Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

500 finländska unga samlades på klimatmöte för att kräva bättre politik och konkreta åtgärder: “Vi orkar inte vänta längre, vi behöver åtgärder nu”

Från 2019
Uppdaterad 05.03.2019 08:57.
De ungas klimatmöte inleddes på det fullsatta Finlandiahuset.
Bildtext De ungas klimatmöte inleddes på det fullsatta Finlandiahuset.
Bild: Mikaela Remes / Yle

Ungdomar från hela landet samlades under lördagen på Finlandiahuset i Helsingfors för att efterlysa omedelbara, effektivare klimatinsatser av beslutsfattarna. Samtidigt offentliggjordes ett upprop med konkreta förslag på åtgärder – bland annat skatt på stenkol och större utsläppsnedskärningar.

Mötet ordnades av gruppen De ungas agenda 2030, en grupp som formades för två år sedan inom statsministerns utskott för hållbar utveckling, med syftet ge ungdomar möjlighet att påverka politiska riktlinjer för Finlands framtid.

24-åriga Laura Fagerlund som studerar statskunskap vid Åbo är medlem i gruppen. Hon säger att klimatmötet, ett evenemang av unga för unga, ger signalerar att den nya generationen ser allvarligt på sin framtid.

- Det visas ännu en gång att unga vill ha en mer ambitiös klimatpolitik. Evenemanget blev fullbokat på nolltid och vi har deltagare från hela Finland. Det handlar inte bara om en obetydlig grupp som vill påverka, utan vi snackar om hela Finlands ungdomar, säger hon.

Åbobon Laura Fagerlund deltog i mötesarrangemangen.
Bildtext Åbobon Laura Fagerlund deltog i mötesarrangemangen.
Bild: Mikaela Remes / Yle

Själv blev Fagerlund uppmärksammad om klimatproblematiken då hon började studera, och oron inför klimatuppvärmningen har vuxit med åren. Därför kändes det naturligt för henne att ansöka medlemskap i klimatgruppen.

– Jag vill bidra till en hållbar utveckling i Finland och jag tror på dom globala målen för hållbar utveckling. Jag tycker också det är viktigt att det finns en finlandssvensk röst i gruppen.

Hon var med om att ordna programmet som bestod av inlägg av unga experter, paneldebatter och workshops. Förutom ungdomarnas synvinkel, lyftes också samernas situation under mötet.

– Vi har valde att också bjuda in representanter för Europas enda ursprungsbefolkning, som rätt långt ignorerats hittills i klimatdebatten. Vi hoppas att vi genom det här evenemanget kan lyfta upp hur viktigt det är att ursprungsbefolkningen fortsättningsvis kan leva på sina traditionella näringar.

Ordförande för De ungas agenda 2030, Siiri Mäkelä, presenterar klimatuppropet.
Bildtext Ordförande för De ungas agenda 2030, Siiri Mäkelä, presenterar klimatuppropet.

De ungas klimatupprop kräver radikala insatser

Till evenemangets höjdpunkt hörde offentliggörandet av de ungas klimatupprop, som tagits fram av ett 20-tal ungdoms-, miljö- och biståndsorganisationer, däribland Finlands FN-unga, Plan, Finlands Scouter och Sameungas förbund.

Uppropet efterlyser konkreta klimatåtgärder omedelbart och kräver radikala insatser.

Där ingår en nio punkters lista med klimatåtgärder, däribland att Finland ska införa skatt på stenkol, ta in klimatundervisning i läroplanerna och främja delningsekonomi. Dessutom ställs krav på tvång på utsläppsminskningar i företagens produktionskedjor genom lagstiftning, en utökning av kolsänkor och minskning av privatbilism.

Finlands nationella mål att skära ner utsläppen med 40 % får kritik – i stället vill ungdomarna ha nedskärningar på 60 procent.

Mötesdeltagarna fick skriva sina klimathälsningar till kommunala beslutsfattare.
Bildtext Mötesdeltagarna fick skriva sina klimathälsningar till kommunala beslutsfattare.
Bild: Mikaela Remes / Yle

Enligt uppropet kan framtidens ekonomiska system inte basera sig på kontinuerlig tillväxt, eftersom det är i konflikt med kampen mot klimatförändringen.

Klimatkrisen ska ses som en möjlighet att skapa ett mer rättvist ekonomiskt system, där exempelvis nya arbetsplatser skapas inom ramen för hållbar utveckling och produkternas priser innehåller deras verkliga tillverkningskostnader, skriver gruppen Ungas agenda 2030.

Gruppmedlemmen Laura Fagerlund säger sig förstå att åtgärderna kan kännas radikala, men att det nu har blivit dags att skrida till handling:

– Vi saknar konkreta åtgärder från de vuxna och etablerade politiker. Vi orkar inte vänta längre, vi behöver åtgärder nu. Vuxna får väl se oss lite som radikala och idealister, men vi tycker att det här är vad som krävs för att få något till stånd, säger hon.

Finlands scouter var med på ett hörn.
Bildtext Finlands scouter var med på ett hörn.
Bild: Yle / Mikaela Remes

“Vi ska skaka om debatten”

Universitetsstuderandena Anna Korkman och Sofia Jern från Åbo och Nicolas Sjöberg från Helsingfors hade kommit till klimatmötet för att visa sitt stöd åt evenemanget och understryka behovet av lösningar på akuta problem:

– Hur kan vi rikta in vår energikonsumtion på koldioxidneutrala alternativ? Och hur kan vi ändra våra levnadsvanor så, att de på riktigt inte skadar miljön? Att få komma hit och diskutera med likasinnade människor är fantastiskt, säger Sjöberg.

– Det finns ju redan mycket bra utarbetade lösningar, men att det är ju nu dags att faktiskt implementera dem ordentligt. Agera, inte bara prata, tillägger Anna Korkman.

Sofia Jern menar att befolkningsstrukturen i Finland är sådan, att det är de äldre som kommer att sitta på makten och de politiska besluten en lång tid framöver. Därför gäller det för unga att genom sitt engagemang och sin aktivism få äldre generationer att ta klimatfrågan på allvar.

– På äldre dar kanske man fastnar i sina tankemönster. Vår uppgift är att skaka om debatten och få också äldre att vakna till att det här på riktigt är ett stort problem, som också berör dem, säger Nicolas Sjöberg.

–Det handlar ju om deras barn och barnbarn. Många stora rörelser eller förändringar i samhället, har börjat med de unga. Historien visar att det lönar sig att lyssna på oss unga, säger Anna Korkman.

Diskussion om artikeln