Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olof missköttes på missbrukarhem – allt fler missförhållanden anmäls

Från 2019
Bilden av en person reflekteras i vattnet.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Pargasbon Olof mår mycket bättre nu på sitt nya vårdhem, men han hann bli en annan människa på det missbrukarhem i Bjärnå där han missköttes. Det anser hans syster Nina.

På vårdföretaget säger man däremot att man sätter stor vikt vid att alla deras kunder ska få en kvalitativ och god vård.

Det hela började med att Olof förlorade hälften av sin familj inom tio månader, först sonen och sedan frun.

- Som hjälp fick han psykmedicin, trots att läkaren visste att han var ganska snabb att ta till flaskan, berättar Nina.

Koskenkorva.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Det blev en dålig kombination, som Olof egentligen aldrig kom ur. Han tog ut nya mediciner på apoteket, till exempel stora mängder lugnande medel och insomningspiller, och använde dem genast.

Det var säkert lätt att vara lite där upp på moln och inte tvingas ta ansvar

― systern Nina

- Jag kom hem till honom en gång efter att han i fyllan hade kört av vägen med sin bil. Jag räknade medicinerna, och under fem dygn hade han ätit 67 stycken diapam, och svalt ner dem med alkohol, berättar Nina.

Fanns inte mycket syskonen kunde göra

Nina säger att han i flera år försökte övertala Olofs läkare att ta bort hans medicinering, och att han istället skulle få terapi. Men Olof var myndig och kunde själv fortsätta med kombinationen av alkohol och piller.

- Det var säkert lätt att vara lite där upp på moln och inte tvingas ta ansvar. Men det ledde till att han inte kunde återvända till sitt arbete, vilket säkert skulle ha gjort honom gott.

Olofs syskon var oroliga för honom, men det fanns inte så mycket de kunde göra.

Alkoholism
Bild: Yle/Madeleine Boström

Under fem år skötte Nina om att Olof kom hem, hämtade honom då han låg i något dike, eller såg till att han kom in på intervallvård på mentalvårdsavdelningen i Pargas, trots att det var otroligt tungt att leva med någon som missbrukar.

Pustade ut för tidigt

Det finns inte längre något missbrukarhem i Pargas, men slutligen hittades en plats åt Olof på Esperi Hoitokoti Rehabia, som är ett missbrukar- och mentalvårdshem i Bjärnå.

- Då pustade jag också ut, säger Nina.

En snöig väg och snöig fotbollsplan framför en ljusgul byggnad i fyra våningar, Esperi Hoitokoti Rehabia.
Bildtext Esperi Hoitokoti Rehabia i Bjärnå.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Allt fungerade rätt så bra i ett par år. Olof ringde ofta till Nina och till syskonen, eftersom telefonen var hans enda kontakt utåt. Och syskonen besökte honom ofta.

Men det visade sig att syskonen pustat ut för tidigt.

Fick många lugnande piller

- Han klagade många gånger då han ringde och jag märkte att han lät väldigt grötig. Många gånger tänkte jag att han var skitfull, men det visade sig att han fick lugnande piller.

Syskonen berättade hur Olof hade ett sjabbigt rum, men då Nina äntligen hade möjlighet att besöka honom kunde hon inte förstå att någon kunde bo i ett rum som stank så mycket.

Så hon tog hem honom till sig för några dagar.

- Vi fick med alla hans tabletter, en dosett med en massa piller, säkert 20 i dygnet. Dessutom fanns det på vårdhemmet massor med medicin som han fick vid behov.

Olika tabletter
Bild: Goodshoot.com/Ludovic Di Orio

Efter besöket hos Nina for Olof tillbaka till vårdhemmet i Bjärnå, men han började mer och mer prata om att han inte trivdes där och ville därifrån.

Telefonen konfiskerades

- Han hade på vårdhemmet sagt att han tar kontakt med advokat och han hade ringt socialbyrån i Pargas, som hade ordnat platsen åt honom. Det resulterade i att man på hemmet tog telefonen av honom - för hans eget bästa!

Nina blev förbannad, för telefonen var ju hans länk till omvärlden.

En rödvit skylt med texten Esperi Koti Rehabia framför en rappad beige byggnad i en våning.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Vid det här laget var Nina Olofs närmaste anhöriga, så hon krävde att socialbyrån i Pargas skulle flytta honom till ett vårdhem på Kimitoön som hon kände till.

Enligt Nina hade socialbyrån från Pargas nog tidigare också haft vårdmöten på vårdhemmet, men då hade en vårdare från hemmet alltid funnits med och hon hade svarat på de flesta av frågorna till Olof.

Nu hade Pargas socialbyrå ett möte där Olof fick vara ensam med, och efter mötet lovade socialbyrån att han fick flytta bort från vårdhemmet i Bjärnå.

"Personalen smutskastade det nya stället"

Det nya vårdhemmet var berett att ta emot Olof, men han hade förstås en månads uppsägningstid först.

- Efter vårdmötet fick Olof tillbaka sin telefon, men hans röst blev bara sluddrigare och sluddrigare då han ringde.

Enligt Nina började personalen samtidigt också smutskasta det nya stället han skulle flytta till, om hur dåligt det var och de berättade om allt han inte skulle få göra längre.

Olof började till och med själv tvivla på om det var en bra idé att flytta.

En gul tennisboll där en harkrank håller i sig.
Bild: Linus Hoffman / Yle

- På det nya vårdstället kände de till det här. De hade haft andra boare som hade velat flytta till hemmet på Kimitoön, men i sista minuten hade boarna ringt och sagt att de inte flyttar.

Nina fick föreståndaren för det nya hemmet att genast hämta Olof, som följde med, och som sedan dess har bott på sitt nya vårdhem.

Enligt Nina togs alla överlopps mediciner bort och man tittade på allvar på skador han bland annat fått då han körde av vägen med bilen.

- Jag tror att det är tack vare att han kom till det nya hemmet som han lever ännu i dag, säger Nina.

Esperi Care: all medicinering sker enligt godkända planer

Distriktschef Kimmo Karvonen vid Esperi Care känner inte igen fallet med Olof. Dessutom poängterar han att han inte kan kommentera enskilda kunders ärenden.

Han svarar ändå på ett allmänt plan att all vård vid Esperi Hoitokoti Rehabia och all medicinering sker enligt de föreskrifter som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd THL och som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Trägungor på en snöig gräsmatta framför en ljusgul stenbyggnad i tre våningar, Esperi Hoitokoti Rehabia.
Bild: Linus Hoffman/Yle

- Det är den ledande läkaren som beslutar om vilken medicinering som behövs, inte vårdhemmets personal. Vårdpersonalen delar ut medicinerna enligt direktiven. Vi har en enhetlig linje inom Esperi Care där, säger Karvonen.

Rätten att använda telefon kan begränsas, men inget konfiskeras

Användningen av telefoner kan begränsas vid Esperi Hoitokoti Rehabia, enligt den plan för egenkontroll inom socialvården som vårdhemmet lämnat in till Valvira.

Men om man begränsar kundens självbestämmande och rätten att använda sin telefon så ska det vara inskrivet i den boendes vårdplan.

Det ska alltid vara orsaker som har med den boendes säkerhet att göra, står det i planen för egenkontroll.

- Våra kunder uppmuntras att hålla kontakt med sina anhöriga och sina vänner. Vi konfiskerar ingen egendom av kunderna, intygar Karvonen.

Ung man håller i en telefon.
Bild: All Over Press/Denis Closon/Isopix

Enligt Karvonen är det viktigaste att alla deras kunder för en kvalitativ och god vård.

- Vårt mål är att kunden ska få rehabilitering enligt sin funktionsförmåga. Det är viktigare att vården är effektiv än att vi har långa vårdperioder, säger Karvonen.

Många anmälningar och klagomål om vårdinrättningar

Esperi Hoitokoti Rehabia finns beläget i Bjärnå nära Strömma kanal. Från husen ser man över viken till Kimitoön. Här är vackert och lugnt.

Utsikt över en snötäckt fjärd från Esperi Hoitokoti Rehabia.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Men Esperi Care och de andra privata vårdbolagen har varit mycket i offentligheten efter att verksamheten vid vårdhemmet Ulrika i Kristinestad avbröts i januari.

Den livliga debatten har lett till att mycket fler klagomål och anmälningar om missförhållanden lämnas in till regionförvaltningsverken.

- En anmälan om missförhållanden har lämnats in gällande Esperi Hoitokoti Rehabia, men den har nyss kommit in så vi har inte börjat utreda den ännu, meddelar Marjo Henrichson som är överinspektör för socialvården vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Kimmo Karvonen vid Esperi Care säger att han inte och inte heller vårdhemmet känner till att några anmälningar om missförhållanden skulle ha gjorts mot Esperi Hoitokoti Rehabia i Bjärnå.

- Vi har fått många anmälningar från sydvästra Finland sedan början av året, men alla ska undersökas, säger Henrichson.

Sällan anmälningar från vårdhem för missbrukare

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har under årets två första månader tagit emot 20 klagomål och anmälningar, vilket är en fördubbling jämfört med samma tid i fjol.

I hela Finland har det gjorts 110 anmälningar om missförhållanden och 75 klagomål under början av året.

Under de senaste åren har det däremot inte lämnats in några andra anmälningar om missförhållanden eller klagomål mot vårdhemmet i Bjärnå.

En rödvit skylt med texten Esperi Koti Rehabia framför en rappad beige byggnad med en hög skorsten.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Att det inte lämnats in några anmälningar, betyder generellt sett inte att allt fungerar bra i vårdhemmen. Det är nämligen väldigt sällan det görs anmälningar från vårdhem för missbrukare.

- Klienterna är ganska ensamma. De har få personer som försvarar dem och talar för deras sak. Oftast är det någon i personalen som gör en anmälan, förklarar Henrichson.

Borde Pargas bättre övervaka den vård man köper?

Nina och hennes syskon anmälde aldrig eller klagade aldrig officiellt på Esperi Hoitokoti Rehabia. De var bara glada att Olof kom bort därifrån.

- Vi tog ju kontakt med socialbyrån i Pargas och hade lite väntat mig att de skulle ta i det. Men nu då det talats så mycket om problem inom äldrevården så tyckte vi att man borde berätta om missbrukarvården och den psykiatriska vården också, säger Nina.

Pargas stad köper alltså en del tjänster av privata företag, såsom missbrukarvård. Miia Lindström, som är tf social- och hälsovårdsdirektör i Pargas, intygar att staden kontinuerligt följer med den service man köper.

Profilbild på Miia Lindström.
Bild: Yle / Peter Karlberg

- Stadens representanter är årligen i kontakt med alla privata vårdhem det köps tjänster av och kontrollerar därmed att vårdhemmet uppfyller de kriterier på vården som är överenskommet, berättar Lindström.

Det sker dels genom kontakt med vårdhemmets ledning, dels så att stadens representant gör ett besök på vårdhemmet och träffar personal och patienter eller klienter.

- Besöket sker enligt protokoll, där det ingående diskuteras vårdhemmets verksamhet, inklusive bland annat trygghetsfaktorer, personaldimensionering, personalutbildning, vårdmetoder och den enskilda patientens eller klientens vård, säger Lindström.

Verksamheten granskas årligen

Kimmo Karvonen vid Esperi Care berättar att vårdhem och vården övervakas både av klientens hemkommun och av kommunen där vårdhemmet är beläget.

- Vanligtvis inleds vården med en provperiod på två-tre månader, varefter man ser om vårdplatsen är lämplig för kunden. Kundens vårdplan och vårdbehov utvärderas enligt behov, och det kan ske flera gånger per år, säger Karvonen.

En snöig väg leder mot mentalvårds- och missbrukarhemmet Esperi Hoitokoti Rehabia, en ljusgul byggnad i tre våningar.
Bildtext Esperi Hoitokoti Rehabia i Bjärnå.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Vårdhemmet finns i Bjärnå, som numera hör till Salo stad.

Marita Päivärinne, som är förman för mentalvårdstjänster inom Salo stad, kan inte minnas att staden skulle ha fått några anmälningar om missförhållanden vid Esperi Hoitokoti Rehabia.

- Men just nu granskar vi verksamheten vid flera vårdinrättningar, och det kan finnas behov av åtgärder från stadens sida. Vi informerar om det senare, säger Päivärinne.

Enligt Miia Lindström är Pargas stad därutöver naturligt i kontakt med de privata vårdhemmen under året i olika aktuella frågor.

- Patienten, klienten eller de anhöriga kan och får gärna kontakta stadens socialservice ifall det uppstår frågor kring vården. Ifall någon är missnöjd med vården, utreds ärendet och ifall behov föreligger, ordnas förflyttning till annan enhet i mån av möjlighet, säger Lindström.

Diskussion om artikeln