Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esperi Cares boende stängs i Esbo - åter ett fall av för lite personal och olämpliga utrymmen

Från 2019
Uppdaterad 04.03.2019 12:00.
Esperi Care
Bildtext Esperi Cares enhet Pisa för mental rehabilitering i Esbo.
Bild: Jyrki Ojala / Yle

Ytterligare en vårdenhet som drivs av vårdbolaget Esperi Care avvecklas. Den här gången är det frågan om ett boende för mental rehabilitering i Esbo.

Staden har börjat flytta de boende till andra enheter och har meddelat regionförvaltningsverket och Valvira om att boendet har för lite personal och är i dåligt skick.

Esbo har gjort flera granskningar av boendet, men Esperi Care har ändå inte justerat personalstyrkan.

Utöver personalbristen har rummen varit för små och alla boende har inte haft en egen toalett. Det har även funnits misstankar om att det finns fuktskador i enheten.

Boendet ligger i ett gammalt egnahemshus. De boende är av olika åldrar och har bott länge på boendet.

0,24 vårdare istället för 0,3

Eija-Inkeri Kailassuo, chef för Esbo stads mental- och missbrukarvård, berättar för Yle att en granskning från november visade att det fanns 0,24 vårdare per klient, då det borde finnas 0,3.

Det senaste oanmälda besöket till enheten gjordes i februari. Då visade det sig att boendet inte gjort några korrigerande åtgärder.

Enligt uppgifter till Yle har personalbristen pågått längre än i ett par månader. Esbo stad tog tag i ärendet i fjol.

Esbo stad bad om att Esperi skulle leverera arbetsschemat från december och januari till staden för att det skulle kunna granskas. Staden har även bett om en renoveringsplan för enheten.

Esperi Care
Bild: Jyrki Ojala / Yle

Esperi Care: Flytten beror på utrymmena

Sex personer har redan flyttat bort från boendet och resten flyttar till nya hem inom några veckor. Det bekräftar Esperi Cares distriktschef Kimmo Karvonen till Yle per e-post.

Enligt Karvonen beror flytten på att utrymmena inte längre motsvarar de krav som ställs på boenden. Han nämner inte personalstyrkans knappa storlek som en orsak till att boendet stängs. Karvonen brerättar inte heller om stadens granskningar och krav i sitt e-postsvar.

Karvonen skriver också att Esperi tillsammans med staden har planerat att enheten ska stängas.

- Tillsammans med Esbo stad har vi försökt säkerställa att alla boende hittar ett nytt, fungerande och välkomnande hem, skriver Karvonen.

Karvonen skriver i ett andra e-postmeddelande att Esbo stad under den senaste granskningen gett anvisningar om antalet arbetstagare och att det bör finnas tillräckligt med tid då en tur tar över efter en annan.

Enligt Karvonen har man gjort åtgärder under hösten och på den senaste arbetsturlistan kan man se att resurserna har ökat i enlighet med anvisningarna.

Töms eller stängs enheten?

Även om boenden flyttas bort, så verkar det saknas ett avtal om stängningen mellan staden och Esperi.

Då Yle kontaktar Eija-Inkeri Kailassuo, chefen för Esbo stads mental- och missbruksvård, känner hon inte till att Pisa-enheten håller på att stängas. Hon känner bara till att enheten inte längre tar emot nya boenden och att man förbereder att boende ska flyttas.

Kailassuo bekräftar att det har varit tal om att stänga enheten, men att hon inte har sett några dokument där saken skulle vara bestämd.

Enligt Yles uppgifter har det ordnats besök där de boende har kunnat bekanta sig med de nya utrymmena. Alla nya boendeplatser har inte nödvändigtvis bättre utrymmen än de i Pisa-enheten.

Enligt Kailassuo har den person som bäst känner till sakerna som berör enheten varit sjukledig under förra veckan.

Källa: Yle Uutiset

Diskussion om artikeln