Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå familjecenter hjälper nyfödda och frånskilda under ett och samma tak

Från 2019
Lekrum.
Bild: Yle/Leo Gammals

I Konstfabriken i Borgå finns ett familjecenter som samlar stadens alla tjänster som gäller barn och familjer. Multiprofessionella team ger också bättre möjligheter att hjälpa på bred front.

När hissdörren öppnas hörs ett sorl från personalen som står samlad kring långbordet vid mottagningen. Den ena kakan är mintgrön, den andra mandarinorange. Borgå famljecenter i Konstfabriken har öppnat.

- Famljecentret är bra för vi kan hjälpa hela familjer redan i ett tidigt skede. Vi hjälper barn i olika åldrar, föräldrar och så har vi ett multiprofessionellt team som hjälper hela familjen. Det är vårt mål, säger Kristina Huopalainen, tf servicechef för tjänster för tidigt stöd.

Familjecentret är en del av det riksomfattande utvecklingsprogrammet (LAPE) vars mål är att förbättra sociala tjänster för barn och familjer

- Den service vi har här är sådan som många kvinnor använder sig av, till exempel om man väntar ett barn eller har barn som går i rådgivningen. Det är många som besöker det här huset och det är kanske lättare att senare att ta upp vissa saker, till exempel familjerättsliga saker eller ekonomiskt stöd, säger Maria Andersson, servicedirektör vid Borgå stads barn- och familjetjänster.

Maria Andersson.
Bildtext Maria Andersson.
Bild: Yle/Leo Gammals

När man stiger in i familjecentret möts man av en aula med grön soffgrupp invid stora fönster som sköljer in dagsljus. Här finns plats för interaktion.

Däremot består resten av C-trappans tredje våning främst av långa korridorer med arbetsrum och rum för rådgivning, möten och lek.

I familjecentret arbetar cirka 70 personer. Majoriteten är kvinnor, men ett litet antal män jobbar inom familjearbetet och barnskyddet.

Familjehörna.
Bildtext Rum för familjerådgivning
Bild: Yle/Leo Gammals

Trevliga rum att mötas i

Andersson och Huopalainen tycker att arkitekturen fyller sin funktion. Det är viktigt att rummen är sakligt inredda, trevliga och klientvänliga. Det ska kännas bra att komma till en mottagning.

Men det är också viktigt att klienter får ett trevligt bemötande genast när de stiger ut ur hissen. Det räcker ofta med att någon säger hej.

Huopalainen upplever också arbetsplatsen som trygg för både personal och klienter. Hit kommer familjer som väntar barn, par som vill skiljas, män vars faderskap skall verifieras, ensamstående som inte kan försörja sig.

Familjecentret är en plats vid kris, men många har också fått hjälp och upplevt lycka.

- Vi har också mycket glada och nöjda människor som vi jobbar tillsammans med. Det måste man komma ihåg. Det är mera sällan man pratar om dem som är i en svår livssituation en kortare tid men sedan klarar sig bra efter stöd och hjälp på barn- och familjeservicen. De gör inte heller så mycket väsen av sig.

Kristina Huopalainen.
Bildtext Kristina Huopalainen.
Bild: Yle/Leo Gammals

Familjecentret är stort och erbjuder många olika sorters tjänster. I en liten stad löper man också risk att till exempel stöta på någon bekant

Kan då familjecentret garantera klienternas integritet och anonymitet då så många olika enheter samlats under ett och samma tak?

- Vi har nog försökt tänka på den saken från många håll och kanter. Huset är stort och vi kan inte garantera att man inte träffar på någon bekant i hissen eller parkeringshallen. Men man behöver inte anmäla sig här. Man kan sitta och vänta eller gå direkt till sin mottagning när man har sin tid, säger Maria Andersson.

Lekrum.
Bildtext Leksaker finns i flera arbetsrum.
Bild: Yle/Leo Gammals

Svar inom tre dagar

- Man kan ta kontakt med oss på så många olika sätt. Vi har en helt elektronisk service så du kan skriva till oss 24/7. Vi garanterar att vi tar kontakt senast inom tre arbetsdagar och fortsätter att utreda ditt ärende. Man kan ringa till oss, det finns olika nummer på nätsidan, säger Kristina Huopalainen.

- Alla klientbesök är i skilda rum som är avsedda för ändamålet. Vi ser allvarligt på tystnadsplikten och för inte vidare information till någon som inte skall få den, säger Andersson.

Information delar vidare till andra arbetstagare endast med familjens lov. Då handlar det oftast om att ärendet sköts mångprofessionellt tillsammans med någon.

- Man kommer hit med bokad tid och vissa tjänster har så kallad walk-in tider och då kommer man utan tidsbokning. Man anmäler sig här i infon och sen hämtar någon dig och du får diskutera ditt ärende, säger Huopalainen.

Familjerådgivningen.
Bild: Yle/Leo Gammals

Den senaste statistiken visar att antalet familjer som tar kontakt och får hjälp i ett tidigt skede ökar.

Så istället för att en klient ska behöva springa mellan olika social- och familjearbetare satsar familjecentret på multiprofessionella team.

Inom barnskyddet sätts de ihop av ledande socialarbetare. Det kan gälla en barnskyddsanmälan som kommit in från ett dagis eller en skola.

- När man får kontakt med familjen och mera information kan man redan fundera på vilket multiprofessionellt team som börjar jobba med familjen. Om det är klart att det behövs en socialarbetare och en handplockad familjearbetare med rätt specialkunskaper blir kvaliteten mycket bättre och man kan utreda vilken service de behöver, säger Kristina Huopalainen.

26.2.2019: Vi skidar i Sibbo och går på startup-safari Borgå

21:48