Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Domstolen satte käppar i hjulet för Sibbos planer att utveckla Örnviksstrand - den allmänna badstranden får vänta

Från 2019
Örnviksstrand februari 2019
Bildtext Kommunfullmäktiges ändringar i detaljplanen,som bland annat skulle möjliggöra en allmän strand här, har förkastats av Helsingfors förvaltningsdomstol.
Bild: Yle/Stefan Härus

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat kommunfullmäkiges ändringar i detaljplanen för rekreationsområdet Örnviksstrand. Sibbo svarar nu genom att ansöka om besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen.

Planer på att ändra området kring Örnviksstrand i Storören i sydvästra Sibbo har varit aktuella i flera år. Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo, berättar att processen har hållit på länge.

- Området kring Sibbostrand planerades redan för 10 år sedan och tanken var redan då att det var en del av helheten att det görs en planändring för det västra området, berättar Grannas.

Projektet inleddes 2009 då markägaren lämnade in en ansökan om en detaljplaneändring som kommunstyrelsen senare godkände.

Örnviksstrand februari 2019
Bild: Yle/Stefan Härus

Allmän badstrand

Syftet med projektet har varit att göra en del av området tillgängligt för allmänt bruk.

Det ska bland annat bli ett parkområde, en lekpark och en badstrand. Därtill ska en del av det nuvarande lek- och vistelseområdet ändras till två egnahemshustomter med egen strand.

Området finns vid sydvästra kanten av bostadsområdet i Storören. Detaljplaneändringen gäller en del av gatuområdet vid Örnviksvägen och området söder om gatuområdet och är avsedd för idrotts- och rekreationstjänster.

Därtill gäller det en del av vattenområdet samt området där det finns en pumpstation.

Örnviksstrand februari 2019
Bild: Yle/Stefan Härus

Projektet står stilla

Kommunfullmäktige godkände på hösten 2017 ändringar i detaljplanen. Därefter inlämnades tre besvär mot fullmäktiges beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol.

I början av februari i år kom domen från Helsingfors förvaltningsdomstol. Kommunfullmäktiges ändringar i detaljplanen förkastas.

- Det här gjordes med argumentet att det minskar på områdets grönområden i en betydande mängd, förklarar Grannas.

Sibbo kommer nu att ansöka om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Sibbo förbereder ett besvär och ser sedan hur det går. Risken finns att planerna för Örnviksstrand förfaller.

- Om ärendet förfaller kommer den plan som fullmäktige godkände i slutet på 2017 inte i kraft.

Ett förkastat beslut är ändå inte någon undergång för Sibbo.

- Vi talar om ett par byggrätter så de har ingen betydelse för kommunens tillväxt utan har en större betydelse för den privata markägaren, berättar Grannas.

Diskussion om artikeln