Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oppositionen hotar skicka vårdreformen tillbaka till grundlagsutskottet ännu en gång

Från 2019
Uppdaterad 01.03.2019 18:51.
Socialdemokraternas riksdagsledamot Kristu Kiuru svarar på journalisternas frågor.
Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Riksdagens farsartade slutspurt med vårdreformen fortsätter. Efter att regeringspartierna genom en kupp beslöt att social- och hälsovårdsutskottet inte ska höra några grundlagsexperter har oppositionen nu hittat en paragraf som ger revansch.

Allt började i onsdags när regeringspartierna gjorde en kupp för att försnabba behandlingen av vård- och landskapsreformen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Medan utskottets ordförande Krista Kiuru (SDP) i 12 minuter befann sig på ett annat möte röstade regeringspartiernas representanter igenom ett beslut om att inte höra några experter.

Enligt oppositionen betyder det att man inte kan avgöra om regeringens senaste förslag som gäller vårdreformen är förenliga med grundlagen. Ändringarna gjordes uttryckligen för att reformen skulle följa ett utlåtande från grundlagsutskottet.

Många har ifrågasatt om till exempel regeringens förslag på hur man ska informera EU följer grundlagsutskottets krav.

Idag tog oppositionen revansch

Idag stod det klart att man på ett eller annat sätt är tvungen att granska grundlagsenligheten närmare.

- Det här handlar inte om några åsiktsfrågor. Vi måste få klara svar på om regeringens svar följer grundlagen, sa Kiuru efter utskottets möte idag.

Den odramatiska metoden blir nu att höra riksdagens egna experter. På måndag förmiddag hör man grundlagsutskottets utskottsråd och ordförande. Det beslöt social- och hälsovårdsutskottet idag enhällligt.

Efter det tog enhälligheten abrupt slut.

Komiska scener utspelades när först regeringspartierna och sedan oppositionen marcherade ut för att hålla egna korta överläggningar i smyg i varsin ända av korridoren.

Sedan avslutades mötet rätt snart, för några fortare än andra.

- Eftersom mötet inte längre var beslutsförigt kunde vi inte ta ställning till ett förslag om att inleda en process i enlighet med paragraf 38 i riksdagens arbetsordning, sa Kiuru kryptiskt till journalister.

Så här står det i paragraf 38 i riksdagens arbetsordning:

“Råder det i fråga om ett lagförslag eller något annat ärende som ett utskott bereder oklarhet om lagförslagets eller ärendets grundlagsenlighet eller förhållande till fördrag om de mänskliga rättigheterna, skall utskottet begära utlåtande om saken av grundlagsutskottet.”

Oppositionen hänvisar till plikt

- Vi måste få en försäkran om att lagarna följer grundlagen. Annars tar vi till paragraf 38 och då går det tillbaka till grundlagsutskottet, sa Veronica Rehn-Kivi (SFP).

För möjligheten att hinna stifta lagarna under den här valperioden kunde det betyda dödsstöten, men Rehn-Kivi bedyrar ändå att det inte är något man i första hand strävar efter att göra.

- Först måste vi på alla andra sätt försöka försäkra oss att allt är okej. Men om vi inte är säkra är det vår plikt att göra det, sa Rehn-Kivi.

Riksdagens talmanskonferens meddelade idag officiellt att riksdagen förbereder sig på att förkorta den valpaus som vanligen inleds en månad innan riksdagsvalet.

Diskussion om artikeln