Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tidtabellen för bygget av underfarten i Hangö verkar hålla - budgeten spricker med en miljon euro

Från 2019
Uppdaterad 13.03.2019 11:30.
Bygget v underfarten med många grävmaskiner och en pålningsmaskin.
Bildtext Underfarten ska vara klar i början av juni år 2020.
Bild: Mikko Kanniainen

Den ursprungliga budgeten för bygget av underfarten vid andra övergången i Hangö håller inte. Totala priset för bygget överstiger åtta miljoner euro i stället för budgeterade drygt sju miljoner uppger företaget som bygger underfarten.

- De problem vi stött på under arbetets gång gör att vi kommer att överskrida budgeten, säger platschef Markus Tamminen från byggföretaget Ralf Ajalin i Karis.

Det är alldeles normalt att den ursprungliga budgeten vid motsvarande byggen inte håller då byggarna först under arbetets gång ser vilka utmaningar som finns menar Tamminen.

Stadsdirektören i Hangö Denis Strandell påminner om att Hangö inte behöver betala för budgetöverskidningen. Hangös andel av samarbetsprojektet är och förblir 2,5 miljoner euro säger Strandell.

- Avtalet mellan Hangö stad och staten stipulerar att det är staten som betalar en överskridning av budgeten, stadens andel ökar inte.

Strandell håller med om att det inte på förhand går att säga exakt vad kostnaden blir.

Men han uppger att överskridningen just nu ser ut att bli ungefär en halv miljon euro då budgeten var 7,5 miljoner och prislappen för samarbetet nu ser ut att bli 8 miljoner euro.

En grävmaskin arbetar och några byggnadsarbetare övervakar.
Bildtext Arbetet pågår för fullt.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Underfarten kommer att gå från Kadermogatan, under järnvägen till Parkgatan. Den blir närmare 200 meter lång och består av fyra broar, för både järnvägen och Korsmansgatan.

Vi har inte hittat skelett eller bomber, men däremot betydligt mycket mer kablar, vatten- och avloppsledningar än vi trodde här skulle finnas

― Markus Tamminen, platschef vid bygget

Bygget av underfarten började i slutet av hösten i fjol och byggarbetena har omplanerats flera gånger sedan dess.

Flera pålar ligger på rad nära bygget.
Bildtext Många pålar slås i marken för att stöda broarna.
Bild: Bubi Asplund / Yle

- Vi har inte hittat skelett eller bomber, men däremot betydligt mycket mer kablar, vatten- och avloppsledningar än vi trodde här skulle finnas.

- Det har gjort att vi an efter har varit tvungna att göra ändringar i våra planer, säger Tamminen.

Chefen för vattenaffärsverket i Hangö Sanna Varjus menar dock att
alla vatten- och avloppsledningar nog har funnits på kartorna från första början. Hon säger att det endast var några kablar hade gömt sig.

Kostar 3,3 miljoner för Hangö stad

Jukka Takala, teknisk chef i Hangö, säger att byggets budget är 7,5 miljoner euro. Trafikledsverkets andel är fem miljoner, resten står Hangö stad för.

Överskridningar i budgeten står staten för säger också Takala.

- Dessutom betalar staden för den del av underfarten som kommer utanför det kontraktet mellan staden och Trafikledsverket. Det gäller den del av underfarten som går under Korsmansgatan längs Parkgatan fram till Skvärgatan, förklarar Takala.

- Stadens andel av bygget är alltså totalt 3,3 miljoner euro, säger Takala.

Två män med hjälmar på huvudet står vi byggplatsen.
Bildtext Markus Tamminen och Mikko Kanniainen håller i trådarna för bygget.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Trots att bygget stött på en del motgångar kommer tidtabellen att hålla, tror Tamminen.

- Allting är förstås relativt, men jag vill påstå att bygget har framskridigt bra och vi har inte stött på några för stora överraskningar.

Pålar i marken och en maskin som gör det jobbet.
Bildtext En lång rad pålar kommer att stöda broarna som går över underfarten.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Tamminen får medhåll av fältchefen och arbetsledaren Mikko Kanniainen.

- Det här är ett väldigt krävande bygge på många sätt. Vi gräver och slår pålar i marken på grundvattenområde och det kräver många geotekniska lösningar, säger Kanniainen.

Jobbar på VR.s villkor

Också det att godståg till och från hamnen hela tiden kör genom byggplatsen inverkar.

- Vi jobbar långt på VR:s villkor. Vi organiserar vårt arbete enligt hur tågen går.

- Det är förstås viktigt för hamnen att trafiken löper, säger Tamminen.

Rälsbussen passerar en grävmaskin vid en grop.
Bildtext En rälsbuss passerar byggplatsen.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Tågtrafiken gör att byggarbetena kommer att pågå under flera veckoslut dag och natt. Tamminen förstår om detta irriterar människor som bor i närheten.

- Det har jag full förståelse för. Jag skulle också vara irriterad.

- Jag hoppas att Hangöborna har förståelse, för det är ändå ett litet pris att betala med tanke på hur stor glädje underfarten kommer att ge, säger Tamminen.

Han säger att bygget har en stor sysselsättande effekt.

- För tillfället sysselsätter bygget ett femtiotal arbetare. Under hela processen kommer flera hundra människor direkt eller indirekt att jobba med underfarten.

Pensionär kallades in

Pensionerade Hangöbon och tidigare planeringstekniker vid Hangö stad Ralf Toivari engagerades i planeringen av underfarten eftersom han har stor kännedom om hur fiberkablarna har dragits i staden.

- Jag jobbade med stadens fibernät innan jag blev pensionerad. Efter att jag gick i pension var det ingen som engagerade sig i fiberkablarna, så Jukka Takala ringde mig och frågade om jag kunde stå till tjänst, säger Toivari.

En man med hjälm står bredvid en grävmaskin.
Bildtext Ralf Toivari.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Han säger att många kablar, vattenledningar och andra rör har flyttats ur vägen för underfarten.

- Vi har dragit dem enligt nya rutter. Det har krävt en hel del att planera och verkställa det här jobbet, säger Toivari.

Varit på tal i årtionden

Toivari har under sina över 40 år som anställd vid Hangö stad besökt otaliga byggplatser. Han säger att han egentligen inte rör sig så mycket på den här byggplatsen.

Han understryker att utomstående inte får röra sig på området.

- Det kan vara direkt livsfarligt att röra sig här.

Han säger att en tunnel eller en underfart vid andra övergången i Hangö har diskuterats i årtionden i Hangö. Olika förslag har lagts fram, men underfarten har låtit vänta på sig.

- Till exempel år 1978 var det en artikel i Hangötidningen där det stod att nu kommer den. Det fanns många förslag på hur det kunde ha sett ut.

- Bland andra var det en numera död person som föreslog: "Gräv upp det och lägg ett plåtrör under så cyklar man igenom och så är det klart".

Det var en ganska grov skiss, småskrattar Toivari.

Andra övergången är viktig

Han säger att man gjorde så på 1960- och 1970-talen.

- Man grävde upp, lade ett rör och hoppades att det går bra. Nuförtiden gör man en utförlig geoteknisk planering, tar till exempel jordarter och grundvatten i beaktande, säger han.

En skiss av fyra broar och underfarten.
Bildtext Sammanlagt fyra broar går över underfarten.
Bild: Trafikledsverket

Andra övergången är viktig för Hangöborna, säger Toivari.

- Svenska högstadiet och gymnasiet ligger söder om järnvägen medan största delen av bosättningen finns på norra sidan. Många går över här.

- Den här underfarten kommer 70 år för sent, säger Ralf Toivari och blickar ut över bygget.

Måndagen 11.3.2019 vid 16-tiden tillades det korta stycket som börjar "Chefen för vattenaffärsverket i Hangö Sanna Varjus menar dock"

Onsdagen 13.3.2019 vid 9-tiden ville Hangö stadsdirektör Denis Strandell förtydliga att den ursprungliga budgeten är 7,5 miljoner euro samt att staten står för överskridningarna.

Artikeln kompletterades onsdagen 13.3.2019 vid 11.30-tiden efter kontakt med redaktören och genomgång av intervjumaterial som gäller ekonomin:
1. Artikelns andra mening korrigerades så att det i stället för "omkring åtta miljoner" och "sju miljoner" nu står "bygget överstiger åtta miljoner euro i stället för budgeterade drygt sju miljoner uppger företaget som bygger underfarten."
2. Textavsnittet ovanför den andra bilden som börjar med "Det är alldeles normalt" lades till.
3. I stycket efter första mellanrubriken lades också till en mening: "Överskridningar i budgeten står staten för säger också Takala."

Diskussion om artikeln