Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Närmare hälften av finländarna drar sig för att väcka talan i domstol – många är rädda för höga rättegångskostnader

Från 2019
Uppdaterad 05.03.2019 17:42.
En klubba med en lagbok i bakgrunden.

Närmare hälften av finländarna drar sig för att väcka talan i domstol eftersom de befarar att en rättegång kan bli såpass dyr. Det här visar en förfrågan som Finlands juristförbund har låtit göra.

Kostnader för rättstvister ökar, och 45 procent av finländarna är rädda för att föra sina ärenden till domstol på grund av de höga rättegångskostnaderna.

1 000 personer i åldern 15-70 år svarade på juristförbundets undersökning, och av dem hade hälften en rättsskyddsförsäkring.

En fjärdedel uppgav att de inte hade en, och en annan fjärdedel visste inte vad en rättsskyddsförsäkring är eller om de har en.

Sessionssal i Egentliga Finlands tingsrätt.
Bildtext En rättsskyddsförsäkring täcker oftast enbart kostnader på upp till 8 500 euro
Bild: Yle/Nora Engström

En rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter rättegångskostnader. Den är vanligtvis sammankopplad med hemförsäkringen.

I undersökningen informerades de svarande om att en rättsskyddsförsäkring vanligtvis ersätter rättegångskostnader för 8 500 euro.

Problemet är att en rättsskyddsförsäkring sällan täcker alla kostnader som uppstår under en rättsprocess.

Enligt Finlands juristförbund räcker försäkringssumman vanligtvis inte ens så långt som till rättegången.

Juristförbundets verksamhetsledare Jore Tilander säger till STT att kostnader som uppstår i utredningsskedet redan är så höga att rättsskyddsförsäkringen inte täcker så mycket mer än det.

Fler borde få kostnadsfri rättshjälp

Juristförbundet är oroat över rättstillgängligheten i och med de höga kostnaderna för rättsprocesser.

Rättegångskostnaderna har stigit speciellt vid tvistemål – som berör många människor i fråga om tvister kring bostadsköp och familje- och arvsrättsliga frågor.

De kostnader som kan uppstå i en rättegång har en såpass avskräckande effekt att man inte överhuvudtaget vågar föra sitt ärende till domstol.

En nyckel i ett lås.
Bildtext Tvistemål vid bostadsköp råkar många finländare ut för.

I många tvistemål är principen den att den förlorande parten står för kostnaderna. Förutom de egna kostnaderna måste alltså den förlorande parten ersätta den vinnande partens kostnader.

Mindre bemedlade kan befrias från att betala sina egna utgifter, men om de förlorar måste de ändå betala motpartens utgifter.

Juristförbundet vill att fler nu ska få kostnadsfri rättshjälp, inte enbart medborgare med låga inkomster.

– En normal medelinkomsttagare hör inte till den gruppen som kan få gratis rättshjälp, konstaterar Jore Tilander.

"Alla har rätt till rättvisa"

Juristförbundet drar i dag igång en kampanj under devisen "Alla har rätt till rättvisa". Tanken är att lyfta fram missförhållanden och förbättringsförslag inom vårt rättssystem.

Juristförbundet lyfter fram att staten borde satsa mer pengar på rättsvården, utöka möjligheten till att få avgiftsfri rättshjälp och utveckla rättsskyddsförsäkringarna så att de kan erbjuda ett riktigt skydd.

Dessutom vill juristförbundet att alternativa metoder för att lösa tvistemål, som medling och skiljedomsförfarande, ska utvecklas.

Finland är en stark rättsstat bara om alla är likvärdiga inför lagen, oberoende av ekonomisk situation, härkomst eller andra egenskaper, påpekar juristförbundet.

Källor: STT, Finlands juristförbund

Diskussion om artikeln