Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby redo för en miljon ton stenkol – invånare räds transporterna

Från 2019
Fartyg vid kajen i Karleby hamn, silverstenshamnen
Bildtext Fartyg vid kajen i Karleby hamn.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Karleby stad visar grönt ljus för planerna att radikalt öka mängden stenkol som årligen transporteras via hamnen. Dammet från stenkolet bekymrar ändå.

Karleby hamns planer på att börja ta emot stora mängder stenkol från Ryssland och från hamnen skeppa det vidare ut i världen har tagit ett steg framåt, sedan stadsstyrelsen beslöt förorda planerna.

Även stadens byggnads- och miljönämnd har visat grönt ljus för planerna, enligt vilka Karleby hamn ansöker om utvidgat miljötillstånd för att få hantera betydligt större mängder stenkol än vad man gjort hittills.

Det är Regionförvaltningsverket som slutligen avgör frågan om miljötillståndet beviljas.

Dammet oroar

Enligt hamnbolagets planer hoppas man redan i vår kunna börja lasta stora Panamax-fartyg med stenkol.

Beviljas hamnen miljötillstånd för att ta emot en miljon ton stenkol per år skulle det ändå innebära 13 000 fler tågvagnar till hamnen per år.

Det ökade antalet transporter, dammet som följer med frakten och hanteringen av stenkolet bekymrar ändå.

Till det utlåtande som stadsstyrelsen skickar in till Regionförvaltningsverket beslöt man därför att foga ett tillägg: Staden vill ha direktiv för hur man kan minimera problemet med stenkolsdamm.

Stadsdirektör Stina Mattila säger att många hört av sig angående transporterna.

- Ända från Kannus och Kelviå har man tagit kontakt med oss på staden. Vi förstår invånarnas oro och vill därför fästa särskild uppmärksamhet vid problematiken kring dammet, säger Mattila.

Karlebys stadsdirektör Stina Mattila.
Bildtext Stadsdirektören Stina Mattila få till bästa möjliga dialog mellan invånare, industriområdet och hamnbolaget.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Invånarförening protesterar

Till dem som direkt protesterar mot hamnens planer hör Yxpila invånarförening och stuveribolaget Rauanheimo.

Bolaget, som lastar järnpellets i hamnen, befarar att stenkolsdammet ska påverka pelletskvaliteten negativt.

Karleby stadsdirektör Stina Mattila säger sig ändå lita på hamnbolagets utredning, som visar att invånarna i området inte kommer att lida av stenkolstransporterna.

Mattila påpekar att staden fortsätter med en ansvarsfull ägarstyrning i frågan. Karleby hamn ägs till fullo av staden.

- Jag understöder också förslaget om att tillsammans med invånarföreningen hitta en modell för hur vi kan föra bästa möjliga dialog i den här frågan mellan såväl invånare som industriområdet och hamnbolaget, säger Mattila.

Ursprungsartikel av Iina Kluukeri
Översättning och bearbetning av Moa Mattfolk.

Diskussion om artikeln