Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sandö i Hangö kan bli turism- och friskvårdscenter

Från 2019
Uppdaterad 27.02.2019 12:21.
En gammal stor ljusgul lite medfaren stockbyggnad. En skåpbil står parkerad framför huset. Sommar och grönt gräs.
Bildtext Huvudbyggnaden på Sandö gård.
Bild: Hangö stad

Det finns stora planer att utvidga området kring frikyrkans tidigare institut i Sandö i Hangö. Då området utvecklas planeras där turism, inkvartering och tjänster inom friskvård och välbefinnande.

Frikyrkan vill på sikt sälja området, men för tillfället finns ingen köpare på lut, uppger plankonsulten Henrik Wickström.

Detaljplaneringen pågår som bäst och tanken är att planera området för till exempel turism eller retreat.

Frikyrkans utbildningsverksamhet finns nuförtiden i Tammerfors och det är oklart hur mycket kyrkan kommer att vara med i verksamheten om någon annan tar över den.

Byggrätten tredubblas

I den nya detaljplanen skulle byggrätten öka med drygt 10 000 kvadratmeter till drygt 15 000 kvadratmeter.

Den sammanlagda våningsytan på området är nu 5 000 kvadratmeter. Den äldsta huvudbyggnaden är från 1887 och den nyaste internatbyggnaden är byggd år 1996.

Där finns elva bostads- och samlingsbyggnader och sju ekonomibyggnader.

Lokalerna i den gamla skolbyggnaden är föråldrade och en del av byggnaderna är i dåligt skick och kräver sanering och förnyelse.

Om planerna på må bra-turism blir verklighet kan flera tiotal jobb skapas och trafikmängden till området fördubblas.

Invånarantalet kan femdubblas

I turistområdet kan det inkvarteras cirka 70 personer.

Nu finns där två småhus och tolv övriga bostäder. En del av bostäderna är tomma.

Efter att institutet upphörde bor det cirka tio fast bosatta inom området.

En strand med vass, träd i bakgrunden.
Bildtext Kring 40 hektar detaljplaneras.
Bild: Hangö stad

När planen har genomförts ska där finnas sju nya småhustomter.

Teoretiskt kan områdets invånarantal i framtiden därför vara 52 personer.

En liten del av området planeras

Hela området som nu planeras är cirka 40 hektar stort. Sandö ligger ungefär tio kilometer utanför Hangö centrum.

Stadsstyrelsen i Hangö beslutade på måndagen (25.2) att framlägga detaljplaneförslaget till offentligt påseende.

Området kan börja byggas ut efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Det här kan tidigast ske efter tre till fem år när alla planer har gjorts upp.

Det är endast en liten del av helheten kring Sandö gård som nu detaljplaneras.

Frikyrkan äger totalt kring 600 hektar mark i Sandöområdet. Det mesta utgörs av skogsområden.