Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Höga tjänstemän redovisar inte alltid vem de bjuder på alkohol för skattepengar: "Några vill kanske inte att deras namn står på kvittot"

Från 2019
Två män och tre kvitton.
Bildtext Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio och Esbos omsorgsdirektör Juha Metso har inte alltid redovisat vem de har bjudit på alkohol.
Bild: Yle

Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio redovisar inte vem han bjuder på alkohol på kommunens bekostnad under olika tillställningar. Esbos omsorgsdirektör Juha Metso följer inte stadens egna anvisningar för kvitton. Och i Vanda godkänns räkningar fastän kvittot försvunnit. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning av hur ledningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda använde sina kreditkort 2018.

Klockan 22.48 den 19 mars 2018 står Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio i baren på en Tallinkfärja. Han beställer bland annat fyra gin med tonic, en snaps Viru valge och en öl. På kvittot står ”servering under strategiseminarium” (översättning från finska), men det framgår inte vem som är med eller ens hur många. Räkningen är på 78,30 euro.

Också två andra kvitton från 2018 saknar uppgifter om vem Aarnio bjudit på alkohol. Hur Aarnio förklarar det här framgår senare i artikeln.

Yle Huvudstadsregionens granskning visar också att städernas och kommunernas ledning i allmänhet redovisar ordentligt för sina representationskvitton.

Det betyder att information om tillställningen finns med samt namn på deltagarna.

Vissa kommuner har särskilda anvisningar för det här, medan andra inte har det.

"Det finns orsak att förbättra sig"

Enligt Esbo stads anvisningar ska det på kvittot finnas med tillställningens namn, tidpunkt och deltagare. Men de här anvisningarna följs inte alltid.

Omsorgsdirektör Juha Metso i Esbo har under 2018 lämnat in flera kvitton där det inte står vem han har bjudit.

Den 8 november 2018 befann sig Metso i en pub i Kent i Storbritannien. Han köpte drycker, mestadels öl, för nästan 50 euro.

Som enda förklaring till kvittot anger han ”äldreomsorgens studieresa, servering till sällskapet” (översatt från finska).

- Det var FCG (Finland Consulting Group) som arrangerade resan för en grupp med vårdpersonal från Västra Nyland. Vi har gemensamma anskaffningar för ungefär 50 miljoner euro per år för äldreomsorgen. Det är lätt att hitta namnen på dem som var med. Vi träffade också människor från Kent.

Men anser du att dina kvitton följer stadens anvisningar?

- Det finns orsak att förbättra sig. Jag borde ha varit bättre på att skriva ut namn och ska göra det i framtiden, säger Metso.

Ölstop på krog
Bildtext Vem omsorgsdirektör Juha Metso bjudit på öl finns inte med på kvittot fastän det borde göra det enligt Esbo stads anvisningar.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Kvittogranskning avslöjade flera brister i Vanda

Esbo har under de senaste åren inte gjort någon intern granskning av hur stadens kreditkort används. I Vanda har det däremot gjorts.

Vandas granskningsrapport från 2017 visade att flera kvitton saknade förklaring och enligt stadens anvisningar borde räkningen i så fall inte godkännas.

Ibland har kvitton också varit försvunna, men ”i huvudsak har någon slags förklaring i så fall getts”, enligt rapporten. Trots att ett kvitto har saknat förklaring eller tappats bort helt och hållet har räkningen godkänts.

En uppföljande granskningsrapport som gällde slutet av 2017 visade att tjänstemännen i Vanda blivit bättre på att skriva in förklaringar till kreditkortskvittona, men att kvitton fortfarande ibland saknas.

Yle Huvudstadsregionens granskning som gäller 2018 visar samma sak. Stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna i Vanda ger ordentliga förklaringar till sina kvitton, men i flera fall har kvittot försvunnit.

- Om kortinnehavaren kan ge en trovärdig förklaring till utgiften godkänns den fastän kvittot inte finns med. Annars dras utgiften från lönen eller faktureras, säger Minna Sevón, direktör för ekonomiservicecentralen i Vanda.

"Kan vara skäl för oss att skärpa sig"

Kyrkslätt har inga anvisningar för användning av kommunens kreditkort.

- Vi har inte ansett det vara nödvändigt. Men ibland har kommunstyrelsen eller revisionsnämnden begärt att kommundirektören förklarar olika räkningar, säger förvaltningsdirektör Anu Karkinen.

I Kyrkslätt var det bara kommundirektören som 2018 hade kommunens kreditkort.

Vad tänker du om att det inte alltid framgår i kommundirektörens kvitton vem han har bjudit? Till exempel finns ett kvitto på flera Irish Coffee från en bar på Silja Europa med förklaringen ”servering under landskapsparlamentet”.

- Jag förstår din fråga. Vi är en liten organisation och när jag ser på det här inifrån vet jag direkt vad det är för kvitto, fastän jag inte deltog i landskapsparlamentet.

- Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om vem som var där och det är sannolikt att kommundirektören bjudit Irish Coffee till dem. Det går snabbt att ta reda på vad varje enskilt kvitto handlar om, säger Karkinen.

- Men enligt nuvarande offentlighetslag och kommunallag ska kommunen vara öppen. Det kan vara skäl för oss att skärpa oss och rapportera en aning noggrannare, säger Karkinen.

"Det är bra att förbättra praxisen"

Kommundirektör Tarmo Aarnio påpekar att totalsumman är liten för de tre kvitton där det inte framgår vem som blivit bjuden på alkohol.

- Räkningarna är på sammanlagt 180 euro. Det är fråga om småpengar. Men det är sant att det inte finns noggranna regler för vad vi ska skriva på kvittona. Oftast är det bara fråga om att visa gästfrihet. Och några vill kanske inte att deras namn står på kvittot, det är en orsak, säger Aarnio.

Så det finns någon som bjuds på alkohol av dig på kommunens bekostnad och inte vill figurera med namn på kvittot och då låter du bli att skriva det?

- Jag tror att det är bäst att den jag bjudit är medveten om praxisen. Det har varit tillställningar med olika samarbetspartners, som andra kommuner, landskapsförbundet eller företag. Men om vi tittar på summorna är det inte så stor skillnad om namnet finns med eller inte.

- Men jag har nu pratat med förvaltningen och tror att vi sätter namnen på kvittot i framtiden.

Ändrar ni era principer för att jag har ställt frågor om det här?

- Det kan vara en orsak. Det är bra att förbättra praxisen, säger Aarnio.

"Jag kommer inte exakt ihåg vem jag har bjudit"

Förklaringarna på de tre kvittona är "servering under strategiseminarium", "servering under kommunledningens seminariums kvällsfest" och "servering under landskapsparlamentet".

Tarmo Aarnio säger att de som blivit bjudna är förtroendevalda, representanter för företag och föreningar samt anställda vid kommunen.

- Jag räknade till 15 olika personer. Men jag kommer inte exakt ihåg vem jag har bjudit, säger Aarnio som på förhand visste exakt vilka kvitton Yle Huvudstadsregionen ville ställa frågor om.

Tycker du att det är viktigt att det på ett kvitto framgår vem som har blivit bjuden?

- Det beror på saken. Men oftast är det ingen hemlighet att berätta vem man pratat med. Men i särskilda situationer som förhandlingar med ett företag kan det vara annorlunda, men å andra sidan bjuds det inte på alkohol då, säger Aarnio.

Hur har denna granskning gjorts?

Yle Huvudstadsregionen har granskat stads- och kommunledningens kreditkortskvitton för 2018 och vad pengarna används till. Kreditkortsräkningar och kvitton har begärts ut från respektive stad och kommun.

Granskningen omfattar stadsdirektören och sektordirektörerna i Esbo, stadsdirektören, ekonomidirektören, förvaltningschefen och bildningsdirektören i Grankulla, borgmästaren och biträdande borgmästarna i Helsingfors, kommundirektören i Kyrkslätt samt stadsdirektören och de biträdande stadsdirektörerna i Vanda.

Hur mycket ledningen i de olika kommunerna använder sitt kreditkort varierar stort, från några hundra euro till över 12 000 euro under ett år. Det går ändå inte att jämföra olika tjänstemäns användning av sitt kreditkort eftersom förutsättningarna är olika gällande vad kortet används till. Oftast används kreditkort för taxiresor, parkeringsavgifter, bensin till tjänstebilen, gåvor till personalen och restaurangräkningar.

I den första delen av granskningen ligger fokus på hur väl ledningen redovisar för sina kvitton. I granskningen ingår flera artiklar.

Diskussion om artikeln