Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Afrikanska svinpesten sprider sig i Europa - det förebyggande arbetet i Finland i full gång

Från 2019
Uppdaterad 04.03.2019 20:59.
Vildsvin på vintern.
Bild: Viktor Cap 2013

Den afrikanska svinpesten (ASF) sprider sig till nya områden i Europa. Jägare, livsmedelsbranschen och myndigheter jobbar kontinuerligt för att hindra spridningen av smittan.

ASF klassas som en allvarlig djursjukdom men virussjukdomen utgör inte ett hot mot människor.

I Finland har det tillsvidare inte uppdagats några fall av ASF, men det förebyggande arbetet är i gång och fortsätter aktivt.

Afrikanska svinpesten

Det är viktigt att sprida information om riskerna med smittan, skriver Jord- och Skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

Informationsspridningen har ökat och riktas till resenärer som kommer till Finland. Information ges främst vid gränsstationer vid Finlands östgräns samt i bussar och tåg.

I år kommer det också att satsas på information på Helsingfors-Vanda flygplats. Det planeras också informationsskyltar på pausplatserna längs med riksvägarna.

Jakten har en viktig roll

Det är oklart hur gles vildsvinsstammen borde vara för att man ska undvika en epidemi.

Det är ändå klart att ju färre vildsvin det finns desto mindre är risken för en epidemi. Därför har jakten en viktig roll.

Regleringarna i vildsvinsjakten har luckrats upp. Jord- och skogsbruksministeriet har bland annat tillåtit användningen av en fast artificiell ljuskälla och inhägnader.

Den tillåtna perioden för vildsvinsjakt har också förlängts.

Vildsvin på ett bilflak.
Bild: Privat/Eugen Friman.

Antalet vildsvin i Finland har minskat

Enligt Naturresursinstitutet Luke finns det färre vildsvin i Finland i år jämfört med förra året.

I år finns det uppskattningsvis mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland. Motsvarande antal förra året var mellan 2 100 och 5 450.

Det är fråga om uppskattningar som Luke har gjort sedan 2017. Uppskattningarna blir noggrannare i och med att tidsserierna blir längre.

Utifrån observationer som jägarna gjorde under älgjakten förra året finns det mest vildsvin i östra Nyland och sydöstra Finland.

Viktigt att upptäcka smittan i tid

För att undvika spridandet av ASF är det viktigt att upptäcka en eventuell smitta i tid.

I Finland görs kontinuerliga prover av både fällda vildsvin men också självdöda vildsvin. Förra året undersöktes 715 fällda och 21 självdöda vildsvin i Finland. Bara under januari undersöktes totalt 88 vildsvin i Finland.

Finlands svinföretagare ger mellan 40 och 100 euro till jaktlagen i premier per prov som görs på fällda vildsvin.

Också bevakningen av produktionssvingårdar har skärpts.

Smittan kan också spridas med livsmedelssouvenirer

Det misstänks att ASF har spridit sig i Europa bland annat via färdkost och presenter som resenärer har med sig.

Till EU är det förbjudet att föra in köttprodukter från länder utanför unionen. Förbudet gäller också mjölkprodukter.

Förbudet finns till för att minska risken att sprida olika sjukdomar, bland annat just ASF. Förbudet gäller alla EU-länder.

I Finland är det Tullen som övervakar förbudet att föra in kött och mjölkprodukter till Finland.