Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Lärlabbet – en serie för lärare, av lärare

Från 2019
Lärlabbet del 1 säsong 3.
Bildtext Programledare Isabella Grybe med panelisterna Henry Barsk och Emma Risbecker Sandman.
Bild: UR/Lärlabbet

Hur kan man bemöta nyalända elever? Hur skapar man en trygg skolmiljö för alla? Och hur kan man använda forskning i sin undervisning? Bland annat de här ämnena ligger i fokus i serien Lärlabbet.

Lärlabbet är Sveriges Utbildningsradio UR:s serie för pedagoger. Serien bidrar med reflektion, yrkesutveckling och handlingskraft kring lärandeprocesser. Diskussionerna utgår från det svenska skolsystemet, men deras innehåll kan också tillämpas och vara till nytta i ett finländskt perspektiv.

Lärarlabbet har också ett annat finländskt perspektiv nämligen bakom en del av programmen finns två finlandssvenska journalister Susanne Skata och Wivan Nygård-Fagerudd.

De här sex delarna av serien har fokus på nyanlända elever och forskning i undervisningen.

"Viktigt att klassammansättningen passar eleven"

Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker.

– Det finns alltid svårigheter. Den stora svårigheten handlar om vad man har för kunskaper när man kommer in i klassen, säger Henry Barsk, panelist i Lärlabbet och lärare i årskurs 7-9 i Övertorneå. Ofta är problemet språket och framför allt terminologin.

Att komma in i en ny skolklass handlar också om att bygga det sociala. Det är viktigt att känna sig trygg och välkommen bland kompisarna.

– Det är bra att lära känna eleven lite grann, säger Emma Risbecker Sandman, lärare i årskurs 7-9 i Växjö. På vilken klass kan eleven passa in? Att man får ihop det sociala är också mycket viktigt.

Hurdant psykosocialt stöd kan pedagoger ge nyanlända för att de ska lyckas bra i skolan? Hur kan man välkomna nyanlända i skolans undervisning? De här ämnena behandlas i de tre första delarna av Lärlabbets tredje säsong.

Avsnitt 1: Steget till ordinarie klass

Avsnitt 1 handlar om hur man kan välkomna nyanlända i skolans ordinarie undervisning.

Avsnitt 2: Vara trygg och höra till

Avsnitt 2 ser närmare på vad psykosocialt stöd innebär och hur pedagoger kan ge nyanlända trygghet i skolan.

Avsnitt 3: Att utveckla kunskaperna

Avsnitt 3 handlar om hur man stöttar eleverna bäst så att de inte förlorar kunskap i de andra ämnena för att de inte kan svenska.

"När man forskar får man syn på nya saker"

De tre följande delarna av Lärlabbet behandlar lärande och forskning. På Globala gymnasiet i Stockholm är många gymnasielärare forskarutbildade. Tillsammans har dessa gymnasielärare börjat erbjuda grundskolelärare fortbildning i ämnesdidaktik. Ett syfte med det är att göra teori till praktik.

När man har forskat får man begrepp för sådant som man inte har kunnat sätta ord på tidigare, säger Ulrika Németh, gymnasielektor i Stockholm som själv ägnat sig åt forskning.

– Det vidgar sig perspektiv som inte hade funnits där förut, då är man lärare och håller på med det praktiska. Nu kan man ställa det som händer i något slags perspektiv och det tycker jag är väldigt spännande, säger Németh.

Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i klassrummet? Hur kan man som lärare göra sin undervisning bättre med hjälp av forskning? Och hur kan lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen? Ta del av dessa ämnen i följande tre delar av Lärlabbet.

Avsnitt 4: Hitta till forskningen

Hur kan lärare hitta forskning som de kan använda i undervisningen? Det är temat för avsnitt 4.

Avsnitt 5: Teori i praktiken

Avsnitt 5 ser på hur man kan göra sin undervisning bättre med forskning.

Avsnitt 6: Ett forskande förhållningssätt

Avsnitt 6 handlar om hur man som lärare använda ett forskande förhållningssätt i vardagen.

Mer Lärlabbet på kommande på Yle Arenan.

Diskussion om artikeln