Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny anläggning för biogas byggs i Lojo

Från 2019
En gastankstation.
Bildtext Tack vare den nya anläggningen ska flera kunna tanka biogas.
Bild: Yle/Lina Frisk.

En ny biogasanläggning ska byggas i anslutning till Munka avfallsstation i Lojo.

Anläggningen kommer årligen att hantera 60 000 ton bioavfall. Den beräknas producera över 40 gigawattimmar biogas och 50 000 ton ekologisk gödsel om året.

Anläggningen beräknas vara färdig att användas år 2020. Runt 170 årsverken behövs för att bygga anläggningen. När den är färdig kommer den att sysselsätta över 30 personer.

Förhoppningen är att projektet ska stärka tillväxten inom den inhemska gasmarknaden och öka användningen av biogas i trafiken.

Det är det statsägda energibolaget Gasum som bygger biogasanläggningen i Lojo. Bolaget har sedan tidigare 12 biogasanläggningar i Finland och Sverige och behandlar totalt runt 800 000 ton biomassa per år.

Gasum driver bland annat biogasanläggningar i Åbo och Uleåborg.

Avfallsstationen i Munka är en del av det kommunägda avfallsföretaget Rosk´n Rolls verksamhet.

Meningen är att Rosk´n Rolls kunder ska kunna sköta sina ärenden så smidigt som möjligt vid avfallscentralen i Munka också då byggarbetena pågår.

Diskussion om artikeln