Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tänk om Storbritannien inte lämnar EU den 29 mars? Vi listar sju olika scenarier för vad som kan hända om brexit skjuts fram

Från 2019
Uppdaterad 02.03.2019 18:42.
Storbritanniens och EU:s flagga vajar utanför parlamentet i London.
Bild: EPA-EFE

De avgörande besluten om brexit närmar sig. I mitten av mars väntas det brittiska underhuset rösta om olika alternativ för brexit. Lyckas man inte komma överens kan det bli aktuellt att förlänga Storbritanniens EU-medlemskap.

Vilka alternativ kan bli aktuella om Storbritannien vill förlänga sitt EU-medlemskap? Och vad krävs för att Storbritannien ska lämna EU som planerat den 29 mars? Vi har listat sju olika alternativ för vad som kan hända härnäst.

1. Storbritannien lämnar EU den 29 mars

Då det brittiska underhuset formellt klubbade igenom brexit ifjol skrev man i lagen att Storbritannien ska lämna unionen den 29 mars. Utgångspunkten är alltså att brexit blir av i slutet av mars om inte beslut fattas om att förlänga Storbritanniens EU-medlemskap.

Det utträdesavtal som EU:s och Storbritanniens förhandlare enades om i november utgår likaledes från att brexit äger rum den 29 mars. En röst för Theresa Mays avtal är med andra ord också en röst för ett utträde inom den utsatta tidtabellen.

Den 29 mars gäller även ifall förhandlingarna om utträdesavtalet går i stöpet och Storbritannien inte självmant väljer att ansöka om en förlängning av sitt EU-medlemskap.

Det är även om möjligt, om än osannolikt, att de återstående medlemsländerna avböjer att förlänga Storbritanniens medlemskap även om britterna själva anhåller om det.

2. Storbritanniens medlemskap förlängs med några veckor

En kort förlängning av Storbritanniens EU-medlemskap kan bli aktuell om det brittiska underhuset och EU-parlamentet behöver mer tid för att ratificera innehållet i utträdesavtalet.

En förutsättning för en sådan förlängning är att underhuset tagit principiell ställning för ett avtal med EU före den 29 mars.

För de återstående medlemsländerna innebär en förlängning av det här slaget knappast något problem, speciellt om medlemskapet inte förlängs längre än till den 18 april då det sittande parlamentet sammanträder för sista gången före uppehållet inför vårens EU-val.

Samtidigt ger en förlängning på några veckor inget eller mycket små möjligheter att föra ytterligare förhandlingar om innehållet i utträdesavtalet och den tillhörande nationella lagstiftningen.

3. Medlemskap förlängs till Europaparlamentsvalet

Även om de brittiska parlamentarikerna ställer sig bakom utträdesavtalet med EU så är det möjligt att underhuset behöver mer tid för att godkänna all den tillhörande lagstiftning som hänger ihop med brexit.

I det här fallet kan Storbritannien anhålla om en teknisk förlängning som sträcker sig till den 23-26 maj då Europaparlamentsvalet går av stapeln.

Om brexit äger rum den 23 maj eller tidigare behöver britterna inte ordna EU-val. Sker utträdet efter Europaparlamentsvalet så bör Storbritannien enligt EU:s regler också välja representanter till EU-parlamentet i likhet med de övriga medlemsländerna.

Vi ska återkomma till de problem det stundande EU-valet kan innebära för Storbritannien senare i texten.

4. Storbritannien förblir EU-medlem till slutet av juni

I början av veckan medgav premiärminster Theresa May att det kan bli aktuellt att förlänga Storbritanniens EU-medlemskap. Innan dess har Mays ståndpunkt varit att Storbritannien kommer att lämna unionen den 29 mars.

Enligt May skulle en förlängning på tre månader ge underhuset mer tid att enas om en väg framåt vad brexit beträffar.

Enligt May är det sannolikt att de övriga medlemsländerna är villiga att acceptera en begränsad förlängning av det brittiska medlemskapet.

En förlängning som sträcker sig till slutet av juni skulle innebära att Storbritannien lämnar unionen innan den 2 juli då mandatperioden för det nya Europaparlamentet inleds.

På det här sättet skulle Storbritannien undvika de eventuella rättsliga påföljder som kan bli en konsekvens om landet fortfarande är medlem i juli men inte har några folkvalda EU-parlamentariker att skicka till Bryssel och Strasbourg.

En sådan lösning är utmanande för de övriga medlemsländerna i och med att den skapar osäkerhet kring den sammansättning i vilken det nya parlamentet kommer att sammanträda.

Det finns heller inga garantier för att en tre månaders förlängning räcker till för att få ordning på det kaotiska läget i det brittiska parlamentet. Risken för att man åter står vid stupets brant i slutet av juni är överhängande.

5. Medlemskapet förlängs upprepade gånger

Det är tillsvidare oklart om de återstående medlemsländerna är villiga att förlänga Storbritanniens EU-medlemskap om landet ber om det. Samtidigt som man fortsätter att hoppas på ett avtal med Storbritannien har förtroendet för de brittiska politikernas beslutsförmåga fått sig en törn i och med brexitprocessen.

I en situation där den inre oenigheten kring brexit fortsätter i Storbritannien finns en risk för att landet kommer att ansöka om upprepade förlängningar av sitt EU-medlemskap.

Det här skulle innebära att osäkerheten kring brexit fortsätter på obestämd tid. Risken finns att Storbritannien fastnar i ett ingenmansland mellan EU-medlemskap och utträde.

De övriga medlemsländerna ser ogärna en situation där den brittiska utträdesprocessen drar ut på tiden. De brittiska exportföretagen bävar också för en situation där besluten kring brexit drar ut på tiden.

Theresa May kan med andra ord tvingas komma med garantier för att en eventuell förlängning av det brittiska medlemskapet på några månader blir en engångsföreteelse.

6. Storbritannien beviljas en lång förlängning

För att undvika en serie av förlängningar av det brittiska medlemskapet kan de övriga EU-länderna erbjuda Storbritannien möjliget till en lång förlängning.

I praktiken kan det här innebära att EU-medlemskapet förlängs till utgången av 2020 eller rent av till 2021. På det här sättet skulle man skjuta fram riskerna med ett avtalslöst utträde. Det här skulle även möjliggöra en ny folkomröstning om brexitavtalet eller nyval.

Samtidigt skulle en lång förlängning tvinga britterna att delta i Europaparlamentsvalet i maj och att skicka representanter till det nya parlamentet i början av juli.

Många av dem som röstade för ett brittiskt utträde skulle se en sådan lösning som ett svek mot resultatet i EU-folkomröstningen år 2016.

Politiskt skulle en lång förlängningen vara svår att driva igenom såväl i det brittiska underhuset som bland de återstående 27 medlemsländerna.

7. Storbritannien drar tillbaka sin utträdesansökan

Före årsskiftet slog EU-domstolen fast att Storbritannien har möjlighet att ensidigt dra tillbaka sin utträdesansökan.

I praktiken innebär det här att de övriga medlemsländerna inte kan stoppa britterna från att återta beslutet om brexit så länge som landet är medlem i unionen.

Beslutet gav vatten på kvarn åt förespråkarna av en ny folkomröstning där möjligheten att stanna i unionen finns med som ett alternativ.

På EU-håll är det likaså många som hoppas att britterna ännu ska komma på andra tankar och ångra beslutet att lämna unionen. Man hoppas att opinionen i Storbritannien gradvis ska vända då konsekvenserna av brexit under processens gång blivit allt mer tydliga.

De juridiska och politiska tolkningarna kring hur brexitprocessen kan tänkas gå vidare varierar. Det finns bland annat olika uppfattningar om hur långt Storbritannien kan förlänga sitt medlemskap utan att tvingas medverka i Europaparlamentsvalet.

Diskussioner med tjänstemän och diplomater samt rapporter från tankesmedjorna Institute for government och European policy centre ligger som grund för sammanställningen.

Diskussion om artikeln