Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

#femtioelvafrågor: Hur vill partierna reglera gruvindustrin så att också Finland gynnas?

Från 2019
Uppdaterad 05.03.2019 14:42.
Gweir Byrkjeland som serietidningsbild på sitt arbetsrum med pratbubbla med texten "Reglera gruvdrift?"
Bildtext Geir Byrkjeland funderar över gruvindustrin i Finland.
Bild: Svenska Yle

Geir Byrkjeland, publikarbetare i Världsarsvporten i Korsholm funderar över hur partierna vill att gruvdriften i Finland ska regleras.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Det bryts mer metall än någonsin tidigare i Finland. Men de inhemska bolagen lyser med sin frånvaro.

Orsaken är att verksamheten är så pass dyr.

Många har därför funderat om alla pengar som finns inom gruvindustrin i Finland försvinner bort från landet, så också Geir Byrkjeland.

– Det som jag på riktigt undrar är hur partierna ska arbeta för att gruvindustrin blir mer reglerad så att malmen som finns i Finland utvinns på ett sådant sätt så att den också gagnar Finland.

Av partierna har vi fått svar från alla, förutom Blå Framtid.

Vi har också talat med Olav "Juffi" Eklund, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi samt Rasmus Blomqvist, verkställande direktör för ett prospekteringsbolag.

Såhär svarar riksdagspartierna på frågan om gruvindustrin

"Finland måste vara lockande för internationella investeringar"

Olav Eklund, professor i geologi och mineralogi vid Åbo Akademi, har fått ta del av partiernas svar.

Såhär analyserar han svaren:

- Jag tycker att de är rörande överens. Jag hoppas att det här kommer att tas upp som en ordentlig diskussion inför riksdagsvalet, eftersom det finns så många etiska frågor som ligger bakom.

Eftersom gruvindustrin är så dyr är det enbart stora rika aktörer som klarar av och vågar investera ordentligt i gruvindustrin, säger Eklund. Och dessa finns inte inom landet, fortsätter han.

- Om det ska beredas nya gruvlagar så måste det ses till att Finland fortfarande är lockande för internationella investeringar.

Olav Eklund, professor i geologi vid Åbo Akademi
Bildtext Olav Eklund.
Bild: YLE/ Niclas Lundqvist

Gruvlagen i Finland är från 2011 och Rasmus Blomqvist, VD för malmletningsbolaget Fennoscandian Resources, berättar att ingen gruva har öppnats sedan den nya gruvlagen trädde i kraft.

- Inom den här månaden kommer gruvbolaget Sotkamo Silver starta upp sin verksamhet, det är den första gruvan som startas med den nya gruvlagen.

Alla pengar och mineraler försvinner inte från Finland även om gruvbolagen har en utländsk ägare

Försvinner då alla pengar och mineraler från Finland om gruvbolagen har utländska ägare?

Det anser varken Eklund eller Blomqvist.

- Den kanske största missuppfattningen inom gruvindustrin är att utländska bolag tar våra mineraler, men faktum är att det redan i malmletningsskedet används mycket finländsk arbetskraft genom att anställa geologer, fältpersonal och fixa borrningar som exempel. Nästan allt det görs av finländsk arbetskraft och finländska entreprenörer, förklarar Blomqvist.

Även kommuner gynnas av en gruvindustri, säger Eklund.

- I Kittilä i Lappland finns ett stort internationellt bolag som driver Europas största guldgruva. Det här bolaget är en större skattebetalare i kommunen än vad hela turismindustrin är, och det är stora pengar.

Karta över norra Finland och grannländer med Kittilä och Rovaniemi utmärkta
Bildtext Kittilä kommuns största skattebetalare är gruvbolaget som utvinner guld i kommunen.
Bild: Yle

EU vill ha egen batteritillverkning inom unionen och inte vara beroende av andra länder och aktörer

I Europa är man beroende av batteriindustrin i Asien. Det oroar EU, som vill vara självförsörjande på batterier och ackumulatorer.

Vad betyder det här då konkret?

- EU vill vara oberoende av Asien och USA, men naturresurserna finns i Finland och i Sverige, säger Eklund.

Det här leder till att många viljor krockar, fortsätter han.

- Hur mycket får känsloargument styra gruvdebatten, hur mycket får ekonomiska intressen för hela landet styra? Hur mycket ska vi tänka på jordklotets välbefinnande och hur mycket ska vi tänka på att EU hålls stabilt så att en plötslig handelsblockad inte gör att EU blir helt utan komponenter?

Många känsloargument existerar i samhällsdebatterna om gruvindustrin i Finland

Eklund tycker att det största problemet med gruvindustri-diskussionerna är att det blandas in så många känslor.

- Av någon underlig orsak har gruvindustrin blivit utsedd till gossen Ruda när det gäller industrin och miljön. Det här trots att vi vet att det finns stora problem i våra jordbruk som släpper ut för mycket näringsämnen och inom skogsindustrin som släpper ut icke-välkomna substanser i naturen.

- Den har specialtillstånd och får släppa ut mera än vad gruvindustrin får göra.

Han talar då om exempelvis NIMBY-fenomenet (not in my backyard på engelska) som enligt honom har spridit sig till hela Norden.

- Det betyder att jag vill ha grön energi, jag vill ha de bästa mobiltelefonerna, men de ämnen som behövs för allt detta ska tas någon annanstans ifrån än Finland.

Det här tycker Eklund är en paradox.

- Dels vill människan ha allt, dels är människan miljömedveten och vill ha ner koldioxidutsläppen. Men när man kommer till frågan, varifrån ska vi ta allt material vi behöver rycker folk på axlarna.

- Då kan man säga att det är samma sak som att man godkänner import från suspekta områden, blodsmalmer från Afrika eller import från Kina där arbetsförhållandena är undermåliga för gruvarbetarna. Det ser jag som direkt omoraliskt.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Diskussion om artikeln