Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Intresset för småhustomter har minskat i Vasa – hustillverkare satsar på skolor och daghem

Från 2019
Småhusområde i vinterskrud
Bildtext I Korsholm är det stor efterfrågan på småhustomter medan tomterna i Vasa inte går åt på samma sätt som förut.
Bild: Mostphotos/ Lars Johansson

I Korsholm är det stor efterfrågan på småhustomter, medan man i Vasa märker att tomterna inte går åt på samma sätt som förut. Göran Heikius på hustillverkaren Heikius hus har också märkt att folk inte bygger lika mycket som förr.

Heikius berättar att det har varit lugnt på egnahems- och radhusfronten sedan förra året.

- Folk är försiktigare och i vissa fall kan det vara svårt att få lån, säger Heikius.

De största husen som nu byggs är enligt Heikius runt 180 kvadratmeter och de minsta är kring 100 kvadratmeter.

- En grupp som har vuxit är äldre som bygger ett mindre hus i stället för sitt gamla, stora hus, säger Heikius.

Göran Heikius
Bildtext Göran Heikius säger att det varit lugnare på egnahems- och radhusfronten sedan förra året.
Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Tomtpriserna höjs i Vasa – arrendeavtalen påverkas inte

I Vasa håller man på att uppdatera sitt markpolitiska program. I samband med det vill man försöka få priserna på tomter som säljs privat och av staden att ligga närmare varandra. Målet är att stadens tomter ska vara 80 procent av priset på den privata marknaden.

I de bostadsområden som finns närmast centrum har därför tomtpriset höjts till 47,60 euro per kvadratmeter.

I praktiken märks inte höjningen av priset eftersom det inte finns några tomter till salu i de här områdena just nu. Arrendeavtalen påverkas inte heller.

Det kommer att bli rusning efter till exempel tomterna i Böle. Och i Kvevlax har man frågat efter tomterna redan en längre tid

I Korsholm har man inte höjt tomtpriserna sedan 2015 och man har inga planer på att göra det inom den närmaste framtiden heller

I Korsholm planeras just nu bostadsområden i Böle, Kvevlax och Singsby. De dyraste tomterna i Korsholm kostar 25 euro per kvadratmeter.

Rusning efter tomter

Markanvändningsingenjör, Sture Borgar, berättar att efterfrågan på småhustomter är stor i Korsholm.

- Folk har frågat när tomterna blir klara. Det kommer att bli rusning efter till exempel tomterna i Böle. I Kvevlax har man frågat efter tomterna redan en längre tid, säger Borgar.

Korsholm säljer ungefär 25 småhustomter per år.

- Vi har en sådan politik att kommunalteknik, alltså rörläggning och gator ska vara klara innan tomterna säljs, säger Borgar.

I Vasa har man inga större nya bostadsområden under planering just nu. Stadsgeodet Osmo Ovaska berättar att efterfrågan på småhustomter i Vasa minskat de senaste åren.

- Efterfrågan på småhustomter är nästan hälften mindre nu än vad den var för fem, sex, sju år sedan. Trenden är den samma också i andra städer.

Person cyklar framför höghus en vinterdag i Vasa.
Bildtext I Vasa är det större efterfrågan på höghustomter än småhustomter.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Efterfrågan på höghustomter, närmare centrum, är enligt Ovaska större.

- Kanske de unga inte vill bygga egnahemshus på samma sätt som tidigare. Men vi försöker ha ett utbud på småhustomter, säger Ovaska.

Skolor och daghem har tagit över produktionen

När tillverkningen av egnahemshus har minskat på Heikius hus tillverkar man nu moduler till skolor och daghem.

- Vi har full produktion hela tiden. För oss har tillverkningen av skolor och daghem i färdiga moduler tagit över, säger Heikius.

Han räknar med att skolor och daghem nu står för ungefär 60 procent av produktionen.

Heikius hus inledde produktionen av skolor och daghem år 2014 i liten skala.

- Det var i fjol som den produktionen tog över.

Diskussion om artikeln