Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Wasaline gjorde nytt rekordår

Från 2019
Under storolycksövningen bröt en brand ut på Wasa Express bildäck.
Bild: Gränsbevakningsväsendet/Pasi Kettunen

Rederiet Wasaline gjorde ett nytt rekordår ifjol. År 2018 levererade rederiet för sjätte året i rad en ökad trafikvolym och förbättrade resultatet med 17,4 procent.

Wasaline ökade sina marknadsandelar på passagerartrafiken mellan Sverige och Finland och året var igen ett rekordår sedan trafikstarten 2013.

Passagerarvolymen ökade med 6,2 procent och fraktenheterna med 2,2 procent.

Resultatet före bokslutsdispositioner blev +2,1 miljoner euro.

Satsar på att spara energi

Wasaline fortsatte under fjolåret med olika energibesparingsåtgärder och investerade bland annat i olika automationssystem.

Elförbrukningen ombord har minskat med 40 procent genom dessa åtgärder och bränsleförbrukningen har reducerats med 4,5 procent, skriver vd Peter Ståhlberg i ett pressmeddelande.

Sedan år 2016, då rederiet inledde sitt energibesparingprojekt, har man minskat sina koldioxidutsläpp med 11 procent, enligt Ståhlberg.

Rederiets vision är att i år avskaffa plast- och engångsförpackningar samt utveckla effektivare sortering av avfall ombord.

Totalt hade Wasaline över 850 avgångar och drygt 212 000 passagerare ifjol.