Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Över femtio personer vill att Raseborg ändrar sig angående Hagahemmet: "Vi har rätt att kräva en värdig ålderdom"

Från 2019
Uppdaterad 06.03.2019 10:26.
Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Hagahemmet är inte så dåligt som många tror, säger raseborgaren Ringa Sandelin.

Över femtio personer önskar att staden Raseborg omprövar sitt beslut att flytta Hagahemmet till företaget Esperis lokaler i Gammelboda.

Fyra personer har lämnat in varsin begäran om omprövning. En av dem är undertecknad av fyrtiosju personer och de tre andra av ett fåtal personer.

Stadsstyrelsen i Raseborg beslutade på sitt möte i går (4.3) ändå att avslå varje omprövningsbegäran.

"Hagahemmet är inte så dåligt"

En av dem som hade hoppats på att staden skulle omvärdera sitt beslut är Ringa Sandelin.

- Det var så uppenbart ett dåligt beslut att flytta verksamheten till Gammelboda, säger hon och motiverar det med att det bara handlar om en tillfällig lösning.

Vi kommer att gå vidare med det här

Ringa Sandelin, motståndare till Hagahemsflytten

- Äldre människor borde inte flyttas och dessutom är Gammelboda långt borta från centrum. Hagahemmet är inte så dåligt som många tror, säger Sandelin. Hon påpekar också att det under åren gjorts flera renoveringar och tillbyggen på Hagahemmet.

Kan leda till rättsprocess

När Sandelin hör att stadsstyrelsen förkastat omprövningsbegäran blir hon besviken.

- Vi som står bakom den här listan kommer att vända oss till en högre instans. Vi kommer att gå vidare med det här, försäkrar hon.

Hon påpekar att frågan berör många raseborgare som alla blir äldre och i något skede behöver vård.

- Jag vill inte leva med känslan att man borde ha gjort något men gjorde ingenting. Vi har rätt att kräva att vi får en värdig ålderdom, säger Sandelin.

Ringa Sandelin
Bildtext Ringa Sandelin ger inte upp i första taget.
Bild: Yle/ Maria Wasström

Fördelarna fler än nackdelarna

Stadsstyrelsen i Raseborg har ändå varit enig i frågan om flytten.

- Vi tycker fortsättningsvis att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar med flytten. Naturligtvis är vi också medvetna om att det finns nackdelar. Det här är ändå bättre både för klienter och personal, säger Raseborgs stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP).

Från stadens del är man inte beredd att ta upp frågan till ny behandling - i alla fall inte i detta skede.

Också Esperis lokaler anses ha brister

Flera av skrivelserna till staden ifrågasätter tjänstemännens beredning av ärendet.

Flyttmotståndarna anser att lokaliteterna på Hagahemmet är i bättre skick än vad staden hävdat.

Dessutom får också de nya lokalerna i Gammelboda kritik för att ha för smala korridorer och för att till en del vara oändamålsenliga.

Här byggs vårdhemmet Birgitta i Gammelboda i Ekenäs.
Bildtext Trots att Esperi Cares lokaler i Gammelboda är nya anser bland annat Ringa Sandelin att de är felplanerade.
Bild: Yle/Maria Wasström

Stadsstyrelsen tillbakavisar ändå dessa påståenden.

Stadsstyrelsen försäkrar också att att flytten kommer att göras så smidig som möjligt.

Ur beredningen framgår att staden i "planeringen av flytten beaktat utökade personalresurser för att på bästa möjliga sätt stöda klienterna under och efter flytten".

Äldrerådet har inte hörts

De personer som hört av sig till staden ifrågasätter också att äldrerådet inte hade hörts i processen.

Ingen har heller begränsat äldrerådet att komma med ett uttalande. Våra råd har också möjlighet att själva komma med initiativ

Anders Walls, stadsstyrelseordförande

- Äldrerådet kommer att tas med i den fortsatta processen när man planerar en mer permanent lösning för boendet, lovar Anders Walls.

Han ser inte att staden ur ett juridiskt perspektiv hade varit tvungen att i detta skede höra äldrerådet.

- Inte hade det ju varit något fel att höra rådet men ingen har heller begränsat äldrerådet att komma med ett uttalande. Våra råd har också möjlighet att själva komma med initiativ, säger Walls.

Komplement 6.3 kl 10:20:
Torsdagen den 14 mars ordnar Ekenäs pensionärer och Svenska seniorer i Nyland en diskussion om i flytten av Hagahemmet till Gammelboda. Diskussionen hålls i Ekenäs församlingshem klockan 16. Inbjudna är Benita Öberg och Anders Walls.

Diskussion om artikeln