Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Teaterrecension: Med vacklande steg mot en oviss framtid - Körsbärsträdgården i vacker men ojämn tolkning på Helsingfors stadsteater

Från 2019
Foto från Kirsikkatarha (Körsbärsträdgården) på Helsingfors stadsteater.
Bildtext Vart är vi på väg?
Bild: Stefan Bremer

Har Lauri Maijala gått och blivit medelålders i all hast? Knappast, men i mötet med sin nya publik har han valt en försiktig strategi. Efter åren som en av de konstnärliga ledarna på KOM-teatern inleder han sin tvåårsperiod som regissör på stadsteatern med en Tjechovuppsättning som frågar snarare än utmanar.

– Hur många Tjechovtolkningar behöver vi egentligen?! Undrade en ung skådespelare jag intervjuade för några år sedan.

Jag kan förstå hennes frustration. Runt millennieskiftet började teatrarna ta in det nya seklet genom att leta sig tillbaka till en av det föregående sekelskiftets främsta skildrare och boomen fortsätter, framför allt på Helsingforsscenerna.

Men det finns förstås också en välgrundad anledning. Eller egentligen flera.

En av dem handlar om tolkningstraditionen, om att finna eller återfinna kärnan. Det har flutit mycket vatten under broarna sedan Tjechovs dramatik ansågs statisk eller synonym med det stilla vemodet.

Men mest av allt handlar det förstås om ett angeläget tema, förändringen.

I Tjechovs förrevolutionära pjäser har den ekonomiska och politiska maktförskjutningen börjat och i överklassens och det högre borgerskapets salonger är bara en sak säker.

Morgondagen kommer inte att likna gårdagen.

I den insikten ligger också nyckeln till Tjechovs aktualitet i dag. Ju osäkrare framtiden ter sig, desto mer identifierar vi oss med de hållningar hans gestalter uppvisar.

Somliga klamrar sig fast vid det förflutna, andra ser förändringarna som obönhörliga medan de mest idealistiska gestaltar en framtid utan konflikter.

Men är en sådan framtid möjlig?

Det intressantaste med Kirsikkatarha på Helsingfors stadsteater är att frågan förblir öppen.

I den här tolkningen handlar det inte bara om en ny resursfördelning utan lika mycket om resursen som helhet.

Foto från Kirsikkatarha (Körsbärsträdgården) på Helsingfors stadsteater.
Bildtext Fångad i det förflutna. Heidi Herala som Ranevskaja.
Bild: Stefan Bremer

Farväl till barndomshemmet

Ljubov Andrejevna Ranevskaja (Heidi Herala) återvänder efter många år utomlands till godset som en gång i tiden var ryktbart för sin unika körsbärsträdgård.

Men tiderna har förändrats. Efterfrågan har minskat, skördarna har minskat och skötseln haltar. Saldot uppvisar ett enda långt minus.

Grannen Lopachin (Chike Ohanwe) är en nyrik köpman vars egna förfäder varit livegna. Stycka den olönsamma trädgården och sälj ut den i parceller, lyder hans råd.

Helgerån, anser Ranevskaja och hennes bror Gajev (Kari Mattila). Godset är syskonens stolthet och kokong, sinnebilden för deras barndom och trygghet. Och i Ranevkajas fall också platsen där hennes lilla son miste livet.

Hellre falla under klubban än sälja frivilligt.

Vid den obönhörliga tvångsauktionen är det förstås just Lopachin som ropar in rasket. Och snart är avverkningen i full gång.

Foto från Kirsikkatarha (Körsbärsträdgården) på Helsingfors stadsteater.
Bildtext Chike Ohanwe och Emilia Sinisalo som Lopachin och Varja.
Bild: Stefan Bremer

Men där Lopachin tidigare framställts som historiens nyordning, en coming man som är beredd att ge de världsfrämmande aristokraterna en ny chans i utbyte mot godkännande, får hans rationalitet i den här sättningen lite nya förtecken.

Rättvis fördelning eller sista dödsstöten?

Chike Ohanwe gestaltar en Lopachin som i likhet med många föregångare gör en högst ambivalent resa, från lönlösa övertalningsförsök till underdogens triumf över gångna oförrätter.

Men vad innebär resan här?

Är den här Lopachin symbolen för en ny och rättvisare resursfördelning eller bara symbolen för exploateringens nya ansikte?

I stadsteaterns uppsättning flimrar hela klotets framtid förbi och jag är inte så säker på svaret.

Det är knappast Lopachin själv heller. Och minst av alla Tommi Eronens Trofimov.

Den evige studenten med risig Koijärvi-look sitter kanske inte på lösningarna till alla världsproblem men sina ideal är han inte beredd att svika. Profit ingår inte i hans vokabulär.

Foto från Kirsikkatarha (Körsbärsträdgården) på Helsingfors stadsteater.
Bildtext Tommi Eronen som den evige studenten Trofimov.
Bild: Stefan Bremer

Femton minuter i rampljuset

Trofimov är en av dem som ofta förpassas en aning ut i marginalen. Men i Maijalas Kirsikkatarha är marginal ett okänt begrepp. Alla karaktärer får sina ”15 minutes of fame” i sann Warhol-anda.

Det kollektiva greppet är befogat men också problematiskt. Befogat för att Körsbärsträdgården är en komprimerad bild av hela samhället men också problematiskt för att alla tacklar sina roller ur så olika perspektiv.

Och då handlar det inte bara om förhållandet till det förflutna eller framtiden.

Heidi Herala, Chike Ohanwe och Tommi Eronen representerar helt motsatta förhållningssätt till verkligheten men agerar helt klart i samma pjäs.

Det gör också Emilia Sinisalo i en stark tolkning av Ranevskajas fosterdotter Varja och Sonja Kuittinen som hennes tonårsdotter Anja.

Men de övriga då?

Tja, en brokig skara av figurer vi bland annat lärt känna ur otaliga komedier och farser passerar revy men i den här produktionen sitter de inte alltid helt smärtfritt.

Stadsteatern har en större ensemble än de flesta teatrar i dag och kunskapskapitalet är stort. En rätt ensidig användning av det har emellertid satt sina spår.

Foto från Kirsikkatarha (Körsbärsträdgården) på Helsingfors stadsteater.
Bildtext En brokig skara. Ranevskajas pudel (Unto Nuora) omgiven av godsets invånare.
Bild: Stefan Bremer

Teaterchefen Kari Arffmans varsamma försök att rucka lite på teaterskutans riktning är välkommet.

Men ojämnheten i Kirsikkatarha vittnar inte bara om teaterns egen historia utan också om ett urvalsproblem.

Vems historia är viktigast?

Maijala väljer inga lättköpta svar. Förståelsen omfattar alla, oavsett samhällsställning och karaktärsdrag, och våndorna inför det stundande paradigmskiftet fördelas jämnt.

Men det har också resulterat i ett lite splittrat fokus.

Bäst fungerar de stämningar som etableras när en stråkkvartett tolkar Lauri Porras musik live eller när scenografen Janne Vasama sätter tonen för en värld i upplösningstillstånd.

Oroande? Ja, naturligtvis.

Men också kärleksfullt ömt och vackert, med en gnutta hopp i bottnen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln