Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Jordens bevuxna yta ökar - forskare häpnar över Kinas och Indiens bedrifter

Från 2019
Människor planterar tallar i Kina.
Bildtext Trädplantage i Kina.
Bild: imago/Xinhua/All Over Press

Nasas satellitbilder ger noggranna uppgifter om utvecklingen under de senaste decennierna.

För dem som oroar sig för skogsavverkning och ökenspridning, ger bilderna från USA:s rymdstyrelse Nasa en viss tröst.
Nasas satellitbilder från en nästan 20 år lång period visar att jordens bevuxna yta har ökat markant, ökningen gäller däremot bara enskilda länder.

Jordens gröna yta har ökat med fem procent alltså över fem miljoner kvadratkilometer under åren 2000-2017. Ytan är nästan lika stor som Amazonas regnskog.

Enligt uppgifterna från Nasa har man främst två länder att tacka för tillväxten: Kina och Indien. De har tagit hotet om ökenspridning och erosion på allvar, och vidtagit väldigt omfattande åtgärder.

Satellitbild av Nasa.
Bildtext Den stora hjälten Kina.

Kina visar vägen

I Kina har man fokuserat speciellt på stora projekt för skogsplantering. Kina har både planterat ny skog och förbättrat förhållandena i äldre skogar.

Enligt experter som Metsälehti har talat med brukar Kinas planterade skogar inte vanligtvis vara ämnade för skogsindustrin, utan ett flertal trädslag brukar planteras för att öka på mångfalden. Enligt experterna baserar sig de kinesiska skogarnas värde främst på bär, svampar och barrträdsfrön, och inte på virke.

Naturskogarna har utgjort två tredjedelar av Kinas skogsyta, och för några år sedan förbjöd Kina skövling i de skogarna helt och hållet.

Kinas andel av jordens nyligen återbevuxna yta är en fjärdedel och knappt hälften av den har man åstadkommit genom skogsplantering och den andra halvan främst genom att effektivera jordbruket.

I ett globalt perspektiv är Kinas bedrift stor, eftersom landets andel av hela jordens yta är bara 6,6 procent.

Indien effektiverar sitt jordbruk

Nasas uppgifter påvisar att även Indien har lyckats öka sin bevuxna yta ordentligt.

Skolelever planterar träd i Mumbai.
Bildtext Skolelever planterar träd i Mumbai.
Bild: imago/Hindustan Times/All Over Press

Till skillnad från förändringen i Kina, beror Indiens ökning främst på effektivering av jordbruket. I båda länderna är arealen för jordbruket kring 1,2 miljoner kvadrakilometer. Arealen har inte ändrats de senaste 20 åren.

Trots det har länderna ändå ökat produktionen inom sitt jordbruk med 35-40 procent. Det har man åstadkommit genom nya metoder och förfaringssätt. Till exempel i Indien tar man nu tillvara flera skördar under samma år. Det här är möjligt då man samtidigt odlar flera olika grödor på samma åker, samt använder bevattning och gödsling.

Nationalistisk tävlan

På den indiska landsbygden har befolkningen också uppmuntrats till tävlan i trädplantering. Motståndarsidan har varit grannarna på den pakistanska sidan om gränsen, och i tävlingarna har man med hjälp av nationalistiska tongångar uppnått imponerande resultat.

I delstaten Madhya Pradesh lyckades 1,5 miljoner frivilliga på sommaren 2017 plantera 66 miljoner träd längs floden Narmada på bara 12 timmar.

En indisk soldat bär på trädplantor.
Bildtext En indisk soldat bär på trädplantor.
Bild: EPA

I Kina har man inte haft ett grannland att tävla mot, men även där har glesbygdsbefolkningen varit flitiga med planterandet. Under de senaste åren har kineserna planterat skog på kring 300 000 kvadratkilometer, vilket nästan motsvarar hela Finlands areal.

Koldioxiden hjälper träden på traven – men människans åtgärder står i fokus

Forskare har sedan 1990-talet förmodat att jordens bevuxna yta ökar på grund av ett allt varmare klimat och mer koldioxid i atmosfären. Växter behöver koldioxid och en högre halt av gasen ger fart åt växternas tillväxt.

Det här betyder att växtligheten borde öka mest i nordliga delar av världen, där temperaturen ökar mest.

Nasas satellitbilder visar däremot att ökad växtlighet är koncentrerat till specifika länder. Efter Kina och Indien har växtligheten tilltagit mest i Kanada och i EU-länderna.

En arbetare planterar en trädplanta.
Bild: imago/Xinhua/All Over Press

Av satellitbilderna att döma har alltså människornas egna åtgärder störst inverkan på hur växtligheten breder ut sig.

Forskare påpekar däremot att man måste beakta utgångsvärdena, då man undersöker växtlighetens utbredning och dess hastighet. Indien och Kina har nämligen skövlat väldigt mycket skog tidigare, vilket i sin tur nu innebär att ökningen gentemot tidigare är markant.

I många länder har arealen av den bevuxna ytan däremot knappt förändrats alls.

På basis av bilderna från Nasa är situtationen mest oroväckande i östra Brasilien, där skogsarealen krympt avsevärt. Likadana observationer förekommer i östra Afrika, Australien och Kazakstan. Enligt bilderna minskar också till en viss grad den bevuxna arealen i norra Finland.

Satellitbild av Nasa.
Bild: Yle/Nyhetsgrafik

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Maapallon kasvipeitteinen ala kasvaa – tutkijat ihmeissään Kiinan ja Intian saavutuksista av Yrjö Kokkonen.