Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå betalade för låg lön till obehöriga - de får nu ersättning av kommunen

Från 2019
Kuvert fylld med sedlar.
Bildtext Kommunen betalar nu ersättningar, beslutade bildningsnämnden.
Bild: Yle/Jenny Kähärä

Ingå betalar ersättning till tre anställda vid daghem och skola som tidigare har fått för låg lön för sitt arbete.

De tre personerna har vänt sig till kommunen med rättelseyrkanden som gäller deras lön. De är kommunalt anställda eller har tidigare arbetat som vikarier.

Alla tre har fått sänkt lön för sitt jobb på grund av att de inte har varit behöriga.

I augusti 2018 fick Ingå kommun veta att lönen ska baseras på uppgiftens svårighetsgrad och inte på utbildningsnivån.

Det är alltså inte korrekt att sänka lönen enbart på grund av att en anställd saknar den utbildning som krävs.

Nämnden gick emot beredningen

Bildningschefen ansåg att rättelseyrkandena inte skulle godkännas eftersom ersättningskraven var föråldrade.

Enligt arbetsavtalslagen ska ersättningskrav framställas inom två år efter att anställningsförhållandet har tagit slut.

Bildnings- och välfärdsnämnden beslöt ändå att godkänna alla tre rättelseyrkanden på sitt möte 6.3.

Diskussion om artikeln