Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

De ungas ständiga uppkoppling och krävande vardag är i fokus på Folkhälsans kurs: "Unga upplever ibland att vuxna sprider mera stresskänslor än stöder dem i återhämtningen"

Från 2019
Uppdaterad 27.02.2019 08:59.
en ung mörkhårig kvinna som ser ledsen ut i ett klassrum. Bakom henne andra elever.

Unga upplever att vuxna inte förstår hur jobbigt det är att vara ung idag. Den ständiga uppkopplingen i kombination med krävande skoluppgifter är tung för väldigt många unga.

På tisdagens seminarium Hur svårt kan det vara i Åbo, fick personer som arbetar med unga höra om hur man bäst kan stöda dem.

Det som oroar unga mest är sömnen, överflödet av intryck och framtiden. Nu krävs insatser av yrkespersoner som kommer i kontakt med unga och av de unga själva och deras föräldrar.

Ständig digital uppkoppling, bristande rutiner, sociala medier, ett överflöd av intryck, krävande skoluppgifter i ett raskt tempo gör att många unga har svårigheter att återhämta sig.

Det säger Karin Kastén som är projektledare för Folkhälsans projekt De e lugnt. I det vill man stöda ungas stresshantering och återhämtning.

Generationsskillnader

Emmanuel Jhutti från ungdomsverkstaden Troja i Åbo hade blivit inbjuden till seminariet.

- Jag kan relatera till mycket som sägs här.

ung mörkhårig man med svarta glasögon och grönvitrandig blus står i skolkorridor
Bildtext Emmanuel Jhutti
Bild: Nilla Hansson/Yle

Mycket är bekant från förut för honom.

- Det är bra att det tas upp. Speciellt det här med mängden intryck vi blir utsatta jättemycket för i vardagen.

Han säger ändå att vi alla reagerar olika på det här.

- Det beror också på generationsskillnader. Dom unga har kanske lättare med intryck, tänker Emmanuel Jhutti.

Två unga kvinnor i skolsal med stolar och bioduk längst fram. En ena kvinnarn ler stort och den andra ser underfundig ut. Den ena är klädd i ljusa kläder och den andra i mörkt
Bildtext Karin Kastrén och Nina Martin
Bild: Nilla Hansson/Yle

På Folkhälsan upptäckte man att det fanns ett behov av den här typen av verksamhet.

Efter en kartläggning av ungas utmaningar med sömn, stresshantering, återhämtning och behov av stöd, körde man i gång, berättar Karin Kastén.

Under arbetets gång med kurser och seminarier har Nina Martin märkt att det bland professionella finns ett stort behov av utbildning som fokuserar på just de här områdena.

Fem huvuden bakifrån. De ser på en filmduk med Folkhälsans material "Hur svårt kan det vara"
Bildtext Folkhälsans kurs "Hur svårt kan det vara" i Katedralskolan
Bild: Nilla Hansson/Yle

Egentligen behöver alla i de ungas närhet stöda och hjälpa, säger Kastén. Och bäst kan man stöda genom att lära känna sig själv och syna sina egna handlingar.

En del av de unga behöver kanske mer hjälp med att skapa rutiner och få stöd i skolarbetet.

Behöver hjälp med rutinerna

Ofta handlar det om att lägga undan skärmarna i tid eller begränsa intrycken. Och ge sig själv ro att göra roliga saker och inte alltid prestera.

- Också unga i andra stadiet behöver stöd av vuxna, som att "nu är det läggdags", och med olika rutiner, säger Nina Martin.

- En sextonåring kan verka väldigt mogen och ha mogna tankar, det har vi märkt, men behöver ändå stöd och påminnelser.

Vuxna sprider också stresskänslor

Folkhälsan funderar också på om de vuxnas mångdigitala sysslor skulle behöva uppmärksamhet.

- Unga upplever ibland att vuxna sprider mera stresskänslor än stöder dem i återhämtningen.

Nina Martin efterlyser mer uppmärksamhet och eftertanke av alla omkring de unga.

- Hur hektiskt har vi det egentligen. Skulle vi kunna fokusera lite mer på varandra än på många olika saker samtidigt.

På Folkhälsan har man märkt att det finns ett mycket stort behov av kurserna och besöken i olika skolor och grupper, påpekar Nina Martin.

- Vi är bara i startgroparna ännu, trots att vi redan har ordnat dubbelt flera kurser än planerat.

Diskussion om artikeln