Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunerna måste granska sina vårdhem i vår – svårt att hinna innan deadline

Från 2019
En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Bild: Mostphotos/Sandnes1970

Regionförvaltningsverket har begärt att kommunerna granskar alla sina vårdhem innan sommaren. Socialomsorgen i Vasa och Jakobstad saknar resurser för att hinna granska alla sina boenden, medan äldreomsorgen redan har årliga granskningar satta i system.

Regionförvaltningsverket (RFV) skickade för två veckor sedan ut en begäran till kommunerna om en granskning av alla vårdhem.

Granskningen gäller inte enbart äldreboenden utan också barnskydds-, berusnings- och mentalvårdsenheter samt enheter där personer med funktionsnedsättningar bor.

I Vasa har socialomsorgen inte haft något årligt granskningssystem av boenden. Man har granskat enheter när de öppnats och vid senare tillfällen enbart ifall man fått höra om problem vid någon enhet.

Erkki Penttinen, ansvarig för socialarbete och familjeservice i Vasa, berättar att de inte har någon enskild granskare. Därför innebär regionförvaltningsverkets begäran en stor belastning.

- Jag har själv sagt att vi borde ha en egen granskare eller person som får det som huvudjobb, men i den här ekonomiska situationen är det lite av en utmaning att få en sådan tjänst. Det är en så stor mängd enheter här så det är lite av en utmaning för oss.

Erkki Penttinen
Bildtext Erkki Penttinen
Bild: Yle/Pia Lagus

Det formulär som ska fyllas i för varje enhet är 15 sidor långt och ska fyllas i både av enheterna och kommunen.

RFV vill att alla enheter ska ha granskats innan slutet av juni, något Penttinen säger att de inte kommer hinna med.

- Vi försöker hinna med så många vi kan, men vi gör det vid sidan av allt annat arbete.

"Det är en väldigt omfattande uppgift"

Samma problem har man även inom socialomsorgen i Jakobstad.

Där har man visserligen infört i system att granska vårdhemmen en gång i året, men före årsskiftet fick man veta att det även var kommunens uppgift att granska Kårkullas enheter. Något som varit oklart tidigare.

- Det är väldigt mycket arbete och det ska göras vid sidan om ordinarie arbete. Det är ingen liten uppgift och nio stycken Kårkullaboenden ska granskas på vårt område. Så det är en stor mängd boenden som ska granskas, säger Carola Lindén, chef för socialomsorgen vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Carola Lindén i sitt arbetsrum
Bildtext Carola Lindén
Bild: Yle/Kjell Vikman

Lindén säger samma som Penttinen, att det skulle behövas en skild person som granskar enheterna.

- Det är en väldigt omfattande uppgift, inget man gör lättvindigt. Det är mycket förberedanden, besöken tar sin tid och sen ska protokollen skrivas och skickas ut. Det här är ett heltidsjobb för minst sagt en person, säger Lindén.

Blir det svårt för er att hinna innan RFV:s deadline i slutet av juni?

- Ja det tror jag. Jag vet inte var vi ska hitta alla resurser för att göra det, men vi måste beta av det och försöka få det till stånd.

- Det är sådant man överför på kommunerna och förväntar sig att det ska finnas resurser någonstans i kommunen att göra det, tillägger Lindén.

"Esperi care-fallet var en bra påminnelse"

Erkki Penttinen i Vasa tycker att det är bra att man nu måste granska sina enheter systematiskt, även om det innebär mycket arbete. Han säger att det är något de redan diskuterat de senaste två åren.

- Det är en plikt vi måste göra. Och det är bra med ett system så att man under samma besök kan jämföra hurudan service man får på A, B och C-stället och se vilka klienter som passar på vilka ställen.

Efter det här kommer socialomsorgen i Vasa att börja granska sina boenden årligen.

- Esperi care fallet var en bra påminnelse att man måste kolla. Man borde och måste lita på dem, men nu kom det upp att det inte alltid är så, säger Penttinen.

En vit husfasad med en röd skylt där det står Esperi.
Bild: Yle/Juho Teir

Varken i Jakobstad eller i Vasa har några större problem kommit fram vid de boenden man hittills granskat.

- De har skött sina ärenden ganska väl, vi har inte hittat något men man måste vara noggrann. Och överraskningsgranskningar borde göras mer, säger Penttinen.

Äldreomsorgen gör redan årliga granskningar

Inom äldreomsorgen i Vasa, Kristinestad och Jakobstadsregionen har man sedan tidigare haft i system att granska alla vårdhem en gång i året, både kommunala och privata. Därför innebar uppmaningen att granska vårdhemmen ingen större förändring.

- Det är ingen ovanlig begäran. Nu är skillnaden att enligt de nya anvisningarna ska de vara klara innan sommaren, säger Leif Holmlund, direktören för hem- och anstaltsvård vid Vasa stad.

I Jakobstadsregionen har man granskat alla vårdhem i slutet av året, vilket innebär att man inte behöver granska dem på nytt.

De problem som framkommit den senaste tiden, förutom Ulrikahemmet i Kristinestad, är personalbrist vid Esperi Cares vårdhem i Jakobstad och brist på personal som kan svenska vid Attendo Kaarlentupa i Vasa.

I övrigt har inga andra större problem uppdagats, enligt Leif Holmlund i Vasa och Pirjo Knif, ansvarig för äldrevården vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Diskussion om artikeln