Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdens framtid i Österbotten diskuteras i dag – frågan om gemensam äldreomsorg splittrar kommunerna

Från 2019
Uppdaterad 07.03.2019 11:28.
En person iklädd engångshandskar trycker på magen på en person och undersöker den.
Bild: Kzenon

De flesta kommuner i Österbotten är positiva till att den nya tilltänkta samkommunen Österbottens välfärdsområde skulle ta hand om all vård och social omsorg. Äldreomsorgen vill ändå många kommuner hålla i egen regi.

Ledningen för Vasa sjukvårdsdistrikt har en längre tid planerat för det läge som uppstår om vårdreformen faller. Målsättningen är då att ta över ansvaret för vård och omsorg inom distriktet med sikte på år 2021.

Ledningstrojkan i medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt samlas på torsdag i Vasa för att se hur man kan gå vidare i den här frågan och vad man kan enas om.

Grundmodellen är att kommunerna antingen lämnar över helheten till den tänkta samkommunen Österbottens välfärdsområde eller enbart deltar i specialsjukvården som hittills.

Blandat läge i Österbotten

Läget i de svenska kommunerna är splittrat.

Karleby hör till Mellersta Österbotten och Kronoby till landskapet Österbotten. Båda kommunerna hör till samkommunen Soite med en integrerad social - och hälsovård och specialsjukvård.

Vasa sjukvårdsdistrikt strävar till samma typ av integrering om vårdreformen faller.

Jakobstad är sedan 2010 värdkommun för en integrerad primärvård och socialomsorg inklusive äldreomsorg tillsammans med grannkommunerna Larsmo, Pedersöre och Nykarleby.

Vörå samarbetar med Korsholm när det gäller primärhälsovården men båda har hand om socialvården i egen regi.

Vasa har centralsjukhuset som ordnar specialsjukvården för alla kommuner i distriktet men har ingen kommunal integrering av socialvården och primärvården med centralsjukhuset.

Hans Frantz, sfp
Bildtext Hans Frantz.
Bild: YLE/Sofi Nordmyr

- I Vasa är stadens politiska ledning och stadsdirektör Tomas Häyry för en österbottnisk samkommun för vård och omsorg kring sjukvårdsdistriktet, säger distriktets styrelseordförande Hans Frantz.

Kommunerna söder om Vasa samarbetar inom ramen för K5 som beställarorganisation och de enskilda kommunerna producerar tjänsterna inom sina respektive kommuner.

En ytterligare ingrediens utgör fusionsdiskussionerna i både Vasa-Korsholm och Närpes- Kaskö som också kan röra till korten i de berörda kommunerna

Äldreomsorgen är en tröskelfråga i flera kommuner

I Larsmo vill fullmäktigeordförande Peter Östman (KD) att kommunen återtar makten över äldreomsorgen.

Kommunerna runt Jakobstad har en integrerad social- och hälsovård sedan år 2010 och enligt Östman har inte äldreomsorgen fungerat på önskvärt sätt.

Peter Östman.
Bildtext Peter Östman.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Äldreomsorgen och ansvaret för den bör finnas i primärkommunen, säger Peter Östman. Den har inte fungerat tillfredsställande. Många har fått vänta i kön alltför länge, också när det gäller intervallvård.

I Malax är styrelseordförande Håkan Knip (SFP) inne på liknande tankegångar som Peter Östman. Malax hör till K5 gruppen som omfattar Malax, Korsnäs, Kaskö, Närpes och Kristinestad

Håkan Knip.
Bildtext Håkan Knip.
Bild: Yle/Kati Enkvist

- Åldringsvården skall vara kvar i kommunen, det här är utan vidare en tröskelfråga, säger Håkan Knip.

Den här åsikten kan bli svår att kombinera med Håkan Knips uppfattning om de andra kommunernas agerande eftersom flera kommuner är klart positiva till inviterna från sjukvårdsdistriktet.

- Det som förs över till sjukvårdsdistriktet borde alla kommuner föra över, det måste finnas en jämlik behandling, oberoende av boningsort.

Fullmäktigeordförande Mikaela Björklund (SFP) i Närpes säger att K5 gruppen kanske är lite mer skeptisk än andra kommuner i Österbotten till ett deltagande i en samkommun kring sjukvårdsdistriktet

Mikaela Björklund
Bildtext Mikaela Björklund.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Det finns en risk att om man inte kan vara trygg med ett grundavtal så föredrar en del K5 kommuner att bygga vidare på det som finns och fungerar, säger Mikaela Björklund.

Mikaela Björklund betonar också att den satsning som görs, bör göras gemensamt och inte så att den delar upp Österbotten.

Splittring fungerar inte

Stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad anser att frågan om en gemensam samkommun för vård och omsorg inom ramen för sjukvårdsdistriktet är värd att utreda.

Det är enligt henne viktigt med bra lokal service, att ägarstyrningen tryggas och att kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Stadsdirektör Kristina Stenman säger att äldreomsorgen bör ingå i paketet, annars blir det en deloptimering.

Stadsdirektör Kristina Stenman i fullmäktigesalen i Jakobstad
Bildtext Kristina Stenman.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Kommunerna bör överföra hela vård - och omsorgssektorn till sjukvårdsdistriktet, det blir ohållbart att hålla kvar någon mindre del i den egna kommunen. Det andra alternativet är att enbart utnyttja sjukvårdsdistriktet för specialsjukvården som hittills för de kommuner som inte vill delta i helheten, säger Kristina Stenman.

I Pedersöre är fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP) och styrelseordförande Maria Palm (SFP) i Nykarleby i princip positiva till en lösning som gäller hela Österbotten när det gäller vård och omsorg.

Det gäller förstås att komma överens om ett avtal.

Johanna Holmäng
Bildtext Johanna Holmäng.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Rainer Bystedt, styrelseordförande i Vörå säger att han egentligen inte är emot en samkommun men det gäller att få frågor kring kostnadsfördelning och maktstrukturer klara.

Rainer Bystedt, kommunstyrelseordförande i Vörå
Bildtext Rainer Bystedt.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Vi måste fundera och inte ha så bråttom, det utkristalliserar sig väl vad folk egentligen tänker på torsdagens möte.

I Korsholm säger kommunstyrelseordförande Lars Gästgivars (SFP) att en samkommun kring sjukvårdsdistriktet sannolikt är alternativet om regeringens vårdreform faller.

Lars-Erik Gästgivars
Bildtext Lars Gästgivars.
Bild: Yle/Jonas Mastosalo

- Vi måste vara aktiva, vi kan inte bara vänta på Helsingfors.

Malmska sjukhusets framtid och en gemensam samkommun

En viktig ingrediens i pusslet kring vårdens framtid i Österbottens gäller Malmska sjukhuset i Jakobstad.

Kommundirektör Gun Kaptens i Larsmo och stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad är överens om att det inte finns någon annan lösning än en samkommun gemensam för Österbotten.

Det här är viktigt också ur Malmska sjukhusets perspektiv.

Kommundirektör Gun Kaptens i Larsmo
Bildtext Gun Kaptens.
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Det måste bli en gemensam arbetsgivare för personalen vid Malmska sjukhuset och vid centralsjukhuset i Vasa. Då kan läkarkrafterna styras på ett annat sätt än idag.

Styrelseordförande Hans Frantz håller med om den här bedömningen och han är också bekymrad över utvecklingen visavi centralsjukhuset i Karleby.

- Sjukvårdsdistriktet betalar årligen nio miljoner euro till Karleby eftersom det läcker patienter till Karleby. Ingår Malmska i samma organisation som Vasa centralsjukhus kan vi på ett annat sätt stävja den utvecklingen, säger Hans Frantz.

Till mötet i Vasa på torsdagen har styrelse - och fullmäktigeordförandena i Vasa sjukvårdsdistrikts område bjudits in och stads - och kommundirektörerna.