Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Varför ska det ta så länge och vara så krångligt och dyrt att adoptera?

Från 2019
Familj som promenerar i park.
Bildtext Internationell adoption är en väg till att bli en familj.
Bild: Most Photos/Syda Productions

Att bli förälder är inte något man kan ta för givet. En del får barn oplanerat, medan andra får kämpa i åratal för att bli föräldrar.

Den som väljer att bli förälder genom adoption får bereda sig på en lång väntan och på att både man själv, ens familj och omgivning granskas.

Utöver det här tillkommer oro och vånda och en slutnota på omkring 20 000 euro. Varför ska det ta så länge och vara så krångligt och dyrt att adoptera?

Börjar med minst ett halvt år i rådgivning

Om man fattat beslutet av försöka bli adoptivföräldrar ska man börja med att gå i adoptionsrådgivning.

Adoptionsrådgivningen måste pågå under minst ett halvt år, i enlighet med adoptionslagen. Den ordnas av hemkommunen eller som en inköpt tjänst av Rädda Barnen.

Också de sökandes egen uppväxt diskuteras under adoptionsrådgivningen

– Det här är lite samma sak som när man väntar biologiska barn och går till mödrarådgivningen, säger Carola Snellman som är ledande socialarbetare inom Vasa stad.

Till Vasa stads adoptionsrådgivning kommer vanligen fem, sex par per år. De flesta är inställda på att adoptera barn från utlandet.

Eftersom det finns så få finländska barn som är fria för adoption, är framtiden ännu osäkrare om man väljer inhemsk adoption.

– Här förbereder vi de blivande adoptivföräldrarna på ett litet annorlunda föräldraskap än vad det handlar om på mödrarådgivningen.

Vi ser händerna av en man och en kvinna. På ett bord ligger en massa räkningar. Mannen håller i en penna och kvinnan en miniräknare.
Bildtext Lång väntan och höga kostnader är en del av adoptionsprocessen.
Bild: Wavebreakmedia

Blivande föräldrar synas i sömmarna

När man går in i adoptionsprocessen får man vara beredd på att bli synad i sömmarna och att man har ett massivt pappersarbete framför sig.

Inte alla som går in i processen kommer ut i andra änden som adoptivföräldrar. Men hur mäter man ens förmåga som förälder?

Adoptionsrådgivningen innebär bland annat diskussioner och hemuppgifter kring hur de sökande skulle hantera olika situationer kring barnuppfostran.

Också deras egen uppväxt diskuteras och vilka styrkor föräldrarna hade som man kan ta till sig.

Det viktiga är att man är mogen uppgiften att ta emot ett barn som har en historia och som kan ha traumatiska upplevelser i bakgrunden.

– Föräldrar som inte är redo för vad en adoption innebär märker vanligen själva det här under resans gång och avslutar självmant processen.

För att klara av att genomföra en adoption på bästa sätt är det också viktigt att man har bearbetat sin barnlöshet innan man går in i adoptionsprocessen.

Det måste vara ett gift par eller en ensamstående som söker. Ett sambopar kan inte bli adoptivföräldrar

– De flesta har en barnlöshet i grunden och det får inte vara ett öppet sår i det här skedet, eftersom det i så fall strular till situationen när man får ett adoptivbarn, säger Carola Snellman.

Både finländsk lag och kontaktländernas lagstiftning, det vill säga de länder som gör internationella adoptioner, ställer krav på adoptivföräldrarna.

Till exempel måste det vara ett gift par eller en ensamstående som söker.

Ett sambopar kan inte bli adoptivföräldrar. Såväl den psykiska som fysiska hälsan är också viktig, eftersom det kan vara en krävande uppgift att vara adoptivförälder.

Dessutom krävs brottsregisterutdrag, utdrag ur polisregistret och läkarintyg som en del av alla utredningar. Dessutom finns det länder som kräver psykologutlåtanden.

– Jag minns en man som ifrågasatte det att adoptionsrådgivningen måste pågå under så lång tid. Men efteråt sa han att de hade behövt tiden för att förbereda sig och processa den kommande adoptionen.

Carola Snellman är ledande socialarbetare inom Vasa stad och arbetar bland annat med adoptionsrådgivning.
Bildtext Carola Snellman är ledande socialarbetare inom Vasa stad och arbetar bland annat med adoptionsrådgivning.
Bild: Svenska Yle/Jessica Morney

Allvarlig sjukdom kan leda till avslag

Efter adoptionsrådgivningen skickar man in en ansökan till adoptionsnämnden på Valvira, som i enlighet med Haagkonventionen är den instans som beviljar adoptionstillstånd.

Saker som i det här skedet kan leda till avslag är till exempel om någon allvarlig sjukdom eller arbetslöshet tillstött under ansökningsperioden.

Behandlingstiden för en ansökan om adoptionstillstånd är en till fem månader, beroende på om nämnden behöver någon tilläggsutredning från adoptionsrådgivningen eller de sökande.

Hela processen går ut på att söka ett barn som är i behov av ett hem och föräldrar. Man söker alltså inte ett barn åt ett par

― Johanna Huovinen, jurist i adoptionsnämnden

Varför måste det ta så länge?

Att processen kring adoptioner är långdragen och utmanande för de blivande föräldrarna beror på att alla inblandade instanser sätter barnets behov i första hand.

– Det här är en annorlunda situation än när man blir biologiska föräldrar, säger Johanna Huovinen som är jurist och föredragande i adoptionsnämnden

Hela processen går ut på att söka ett barn som är i behov av ett hem och föräldrar. Man söker alltså inte ett barn åt ett par.

Det är viktigt att förstå varför det tar så lång tid. Att allt insamlande av information är för barnets bästa.

– Sedan kan vi inte från Finland påverka hur länge processen tar i kontaktländerna. Det är där föräldrarna väljs ut, säger Johanna Huovinen.

Kaksi tuntematonta naista lastenvaunujen kanssa.
Bildtext Att få gå på promenad med sitt barn i vagnen är inte alla förunnat.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Kontakt till landet varifrån man vill adoptera

När man får sitt adoptionstillstånd godkänt i adoptionsnämnden har det vanligen gått minst ett år sedan man påbörjade adoptionsprocessen.

Det adoptionstjänstorgan som man valt, endera Rädda barnen eller Interpedia, hjälper till med kontakterna till det land varifrån de sökande vill adoptera.

Processen kan ta upp till sju år

En internationell adoption tar med adoptionsrådgivningen inräknad i medeltal omkring tre år, i enstaka fall fem till sju år.

Det som tar längst tid är arbetet i kontaktlandet, där man arbetar för att para ihop rätt barn med rätt föräldrar.

För att parera den långa och psykiskt tunga adoptionsprocessen erbjuder Interpedia personliga träffar och informationstillfällen, berättar Marika Elmeranta som är adoptionsansvarig på Interpedia.

– Vi förklarar hur processen går till och varför man frågar så mycket, att det handlar om barnens bästa. Det är inte personligt för de sökande, utan samma gäller för alla.

Vi får inte ställa krav på myndigheterna i kontaktländerna att skicka barn till oss. De berättar när de har behov och vilka behov de har

― Marika Elmeranta, adoptionsansvarig på Interpedia

Haagkonventionen styr adoptionsarbetet och myndigheterna i kontaktlandet måste bli övertygade om att barnet kommer att tas väl om hand.

– Vi får inte ställa krav på myndigheterna i kontaktländerna att skicka barn till oss. De berättar när de har behov och vilka behov de har. Vi skickar föräldrar till dem i enlighet med deras behov och i den takt de behöver få föräldrar.

Marika Elmeranta är adoptionsansvarig på Interpedia.
Bildtext Höjdpunkten i det här arbetet är att se när ett barn få en familj och hur barnet snabbt får stjärnor i ögonen, säger Marika Elmeranta, adoptionsansvarig på Interpedia.
Bild: Marika Elmeranta

Barnets bästa det viktigaste

Även om det finns massor av barn i världen som har det svårt, så finns det väldigt få barn som är fria för adoption.

Det är också en stor juridisk process att bekräfta att ett barn är fritt för adoption och i många länder fattas både system och lagstiftning för att arbeta med det här.

En internationell adoption är vanligen den sista utvägen man väljer för ett barn

― Marika Elmeranta, adoptionsansvarig på Interpedia

– De länder finländska adoptionsorgan arbetar med måste ha ratificerat Haagkonventionen. I många kontaktländer är adoption endast en liten del av barnskyddsverksamheten och deras resurser är små, säger Marika Elmeranta.

Samtidigt är Finland ett litet adoptionstagarland, vilket påverkar våra barnkvoter.

Varje barns behov bedöms noga, om adoption är det bästa alternativet och hurudana föräldrar barnet behöver. En internationell adoption är vanligen den sista utvägen man väljer för ett barn.

– Många barn har traumabakgrund eller fysiska sjukdomar som handikapp. Det är en stor del av matchningsprocessen att undersöka vilka par som har de bästa resurserna för den typen av behov.

Här är hemutredningen som gjorts under adoptionsrådgivningen mycket viktig, eftersom den beskriver hurudana föräldrarna är som människor och deras omgivning.

En liten en på barnhem i Sydafrika.
Bildtext En liten en på barnhem i Sydafrika.
Bild: Interpedia

Intresset för internationella adoptioner minskar

Väntetiden på barnbeskedet kan alltså uppgå till flera år, till och med sju år.

Under den här perioden lämnas de blivande föräldrarna ganska ensamma.

Hur ser då Interpedia på den psykiska stress som blivande adoptivföräldrar upplever, speciellt under den här tiden?

– För att försöka minska på den psykiska stressen har vi arbetat medvetet för att snabba upp adoptionsprocessen. Processen har också blivit kortare på grund av att intresset för internationella adoptioner minskat, berättar Marika Elmeranta.

År 2006 adopterades 222 barn från utlandet. År 2012 adopterades 179 barn från utlandet och år 2018 adopterades 47 barn från utlandet.

– Det tycks vara en trend att familjer vill ha färre barn och det påverkar också adoptionerna. Många börjar numera också försöka skaffa barn senare i livet än tidigare.

Samtidigt är det inte möjligt att adoptera efter att man fyllt femtio år. I sådana situationer väljer kanske många att inte ens påbörjar en adoptionsprocess som man ändå inte hinner slutföra.

Man håller ett barns hand.
Bildtext Hålla handen.
Bild: Mostphotos/ Tyler Olson - SimpleFoto

Varför så dyrt att adoptera?

Bilden av att man som adoptivförälder måste vara perfekt har blivit onödigt stark, anser Marika Elmeranta på Interpedia.

– Faktum är att man varken behöver vara rik eller ha massor med kunskap om barn. Vi söker inga supermänniskor. Man kan också ha lindriga sjukdomar.

Men faktum är att det kostar cirka 20 000 euro att adoptera ett barn, trots att adoptionsrådgivningen som inleder processen är gratis.

En stor del av kostnaderna hänger samman med den byråkrati som krävs i kontaktlandet. Hit hör bland annat utlåtanden och intyg, översättningskostnader och eventuella advokatkostnader.

En annan del av adoptionskostnaderna hör samman med Interpedias arbete med att förbereda föräldrarna. Kostnaderna påverkas också av hur länge föräldrarna måste vistas i kontaktlandet för att få alla dokument klara.

Om barnet kommer från Taiwan uppgår adoptionsbidraget till 9 000 euro, från Thailand uppgår bidraget till 5 000 euro och från övriga länder till 7 000 euro

En del av summan täcks av adoptionsbidrag från FPA. Adoptionsbidraget höjdes i januari i år. Adoptionsbidraget är beroende av barnets ursprungsland.

Om barnet kommer från Taiwan uppgår bidraget till 9 000 euro, från Thailand uppgår bidraget till 5 000 euro och från övriga länder till 7 000 euro.

Finns det då något i adoptionsprocessen som borde gå att förenkla ytterligare?

– Jag känner med de blivande adoptivföräldrarna när det gäller den långa tid de måste vänta på besked från givarlandet. Ibland är den oskäligt lång, det hinner hända mycket i livet under de här åren, konstaterar Carola Snellman på adoptionsrådgivningen i Vasa.

Barnhem som Interpedia samarbetar med.
Bild: Interpedia

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln