Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Att ta bort 2600 ton jord hjälpte inte så mycket – mängder av förorenad jord kvar i Infjärden

Från 2019
Infjärden i Vasa.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Det finns fortfarande höga halter av kobolt, nickel och zink i Infjärden i Vasa. Därför ska prov tas varje månad tills metallerna hunnit sjunka ner till bottnen och vattnet blir klarare.

Totalt 2600 ton förorenade jordmassor fördes i höstas från Infjärden till Stormossen. Det rörde upp sedimentlager och frigjorde bland annat metaller i vattnet.

Miljödirektör Christer Hangelin på Vasa stad säger att de 2600 ton som fördes bort inte påverkar helheten så jättemycket.

- Det är bara en bråkdel man tog bort. Där är mycket förorenade sedimentlager, säger Hangelin.

Enligt en rapport från NTM- centralen ska alltså prover tas en gång i månaden tills halterna blir lika låga som innan åtgärderna i höstas.

Halterna är enligt rapporten i dag klart högre än de var före arbetena som gjordes i fjol.

Nya diskussioner med Kemira

Vasa stad vill gärna skynda på processen för att sanera Infjärden.

- Vi diskuterar hela tiden med Kemira. Vi ska träffas igen inom en månad och diskutera hur vi ska gå framåt.

Närmast blir det enligt Hangelin fråga om muddring och åtgärder för att ännu mer förorenad jord tas bort.

- Det är ett pågående jättestort projekt. Pohjolagatan var närmast en liten olycka, säger Hangelin och syftar på händelserna som gjorde att jordmassorna måste föras bort i höstas.

De förorenade jordmassorna kom upp till ytan i samband med att staden byggde nya Pohjolagatan.

Metallerna kommer upp igen

Hangelin väntar sig att halterna av föroreningar kommer att sjunka så småningom.

- Då man grävde i massorna kom det lös ämnen. Nu då det får vara i lugn och ro så klarnar vattnet och de lägger sig på botten. Men rör man i det igen så kommer de ut i vattnet.

Undersökningar av jordmassorna som fördes till Stormossen visar att de hålls inom ramen för normalt avfall.

Enligt NTM- centralens rapport innehåller de ändå högre halter av sulfat och arsenik än vad som är tillåtet för avfall.

Därför finns massorna på Stormossens deponi för farligt avfall.

Vd Leif Åkers vid Stormossen säger att man ännu väntar på slutgiltigt besked om massorna får vara kvar där.

- Vi har resultat från vatten därifrån och det finns inget giftigt där utan det motsvarar normalt avloppsvatten. Det ser ut som att massorna får vara kvar eftersom de inte var så farliga som man först befarade, säger Åkers.

Om det är väldigt höga halter av skadliga ämnen måste massorna föras vidare till exempelvis Raumo där det finns en anläggning för behandling av förorenade jordmassor.

Diskussion om artikeln