Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansutskottet: Behövs snabblån alls?

Från 2019
En medelålders man sitter med ansiktet i händerna vid ett skrivbord med en massa papper och kvitton samt en miniräknare och en bärbar dator.
Bild: Mostphotos

Är systemet med snabblån alls nödvändigt och ändamålsenligt? Den grundläggande frågan tycker riksdagens finansutskott att regeringen ska reda ut.

Politikerna föreslår flera åtgärder för att komma åt problemen med snabblånebranschen.

Finansutskottet försöker än en gång ta itu med de stora problem som snabblånen kan leda till.

Sänkt maxränta

Bland annat vill politikerna i utskottet att man sänker den högsta tillåtna räntan som snabblåneföretagen får kräva till 20 procent. Regeringen hade föreslagit en gräns på 30 procent.

Om man gick in för en lägre maxränta, skulle snabblåneföretagen i praktiken bli tvungna att försäkra sig om att den som lyfter lånet är kapabel att betala tillbaka det. I dagens läge marknadsförs snabblån även till personer med betalningsstörningar.

En annan åtgärd som nu föreslås gäller dem som redan hamnat i problem på grund av snabblån.

Utskottet vill att man ser över den summa som en person anses ha rätt att ha kvar efter utmätning och i fall av skuldsanering.

Förebyggande åtgärder

Finansutskottet vill även att man satsar mer på att försöka undvika problemen på förhand.

Bland annat vill utskottet låta utreda om man kunde begränsa marknadsföringen av snabblån och förbättra tillgången på så kallade sociala lån.

Dessutom anser politikerna att man bör satsa mer på att lära ut ekonomifärdigheter på flera olika utbildningsstadier.

Finansutskottet vill sist och slutligen även ta upp frågan på ett mer filosofiskt plan. Man önskar att regeringen låter utreda om systemet med snabblån överhuvudtaget är nödvändigt eller ändamålsenligt.

Diskussion om artikeln