Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Även om det händer att man utför några arbetsuppgifter medan man är hemma med ett sjukt barn ska det inte vara någon plikt" – Kombinera arbete med tillfällig vårdledighet

Från 2019
Ett barn ligger till sängs med feberröda kinder och en febertermometer i munnen.
Bild: Corepics VOF 2011

Om man är hemma med ett sjukt barn på tillfällig vårdledighet får man vara det i högst fyra dagar. I vissa kollektivavtal är tre dagar avlönade och en oavlönad medan alla dagar är avlönade i andra kollektivavtal.

Branschernas kollektivavtal är olika och inom vissa branscher får man vara hemma med ett barn som är under tio år gammalt medan andra kollektivavtal ger den ena föräldern rätt att vara hemma med barnet tills hen fyllt tolv.

Orsaken till att det är så få dagar är för att det främst är meningen att man under de dagarna ska se till att barnet får en vårdplats, eller att en skötare kommer hem och är med barnet.

I Sverige är systemet ett helt annat. Under ett år får man allt som allt ha 120 dagar tillfällig vårdledighet.

Det är försäkringskassan som står för kostnaderna – något som många svenskar tar som en självklarhet.

Möjligt att vobba

Det har lett till att många svenska föräldrar väljer att vobba. Det betyder att man jobbar distans medan man är hemma och vårdar barnet.

Fackförbunden i Finland säger att det kan vara en möjlig lösning men att många branscher inte har någon sådan möjlighet.

Vårdpersonal kan till exempel ha det svårt att utföra arbetsuppgifter på distans.

Britt-Louise Rosengård-Aspnäs är organisationssakkunnig vid fackförbundet Tehy och enligt henne utreder man för tillfället möjligheten med distansarbete inom den allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalsområdet.

Vårdare mäter blodtryck på kvinna.
Bildtext Inom vårdbranschen måste många vara närvarande för att utföra sitt jobb.
Bild: Mostphotos

Inom de övriga kollektivavtalsområdena och inom privata sektorn förekommer inga utredningar om en sådan möjlighet.

– Många som jobbar inom vårdbranschen kan ju inte jobba på distans. Man måste vara närvarande på arbetsplatsen för att vårda patienter eller klienter, säger Rosengård-Aspnäs

Hon tillägger att det främst handlar om personer som jobbar med projekt eller annan administrativ verksamhet.

– Det finns ännu inga bestämmelser om distansarbete inom det här kollektivavtalet, men som en del av den senaste avtalsuppgörelsen har man tillsatt en arbetsgrupp som under den här avtalsperioden ska utreda möjligheterna till distansarbete.

Ersättande arbete för sjuklediga

2016 tog Vanda stad i bruk ett system där man som sjukledig en längre tid kan få möjlighet att arbeta med lättare uppgifter, eller jobba på distans.

Alternativet fungerar framför allt för de som lider av besvär i stöd- och rörelseorgan. Plikten att göra ersättande arbete gäller inte dem som har till exempel feber eller magsjuka.

Anställda vid Vanda stad gjorde sammanlagt 3 600 dagar ersättande arbete år 2016. Av stadens 11 000 anställda hakade 269 på möjligheten att jobba lättare enligt förmåga.

Också inom andra branscher har arbetsgivaren gett personer chansen att testa på nya arbetsuppgifter.

Ett sådant alternativ kan vara väldigt lockande om det betyder att man kunde vara hemma på en längre tillfällig vårdledighet.

Hemma maximalt fyra dagar

Det finns ingen samlad statistik på hur vanligt det så kallade ersättande arbetet är, men åtminstone inom service- och vårdbranschen har det blivit vanligare.

Så varför kunde det inte vara en lösning om man är tvungen att vara hemma med ett sjukt barn?

Som det ser ut nu får den ena föräldern stranna hemma för att hitta en vårdlösning för det sjuka barnet i fyra dagar.

Beroende på arbetsplats kan man vara tvungen att hämta läkarintyg redan den första dagen, något som kan vara svårt.

Barn som mäter feber
Bildtext Det kan vara svårt att dra iväg ett sjukt barn till hälsovårdscentralen
Bild: iStock.com

Dan Koivulaakso, avtalsombudsman på Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, säger att man kan jobba på distans.

– Det är något som man måste komma överens om med arbetsgivaren. I alla branscher är det inte möjligt och man har inte heller någon skyldighet att utföra några arbetsuppgifter under dessa fyra dagar.

Han tycker inte att man specifikt behöver diskutera frågan om att jobba på distans medan man är hemma.

– Distansarbete har vissa bestämmelser och tillfällig vårdledighet har andra. I sista hand kan det ändå vara något man kommer överens om när man anmäler sin frånvaro åt sin arbetsgivare.

Ett bra alternativ

Att jobba distans räknas inte heller som en ledig dag. Penna Urrila på Finlands Näringsliv säger att det är ett bra alternativ till den tillfälliga vårdledigheten.

– Det är många arbetsgivare och arbetskulturer som är flexibla och man kan bra välja var och när man jobbar. På det sättet anser jag att den tillfälliga vårdledigheten kanske istället lämpar sig för personer som måste fysiskt närvara för att utföra sitt jobb.

Samtidigt kan inte alla jobba på distans. Lärare har visserligen administrativa uppgifter och får själva välja när de utför dessa. Däremot bokförs det inte när de utför arbetet.

Yhdeksännen luokan oppilaita englannin kielen opetuksen tunnilla, opettajana lehtori Katariina Pekuri, Riihikallion koulu, Tuusula, 15.1.2019.
Bildtext Lärare har inte heller möjligheten att jobba på distans
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Jan-Mikael Wikström, förbundssekreterare på Finlands Svenska Lärarförbund anser inte att det är möjligt för lärare att jobba distans.

– Lärarnas huvuduppgift är att utbilda. Då måste man vara närvarande med sin grupp eller klass. Det är helt enkelt inte något som vi har ansett vara nödvändigt att diskutera.

Pengarna måste räcka till

Magnus Salmela, avtalsexpert på Industrifacket, säger att arbetarna inom industribranschen inte heller har möjlighet till distansarbete.

– I de jobb man gör via våra kollektivavtal är det inte möjligt att jobba på distans, man måste fysiskt vara på plats. Där det är möjligt att jobba distans, kan det vara ett bra alternativ till att ordna med sjukintyg.

Han påminner om att det är viktigt att arbetarna ska ha råd att vårda sina sjuka barn.

– Det finns så klart arbetsplatser där man följer lagen till punkt och pricka och sedan andra där arbetsgivaren ser det som en självklarhet att man ska få vara hemma för att vårda sina barn.

Jobb och vård ska inte kombineras

Erika Kähärä på Servicefacket Pam tycker inte att man ska kombinera distansarbete med vården av sitt sjuka barn.

– Man behöver arbetsro för att utföra sitt arbete. Om man distraheras är inte prestationen lika hög. Även om det händer att man utför några arbetsuppgifter medan man är hemma med ett sjukt barn ska det inte vara någon plikt.

Mies selaa papereita toimistossa kynä kädessään.
Bildtext Det krävs arbetsro för att hålla prestaionen hög
Bild: All Over Press

Enligt Barnavårdsföreningen i Finland hör det till barnets grundrättigheter att få vård av sin vårdare när det är sjukt.

Föräldrar har inte rätt att sköta om sina sjuka barn i Finland. Rätten handlar om att ta hand om vården av det sjuka barnet i fyra dagar.

Om man inte lyckas anordna vård kan man ansöka om tjänsteledighet, ett problem för låginkomsttagare eftersom att det betyder att man inte får någon lön för den period man är tjänsteledig.

Det är inte heller definierat om hur många dagar i månaden det gäller. Det handlar om 4 dagar per sjukdom per förälder.

Diskussion om artikeln