Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”Det räcker nu, inga fler turister” – lokalinvånarna i alporterna har fått nog av de miljöföroreningar som den ökande turismen fört med sig

Från 2019
Uppdaterad 03.03.2019 13:07.
Vedeldning i turisternas hus bidrar till luftens förorening i Alperna.
Bildtext Många i Chamonixdalen värmer hus med ved - vilket i många fall är ett ineffektivt sätt att värma hus.
Bild: Lennart Berggren

Såväl lokala politiker, miljöfolk som bergsguider i skidorten Chamonix känner av den ökande turismens negativa effekter på miljön. Nu vill de att miljön ska sättas i främsta hand för att få tillbaka den rena alpluften.

Vinterturismen rullar just nu på för fullt i Alperna. Under några månader ökar biltrafiken kraftigt i Alpernas skidorter.

Trafik, utsläppen från godstransporter och husuppvärmning bidrar till förhöjda halter av luftföroreningar.

I Chamonix, en av Frankrikes mest populära skidorter, arbetar man nu för att stoppa den ökande turismen.

Vissa dagar är det skadligt för barnens lungor att röra på sig och andas in förorenad luft.
Bildtext Vissa dagar är det skadligt för barnens lungor att röra på sig och andas in förorenad luft.
Bild: Lennart Berggren

Luften är kall och klar och solen lyser på de omgivande snöbeklädda sluttningarna. En grupp rödkindade förskolebarn med ledare kommer åkande på längdskidor utanför sportcentret i Chamonix.

Men särskilt längre ner i dalen är det under många dagar inte tillåtet för barnen att utöva fysisk aktivitet på rasterna.

Luftföroreningarna, med sot, avgaser och kolväten från industrierna är skadliga för barnens lungor.

”Det är helt galet”

Marie Perinet driver ett enkelt hotell, ett gite, i Chamonix. Orten vid foten av Mont Blanc med 15 000 invånare ligger på mer än tusen meters höjd.

Omkring fem miljoner turister kommer varje år till det som en gång var den rena alpluftens Chamonix. För luften är inte längre ren.

- Det är absurt när skolorna stängs på grund av miljöförstöringen och när gamla, barn och sjuka ska hålla sig inne. Det är helt galet!, säger Marie Perinet om situationen.

Vedeldning skapar miljöproblem

På eftermiddagen stänger liftarna i skidcentret när turisterna åker till sina semesterhus, där många sedan tillbringar kvällen framför den öppna brasan.

Vi måste ha bättre isolering i husen och sluta elda ved ineffektivt

Vedeldning från husuppvärmning är ett av de största problemen i dalen då det skapar skadliga småpartiklar av sot.

Omställning till mer effektiv veduppvärmning ger bidrag i Chamonixdalen.
Bildtext Omställning till mer effektiv veduppvärmning ger bidrag i Chamonixdalen.
Bild: Lennart Berggren

Myndigheterna i byn är medvetna om problemen och åtgärder har faktiskt gjort att luftföroreningarna de senaste åren minskat.

- Den här situationen måste förbättras, därför måste vi investera stora belopp, inte bara här i Chamonix utan i hela alpregionen Auvergne-Rhone-alpregionen, för att lösa miljöproblemen med transport och husuppvärmning. Vi måste ha bättre isolering i husen och sluta elda ved ineffektivt, säger Eric Fournier, borgmästare i Chamonix.

Fournier är en av de drivande krafterna bakom stadens åtgärder för att bekämpa miljöproblemen i dalen.

Eric Fournier, borgmästare i Chamonix vill begränsa turismen i byn.
Bildtext Eric Fournier, borgmästare i Chamonix.
Bild: Lennart Berggren

Under de senaste tre åren har 100 miljoner euro investerats i gratis kollektivtrafik, hybridbussar och till stöd för att byta ut uppvärmning med ved till uppvärmning med gas och andra värmekällor.

Kamp för bättre miljö

Flera hundra av invånarna i Chamonixdalen har engagerat sig för en förbättrad miljö, bland annat via organisationen Inspire.

- Det chockade alla här när barnen förbjöds leka ute vissa dagar, säger Anne Lassman-Trappier som är ordförande i Inspire.

- Vi har blivit medvetna om problemen för vi bor ju i Alperna där luften förväntas vara ren så våra protester och krav på åtgärder är några av de starkaste i Frankrike. Myndigheterna har gjort en del men även vår organisation har presenterat idéer för förbättring, säger Anne Lassman-Trappier.

Anne Lassman-Trappier, ordförande i miljöorganisationen ”Inspire”.
Bildtext Anne Lassman-Trappier, ordförande i miljöorganisationen ”Inspire”.
Bild: Lennart Berggren

Frankrike stämts inför EU-domstol

Till Alperna kommer nu mer än 120 miljoner turister årligen - de senaste åren har antalet turister, främst från Asien, ökat. Fler turister betyder också flera motorvägar, skidliftar, hotell och parkeringsplatser.

Det har redan i flera år gjorts ansträngningar för att skydda miljön kring Alperna, bland annat via den så kallade, ”Alpkonventionen” från 1995.

Via avtalet har de åtta alpstaterna och EU förbundit sig att arbeta för en hållbar utveckling bland annat inom turism. Från och med i år har Frankrike ordförandeskapet.

I maj förra året stämde Europeiska kommissionen Frankrike i EU:s domstol för att landet inte efterlever sina åtaganden att minska luftföroreningar i ett dussintal områden i landet.

Några av dessa områden ligger i de franska Alperna, som generellt är hårt belastat av genomfartstrafik.

- Luftkvaliteten är mycket viktig för Alperna och EU-kommissionens regler innebär en stark kraft att förbättra den, vilket ligger i linje med vad befolkningen i Alperna anser, säger Nathalie Morelle som arbetar på Alpkonventionens sekretariat i Innsbruck i Österrike.

- Transporter, både med lastbilar i transit men även med personbilar från dem som bor här liksom från turister är stora påverkande faktorer. För att åstadkomma en hållbar turism arbetar Alpkonventionen för att det ska vara möjligt att ta sig till turistorterna med kollektiva transporter och att man inte ska behöva bil när man är där. Men inom ramen för Alpkonventionen kan länderna också arbeta för fler energisnåla byggnader, klimatvänliga hotell och restauranger med lokala råvaror, säger Nathalie Morelle.

"Miljövänligt resande borde ge fördelar"

Det finns idag många faktorer som ökar turismen: billiga flyg, bokningar på nätet och en ökande efterfrågan på en så kallad aktiv semester.

Man kunde få fördelar om man väljer att använda miljövänliga lokala färdmedel

Krister Jonsson har arbetat i Alperna som bergsguide under ett tiotal år.

Krister Jonsson, bergsguide som arbetat ett tiotals år i Alperna, tycker att myndigheterna ge fördelar åt turister som reser miljövänligt.
Bildtext Krister Jonsson, bergsguide som arbetat ett tiotals år i Alperna, tycker att myndigheterna borde ge fördelar åt turister som reser miljövänligt.
Bild: Lennart Berggren

- Allt har ju en begränsning. Om man ser på Chamonixdalen som exempel så måste jag i princip konstant stå i en bilkö om jag väljer att ta bilen till jobbet. Det är alltid kö genom byn, inte bara under lediga veckor där fransmän har semester. Jag tror att fler skulle ta tåget om tågtrafiken fungerade bättre, säger Krister Jonsson.

Finns det ingen vilja hos myndigheterna?

- Viljan hos myndigheterna är ganska svag, men viljan hos oss i allmänhet, både vi som bor här och turisterna som kommer hit, saknas, menar Krister Jonsson.

Jonsson tror att myndigheterna med ganska enkla medel kunde styra folk att välja miljövänliga alternativ.

- Man kunde få fördelar om man väljer att använda lokala färdmedel. Till exempel att jag får ett billigare liftkort om jag kan visa att jag åkt buss från flygplatsen i Genève till Chamonix. Eller om jag åker i backarna i Andermatt i Schweiz ska jag bevisa att jag har tagit tåget från flygplatsen direkt till Andermatt, vilket är helt möjligt och enkelt, säger Jonsson.

Godstrafik på järnväg

För att minska miljöbelastningen från transittrafiken pågår ett flertal tunnelprojekt där lastbilar ska köras på tåg genom Alperna. Det här arbetar man för inom ramen för Alpkonventionen.

- Tunnelbyggen kräver mycket samarbete mellan alpstaterna, säger Nathalie Morelle på Alpkonventionens sekretariat i Innsbruck.

- Men de medför väldigt stora investeringar. Dessutom måste tillfartsvägar byggas, omlastningsterminaler och avgifter koordineras för att järnvägarna ska bli attraktiva. Detta kräver modiga politiska beslut som ska tas tillsammans, menar Natalie Morelle.

Men Lassman-Trappier på miljöorganisationen Inspire menar att den politiska viljan saknas.

- Det finns redan en järnvägstunnel här mellan Frankrike och Italien som kan ta stora trafikmängder genom Alperna, men den används inte. Det finns ingen politisk vilja att skapa förutsättningar. Här i Chamonix ser vi hur glaciärerna försvinner, bergen blir instabila när permafrosten smälter på somrarna. Det är en påtaglig oro för oss. Vi demonstrerar och ibland tas det något positivt beslut men oftast tar det flera år innan regeringen gör något, säger Anne Lassman-Trappier.

En framtida, hållbar turistmodell?

Att gå uppför för egen kraft är miljövänligt.
Bildtext Att gå uppför för egen kraft är miljövänligt.
Bild: Lennart Berggren

Skidorna går lätt i nysnön. Långsamt arbetar jag mig uppför bergsluttningen och njuter av tystnaden.

Att kunna uppleva bergen genom att ta sig framåt av egen kraft med minimal miljöpåverkan är något som organisationen ”Bergsteigerdörfer”, ungefär Bergsbestigarbyar, arbetar för.

Marion Hetzenauer på Österrikiska alpföreningen som är en av initiativtagarna förklarar konceptet som idag omfattar ett trettiotal turistbyar i Österrike, Italien, Tyskland och Slovenien.

För oss i Chamonix räcker det nu, inga fler turister

-Till en ”Bergsbestigarby” måste man kunna resa utan egen bil, på ett enkelt sätt, så byarna ansvarar för att det ska fungera. Sedan ska orten ha kvar sin ursprungliga karaktär. Det ska inte finnas några jättelika skidliftområden eller hotellanläggningar – och miljöpåverkan från boende och restauranger ska vara minimal, säger Hetzenauer.

”Det räcker nu, inga fler turister”

Tillbaka i skidorten Chamonix stannar bussen och folk trängs med skidpjäxor och skidor. Som vanligt är det fullt i skidorten Chamonix under högsäsong.

Antalet turister borde inte öka i Chamonix, anser borgmästare Eric Fournier.
Bildtext Antalet turister borde inte öka i Chamonix, anser borgmästare Eric Fournier.
Bild: Lennart Berggren

- Vi måste omvärdera vår syn på turismen. För oss i Chamonix räcker det nu, inga fler turister, säger borgmästare Eric Fournier och tillägger:

- Vi tackar dem som kommer men vi ger inte tillstånd till fler utbyggnader eller hotell längre. Här i Alperna ser vi tydligt effekterna av den globala uppvärmningen och vi måste agera snabbt, mycket snabbt för att kunna bevara miljön. Vi har inget val, och vi är många som tycker så, menar borgmästare Eric Fournier.

Text: Lennart Berggren, Chamonix, Frankrike

Diskussion om artikeln