Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

SFP:s Anna-Maja Henriksson vill föra in partiet i regeringen igen - hon lovar ändra beslut som försämrat vården på svenska

Från 2019
Uppdaterad 26.02.2019 07:18.
Anna-Maja Henriksson
Bildtext Anna-Maja Henriksson.

För Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson handlar riksdagsvalet om det tvåspråkiga Finlands framtid. Nu vill partiet ha tillbaka makten och lovar ändra på beslut som försämrat den svenskspråkiga vården under den här valperioden.

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson sticker inte under stol med att vårens riksdagsval handlar om att få tillbaka makten. Efter 35 år av oavbruten regeringsmedverkan har partiet nu tillbringat en valperiod i opposition. Enligt Henriksson har den perioden varit ytterst dålig för det svenska språket och valet handlar nu om “det tvåspråkiga Finlands framtid”.

Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson räknar upp de mest centrala besluten som försämrat svenskans ställning: Tingsrätterna i Raseborg och Borgå har uppgått i finskspråkiga helheter och Vasa centralsjukhus blev utan fulljour trots att grundlagsutskottet ansåg att lösningen inte var den bästa ur språklig synpunkt.

- Vi kommer naturligtvis inte att tillåta att en sådan här utveckling fortsätter. Jag är mycket mån om att vi ska kunna svänga skutan och att vi också ska få till stånd ändringar i en del av de beslut som har fattats. Frågan om de jourande sjukhusen och deras status är en av dessa.

Kan väljarna alltså förvänta sig att man ändrar de här besluten om SFP sitter i regeringen?
- Väljarna kan förvänta sig att om SFP sitter i regeringen så kommer vi naturligtvis att också lyfta de här frågorna på bordet. Vi vill att människor ska ha samma rättigheter oavsett om de har finska eller svenska som modersmål.

Anna-Maja Henriksson i Jakobstads gymnasium
Bildtext Anna-Maja Henriksson fotograferad i trappan till sitt gamla klassrum i Jakobstads gymnasium
Bild: Yle/Anna Wikman

Anna-Maja Henriksson väljer att träffa Svenska Yle i hemstaden Jakobstad. Vi besöker hennes gamla skola Jakobstads gymnasium där de finsk- och svenskspråkiga gymnasierna numera verkar under samma tak men som skilda skolor, enligt Henriksson ett bra exempel på en levande tvåspråkighet.

Kraven på tvåspråkiga skolor avvisar hon bestämt, trots att många av partiets tvåspråkiga väljare har efterlyst nya sätt att tänka.

- Det är fundamentalt viktigt att vi har ett skolväsende som fungerar på språklig bas. Annars tar det inte många generationer innan vi har en mycket försvagad finlandssvensk minoritet i det här landet.

- Man måste förstå att förvaltningsstrukturerna hänger ihop med hur en minoritet mår och utvecklas, men det betyder inte att man inte ska vara öppen för lösningar där man välkomnar det finska. Vi har ofta talat för språkbad och språkduschar också i daghem.

Vill satsa på utbildning och familjer

Att Henriksson gärna träffas i sitt gamla gymnasium beror också på att SFP lovar satsa på utbildning. Hon säger att det nu är slutsparat inom utbildningen och ger två konkreta löften: alla 3-åringar ska få fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik varje dag och undervisningsmaterialet i gymnasier och yrkesskolor ska vara gratis för alla.

Satsningen på småbarnspedagogik är en del av SFP:s mål att göra Finland till världens barnvänligaste land. Hit hör också kravet på en reform av familjeledigheterna.

I SFP:s modell har bägge föräldrarna rätt att stanna hemma i sex månader och dessutom kan de dela på ytterligare sex månader. Av de övriga partierna är det bara Vänsterförbundet som vill ha en lika ambitiös reform.

En hurudan reform är SFP redo att gå med på om man sitter i regeringen?

- Det är klart att vi har den mest ambitiösa modellen och vi är också villiga att satsa pengar på den. Det blir en förhandlingsfråga men vi kommer att jobba hårt för att få med åtminstone merparten av elementen i vår modell.

- För oss är det viktigt att ha så bra familjeledigheter att de som flyttat utomlands, till Sverige och andra länder, skulle välja att flytta hem den dagen de bildar familj.

Valfrihet och privata aktörer behövs inom vården

Trots att SFP högljutt har kritiserat regeringens vårdreform är partiets förhållande till privatiseringen av vården mer komplex. Enligt Henriksson har vi just nu "en ganska bra situation" när det gäller fördelningen mellan det offentliga och privata inom äldreomsorgen. Att det har gått snett beror enligt henne på att man inte har följt spelreglerna.

- Det är ett faktum att vi inte skulle klara vården i Finland utan till exempel tredje sektorn och mindre småskaliga företag. Men vi behöver klara spelregler och ordentliga sanktioner för sådana företag som inte följer det man har kommit överens om.

Har de senaste veckornas skandaler fått dig att tänka om?

- De har fått mig att inse att de stora vårdjättarna med kopplingar till skatteparadis inte i första hand är intresserade av att skapa så bra vård som möjligt, utan i första hand av att höja sin egen vinst. De har nu ett jätteansvar att återskapa förtroendet. De måste göra det i konkreta handlingar och frågan är om det är möjligt.

Ett Natoval räckte för SFP

I presidentvalet gick SFP:s kandidat Nils Torvalds till val med ett tema framom andra: Finland borde ansöka om medlemskap i Nato. I partiets valprogram inför riksdagsvalet nämns medlemskap i Nato inte alls.

- Man måste vara pragmatisk och se vad läget är. Vi har inte ändrat på vår grundinställning. Vi är ännu öppna för en process som leder till ett medlemskap, men det kräver ett starkt folkligt stöd och det stödet ser vi inte just nu.

Borde SFP omvärdera sin ståndpunkt?

- Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att vi ska vara för Nato fortsättningsvis. Men det är viktigt att man är medveten om att det finns frågetecken kring vad den sittande presidenten i USA vill med Nato.

Beslutsfattarna i Korsholm bör lyssna på folket

I Österbotten har många krävt att SFP ska ta ställning till den planerade fusionen mellan Vasa och Korsholm. Den 17 mars ska korsholmarna säga sitt i en folkomröstning och sedan är det upp till kommunens fullmäktige att följa resultatet eller inte.

De korsholmare som motsätter sig sammanslagningen anser att frågan är avgörande för det svenska språkets framtid. Anna-Maja Henriksson anser ändå att frågan måste avgöras lokalt.

- Jag kan inte komma in och säga si eller så. Det skulle vara att gå in i den lokala demokratin och svenska folkpartiet är ett demokratiskt parti.

Är det vettigt att hålla fast vid en så liten kommun som Korsholm?

- Det finns många kommuner av Korsholms storlek i det här landet. Jakobstad är en sådan stad. Det beror på vad som händer på statligt håll och hur mycket vikt man fäster vid att ha en lokal demokrati som fungerar också i framtiden. Hur stor en kommun kan vara är en sak som man har lokal rätt att fatta beslut om.

Borde fullmäktige i Korsholm följa den rådgivande folkomröstningen?

- Jag tycker nog att det är viktigt att man tar på allvar det som folket säger.

Svenska folkpartiet: För- och nackdelar inför valet

+ Frågor om svenskans ställning kan mobilisera väljarna och i Österbotten har SFP goda chanser att återfå ett fjärde mandat.
- I Nyland kan det bli tufft att hålla kvar det fjärde mandatet man lyckades knipa i senaste val. Då hette röstmagneten Carl Haglund.
! I Åboland blir det intressant att se hur SFP klarar sig på egen hand, utan valförbund och utan den långvariga riksdagsledamoten Stefan Wallin.

Här kommer du till Yles valkompass