Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Specialbeställd enkät: En del politiker i Raseborg beter sig kränkande mot stadens tjänstemän - nu försöker staden ta itu med problemen

Från 2019
Uppdaterad 14.03.2019 10:14.
En sal med människor som sitter två och två vid bord.
Bildtext Också på fullmäktigemötena i Raseborg har diskussionen ibland haft svårt att hålla sig saklig.
Bild: Yle/ Maria Wasström

Förtroendevalda i Raseborg har betett sig osakligt mot stadens tjänstemän. Det här ska nu få ett slut.

Det har bland annat förekommit att politiskt valda personer, det vill säga förtroendevalda, har behandlat stadens tjänstemän på ett kränkande sätt.

Oro inför möten

Det handlar om förtroendevalda som har att göra med stadens tjänstemän när det gäller beredning av frågor i nämnder och sektioner.

Också på fullmäktigemöten har det förekommit ett osakligt språkbruk.

Ragnar Lundqvist och Anders Walls
Bildtext Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP) tar nu itu med problemen som uppstått mellan stadens tjänstemän och de politiskt tillsatta förtroendemännen. Lundqvist och Walls berättade om problemen på onsdag morgon (13.3) i Yle Västnylands radiosändning. Längst ner i artikeln hittar du en länk till intervjun
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Osakligt språkbruk

Det visar sig att en del av stadens tjänstemän har upplevt att det är obehagligt att komma till möten då de kan ställas mot väggen i frågor de berett.

- Det finns enskilda fall då språkbruket kunde varit ett annat, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Också stadsdirektör Ragnar Lundqvist uttrycker sig diplomatiskt i frågan.

- I stora organisationer och arbetsgemenskaper är det oundvikligt att det uppstår friktioner och det har framkommit att det finns vissa saker vi kan förbättra, säger Lundqvist.

Gått över gränsen för gott beteende

Lundqvist berättar att det främst handlar om kommunikation och också om bristfälliga insikter om rollfördelningen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

- Vi har diskuterat vissa saker som kanske gått över saklighetens gränser. Det kan också handla om missförstånd och ibland väcker vissa ärenden väldigt starka känslor. Ibland har det hänt att man gått över gränsen, säger Lundqvist.

Enkät om välmående

Raseborgs stadsstyrelses presidium har därför låtit göra en enkät bland en del av stadens tjänstemän om hur de upplever situationen.

Enkäten visar att flera tjänstemän upplevt rädsla och oro inför möten i nämnder och sektioner.

Tjänstemännen bereder ärenden som de förtroendevalda behandlar under sina möten.

Utbildning för förtroendevalda

De förtroendevalda fick ta del av resultatet av enkäten på ett särskilt möte på tisdagen (12.3) då de också utbildades i politikers och tjänstemäns roller och samarbete.

- Det första steget är diskussion och sedan också utbildning så att man uppfattar sina roller korrekt. Det är viktigt att de förtroendevalda känner till hur förvaltningen fungerar, säger Anders Walls.

Lundqvist och Walls har nu bestämt att de kommer att närvara vid nämnders och sektioners möten.

Till redaktionens kännedom har kommit att det särskilt inom social- och hälsovården och den tekniska sektorn skulle ha varit laddad stämning på mötena. Hur kommenterar du det, Anders Walls?

- Det går inte att peka ut enskilda organ. Det finns en variation mellan nämnderna men syns nog över hela linjen.

Walls påpekar också vikten av att stadens anställda ska trivas på sina arbetsplatser

- Om människor inte trivs på sina arbetsplatser så syns det ju på resultatet också, säger Walls.

Beter sig politiker i Raseborg dåligt mot stadens tjänstemän? - Spela upp på Arenan