Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Processen kring Laura Huhtasaaris pro gradu fortsätter - Jyväskylä universitets plagiatutredning går till Forskningsetiska delegationen

Från 2019
Uppdaterad 01.03.2019 17:52.
Laura Huhtasaari med pärmbilder och textstycken från sin egen och Tiina Simpanens gradu.
Bildtext Svenska Yle rapporterade i maj 2018 om omfattande plagiat i Huhtasaaris pro gradu, vilket en första utredning hade missat. Antti Yrjönen är missnöjd med universitetets andra utredning i fallet och begär utlåtande av Forskningsetiska delegationen.
Bild: Annukka Palmén-Väisänen / Yle

Den akademiska processen kring riksdagsledamot Laura Huhtasaaris plagiatstämplade pro gradu fortsätter. Forskningsetiska delegationen ska ge ett utlåtande om Jyväskylä universitets utredning i fallet.

Delegationen får ta ställning till om universitetets förundersökning av plagiatfynden är tillräcklig och om automatisk plagiatigenkänning kan användas utan Huhtasaaris godkännande.

Det är Antti Yrjönen som har begärt utlåtande av Forskningsetiska delegationen om Jyväskylä universitets plagiatutredning.

Han är den privatperson som i maj 2018 med hänvisning till Yles plagiatavslöjande bad Jyväskylä universitet utreda Laura Huhtasaaris pro gradu på nytt. Plagiatets omfattning hade inte upptäckts i universitetets tidigare utredning samma vår.

Skärmbild från Jyväskylä universitets biblioteksdatabas med anmärkning om rektors beslut gällande Laura Huhtasaaris pro gradu.
Bildtext Plagiatstämpel. Skärmdump från Jyväskylä universitets biblioteksdatabas. Resultatet av universitetets förundersökning har fogats till biblioteksexemplaren av Laura Huhtasaaris pro gradu.
Bild: Linus Lång/YLE

Rektor avslutade den andra utredningsprocessen efter en så kallad förundersökning i augusti 2018. Förundersökningen bekräftade Yles omfattande plagiatfynd och Huhtasaaris arbete prickades för allvarlig oredlighet och försummelser.

Räcker det med en förundersökning?

Universitetet ansåg att förundersökningen gav tillräckligt med bevis för bristerna i Huhtasaaris examensarbete och att en egentlig utredning inte skulle ge ytterligare väsentlig information i ärendet. Antti Yrjönen håller inte med och ber Forskningsetiska delegationen ta ställning till om universitetets förundersökning är tillräcklig.

Enligt Yrjönen borde en egentlig utredning göras för att mera exakt fastställa hur omfattande plagiatet är. Han anser att förundersökningen inte ger tillräckliga svar, bland annat eftersom plagiatigenkänningsprogram inte har använts.

Laura Huhtasaari gav inte universitetet tillåtelse att använda automatisk plagiatigenkänning på sitt examensarbete, men enligt Yrjönen är det oklart varför Huhtasaaris godkännande skulle behövas.

Han påpekar att upphovsrätten inte i sig medför att Huhtasaaris tillstånd behövs för att digitalisera texten och köra den igenom plagiatigenkänningsprogram.

Forskningsetiska delegationens generalsekreterare Sanna Kaisa Spoof uppger för Yle att utlåtandet torde ges vid delegationens möte den 7 maj eller den 17 juni.

Jyväskylä universitet missade Yrjönens utlåtanderätt

Antti Yrjönens begäran om utlåtande kunde ha förblivit ogjort på grund av ett fel i rektors beslut från den 27 augusti 2018 om att avsluta förundersökningen.

Jämförelse av texten i Forskningsetiska delegationens anvisningar och beslutet av Jyväskylä universitets rektor.
Bildtext Jämförelse av Forskningsetiska delegationens anvisningar (övre texten) och rektors beslut 27.8.2018. Beslutet saknar uppgift om att den som framfört en misstanke har rätt att begära utlåtande (röd understrykning).
Bild: Linus Lång/YLE

Beslutet gav enbart Huhtasaari rätt att be Forskningsetiska delegationen om utlåtande i fall hon är missnöjd - men enligt anvisningarna för god vetenskaplig praxis har båda parter rätt att be om utlåtande.

Då Svenska Yle i slutet av januari följde upp huruvida det hade begärts utlåtanden av Forskningsetiska delegationen i ärendet, så reagerade Jyväskylä universitet på sitt misstag.

Enligt universitetets juridiska direktör Sanna Anttilainen berodde felet på ett mänskligt misstag. Efter det meddelades Antti Yrjönen att även han har rätt att föra ärendet vidare till Forskningsetiska delegationen.

Tidsfristen för att begära ulåtande gick ut onsdagen den 27 februari. Forskningsetiska delegationen har inte fått någon begäran om utlåtande av Laura Huhtasaari.

Diskussion om artikeln