Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg gav kilometerersättning i stället för skoltransport - strider mot lagen säger övervakande myndighet

Från 2019
Uppdaterad 27.02.2019 14:50.
Bilväg på vintern.
Bildtext Orimligt att förutsätta att föräldrarna kan köra barnen, menar Regionförvaltningsverket.

En familj som bor närmare sju kilometer från närmaste busshållplats och tiotals kilometer från centrum av Ekenäs har inte beviljats skolskjuts för sina tre barn. Lagstridigt menar man från regionförvaltningsverket.

Alla tre barn går i olika skolor som bestämts av staden.

Föräldrarna har istället erbjudits kilometerersättning för att själva köra barnen till skolan. Regionförvaltningsverket slår nu fast att det här inte är lagenligt.

Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket är en statlig myndighet som främjar förverkligandet av:

  • de grundläggande rättigheterna
  • rättsskyddet
  • tillgången till basservice
  • miljöskyddet
  • ett hållbart utnyttjande av miljön
  • inre säkerhet
  • en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö

Verket sköter även tillsynen inom det egna området.

Regionförvaltningsverket styrs av lagar och åtta ministerier och idén är att förverkliga regional jämlikhet.

Källa: Regionförvaltningsverket

Staden upplever att de följt lagen

Staden hänvisar till att lagen säger att understöd är ett alternativ till gratis transport. Regionförvaltningsverket menar ändå att man inte enbart kan utgå ifrån lagen om grundläggande utbildning i det här fallet, utan också måste ta omständigheterna i beaktande.

Man kan inte förutsätta att föräldrarna har bil och arbetar sådana tider att de kan transportera barnen

Sedan beslutet fattades har familjens situation ändrats så att båda föräldrarna numera förvärvsarbetar och alltså inte har möjlighet att köra alla tre barn till och från respektive skolor.

Rätt till gratis skola gäller också transporten

Regionförvaltningsverket understryker att alla enligt gundlagen har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Det innefattar också skolskjuts om vägen till skolan eller förskolan är längre än fem kilometer.

Ett alternativ är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. Familjen bor 6,9 kilometer från närmaste busshållplats vilket betyder att ersättning för kollektivtrafik är inte heller ett alternativ.

En ryggsäck hänger på en knagg i en skolkorridor.
Bildtext Alla har rätt till att gå gratis i skola.
Bild: Yle/Minna Almark

Regionförvaltningsverket menar att man inte heller kan förutsätta att föräldrarna har bil och arbetar sådana tider att de förmår transportera barnen.

Det kan inte leda till att barnets rätt till utbildning begränsas.

Att bevilja understöd betyder inte att man kan förutsätta att föräldrarna transporterar barnen till skolan, skriver man.

Taxi eller skoltransport enda alternativen

Då föräldrarna gått med på arrangemanget har situationen varit en annan. Ett samtycke är frivilligt och kan återtas när som helst. Då är staden tvungen att hitta en annan lösning.

Om inte föräldrarna kan köra barnet och det inte finns tillgänglig kollektivtrafik så återstår alltså endast taxi. Kilometerersättningen räcker inte för att täcka en taxiresa och då är skolan inte längre avgiftsfri, konstaterar regionförvaltningsverket.

Därför måste alltså staden ordna skoltransport eller betala hela kostnaden för taxi.

Familjen har även besvärat sig till förvaltningsdomstolen.

Diskussion om artikeln