Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Japan har enorma problem med självmord trots att samurajernas och kamikazepiloternas tid sedan länge är förbi

Från 2019
Uppdaterad 30.03.2019 16:45.
Fotgängare i ett affärscentrum i centrala Tokyo
Bildtext Fotgängare i ett affärscentrum i centrala Tokyo
Bild: Yle / Franck Robichon

Ett skäl till att unga japanska kvinnor allt oftare figurerar i självmordsstatistiken är paradoxalt nog att jämställdheten ökat. I takt med att Japan åldras och det uppstått brist på arbetskraft i många sektorer har kvinnor fått det lättare att göra karriär. Därmed jobbar de lika långa dagar som männen, vilket gör att risken för psykisk ohälsa ökar.

Japans historia vimlar av exempel där självmordet blivit en respektabel väg ut ur ett dilemma.

Ett särskilt berömt fall, som också är historiskt belagt, handlar om de 47 herrelösa samurajerna - ronin - som begick kollektivt självmord efter att ha tagit en blodig hämnd på den man som förolämpat deras älskade ledare.

Händelsen ägde rum år 1702 och varje japan känner till historien. Självuppoffring, heder och plikttrogenhet är dygderna som framhålls.

Efterlevande lider lika mycket på alla håll i världen

Samurajer i all ära, men det går knappast att applicera deras tänkande på det moderna Japan vi känner idag. Knappast skulle någon påstå att en mobbad tonårstjej får respekt genom att kasta sig framför ett tåg.

– Om man tar livet av sig för att ta ansvar för något fel man begått så finns det kanske någon slags heder i det, men mest av allt är självmord bara sorgliga och tragiska, också i Japan, säger John Traphagan, professor i antropologi vid Texas University i Austin.

Japanerna tar inte lättare på självmord än andra. Eftermälet är tungt och fyllt av frågor som aldrig kommer att besvaras.

De efterlevande lider lika mycket som efterlevande gör i andra länder.

Myten kring kamikaze

Inte ens andra världskrigets kamikazepiloter kan sägas utgöra något undantag. Det var inte stolta, unga män som gav sig iväg med nationens bästa för ögonen.

Snarare rädda pojkar som skräckslagna tvingades iväg under krigets sista vanvettiga veckor, i stil med nutidens islamistiska självmordsbombare.

Män som vandrar i metron i Tokyo
Bildtext Många japaner anser att kraven på att lyckas är alldeles för stora.
Bild: Yle / Jon Thunqvist

Med detta sagt finns det ändå skillnader mellan Japan och den kristna världen och det handlar om den moraliska inställningen till självmord.

- Om man jämför med mitt hemland USA där självmordet ofta är en moraliskt laddad handling så är det aldrig fallet i Japan. Här är det omständigheterna som avgör hur omgivningen ser på handlingen, akten i sig är inte skambelagd, säger John Traphagan.

Konfucianismens inverkan

Även Japans grannland Sydkorea sticker ut med höga tal i självmordsstatistiken.

Sannolikt kan en del av förklaringen till de höga självmordstalen i de bägge länderna sökas i det starka konfucianska arv som de delar.

Från barnsben uppfostras japaner och koreaner att lyda överheten och respektera sina lärare och andra auktoriteter.

Samtidigt som detta leder till relativt stabila samhällsstrukturer kan det för den enskilda individen verka närmast självutplånande.

Frågar man mannen och kvinnan på stan är det vanliga svaret att pressen från samhället att lyckas upplevs ofta som alltför hög.

– Det är många företag som tvingar sina anställda att jobba alldeles för långa dagar, säger en ung kvinna. Det normala borde vara åtta timmars arbetsdag och jag tror att de styrande måste bli mycket striktare med att se till att det efterlevs. Det ska inte vara så att människor riskerar sin hälsa för jobbets skull.

Tre japanska kvinnor i jobbmöte i Tokyo
Bildtext En ökad jämlikhet i arbetslivet innebär större självmordsrisk för japanska kvinnor
Bild: EPA / Everett Kennedy Brown

Allt flera kvinnor i farozonen

Ett skäl till att just unga kvinnor förekommer allt oftare i självmordsstatistiken är paradoxalt nog att jämställdheten ökat.

I takt med att Japan åldras och det uppstått brist på arbetskraft i många sektorer har kvinnor fått det lättare att göra karriär.

Därmed jobbar de också lika långa dagar som männen vilket gör att risken för psykisk ohälsa ökar. Självmordet kan för en del bli vägen ut ur ekorrhjulet.

Bland tonårstjejer - en annan grupp där självmorden ökar - är det inte sällan mobbning som är orsaken.

Sociala medier är bra på många sätt, men kan vara förödande för den som stöts ut ur gemenskapen eller görs till åtlöje på nätet.

Räcker regeringens åtgärder till?

Den japanska regeringen har skjutit till extra pengar till samtalsjourer och fler kuratorer i skolorna.

John Traphagan välkomnar åtgärderna, men understryker samtidigt att det finns en risk att de är som droppar i havet.

– Japan har enorma problem. Det är inget man ska ta lätt på. Jag vet inte hur de ska tackla de höga självmordstalen, men för samhället i stort är detta en stor tragedi. Regeringen försöker nog komma till rätta med problemen genom satsningar på jourtelefoner och sånt, men frågan är om det kommer att räcka, säger Traphagan.

En lag som förbjuder mer än 80 timmars övertidsarbete per månad har nu införts på de flesta arbetsplatser och företag som frivilligt genomför åtgärder för att minska övertiden premieras med olika former av stöd och subventioner.

En ceremoni under en buddhistisk retreat för stressade japanska kvinnor
Bildtext En buddhistisk ceremoni för stressade japanska kvinnor
Bild: EPA / Everett Kennedy Brown

Pragmatisk syn på religionen kan hjälpa

I Kamakura, som ligger strax söder om Tokyo och var Japans huvudstad under åren 1185-1333, har flera buddhistmunkar organiserat sig för att hjälpa människor som kanske överväger självmord.

Jonathan Watts som är munk har bott i Japan sedan 90-talet och beskriver sig som buddhistisk aktivist.

- Buddhismen lär ut att livet på jorden är en ensam kamp, att det inte finns mycket lindring att få. Det handlar om att försöka göra rätt för sig, respektera andra och sträva mot att bli ett med Buddha. Vi munkar kan inte ta på oss andra människors synder, men vi kan lindra deras smärta genom att finnas vid deras sida och dela den börda det innebär att vara född till detta liv, säger han.

Värt att notera är att japaner har en synnerligen pragmatisk syn på religion. Man tar de bitar som passar för stunden och ändamålet. Vanligt är att man föds som shintoist, gifter sig kristet och dör som buddhist.

Buddhistisk samtalsterapi som en utväg

– Dödsögonblicket är centralt inom buddhismen, säger Jonathan Watts. Det är då det avgörs hur själen ska ta sig vidare. Samtidigt försöker vi få folk att förstå att allt inte avgörs under de specifika sekunderna.

Det handlar snarare om att värdera gärningar utförda under ett helt liv, menar han.

- Det finns till och med dom av mina kollegor som väljer att helt bortse från dödsorsak när de pratar om en avliden. Självmord behandlas på samma sätt som en trafikolycka.

Watts påpekar att buddhistmunkarna tidigare inte märktes så mycket i samhället, men nu ser man skyltar utanför templen där det erbjuds rådgivning och vägledning.

- Vi kan ju inte skriva ut antidepressiva mediciner, men vi kan lyssna och samtala. Många munkar jag känner delar ut sina telefonnummer och uppmanar folk att ringa närhelst de behöver stöd, om det så är mitt i natten, avslutar Jonathan Watts.

Diskussion om artikeln