Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

#femtioelvafrågor: Flera partier vill ge konstnärer mera stipendier och stöd

Från 2019
Uppdaterad 11.03.2019 11:10.
Fotokonstnären Kristoffer Albrecht i Ingå i sitt arbetsrum som serietidningsaktig rastrerad bild med pratbubbla och frågan "Hur ka konstnärerna klara sig?"
Bildtext Som fotokonstnär saknar Kristoffer Albrecht regelbundna inkomster.
Bild: Foto: Esa Syväkuru / Yle. Grafik: Lasse Grönroos.

Fotokonstnären Kristoffer Albrecht i Ingå undrar hur konstnärer ska kunna försörja sig på sin konst.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

- Vad har ni tänkt göra för att trygga utkomstmöjligheterna för professionella konstnärer?

Albrecht hoppas att partierna skulle ta sig en funderare på kulturens roll i Finland och om det är viktigt att det finns professionella utövare inom kulturen.

- Den enda säkra regelbundna inkomsten som vår familj har är min frus konstnärsstipendium. Hon har för tillfället ett femårigt konstnärsstipendium och sedan är det sporadiska inkomster från olika håll.

- Det är klart att det ibland känns otryggt när man inte vet var pengarna kommer i framtiden. Å andra sidan så har jag levt på det här sättet i över trettio år. Nu har jag börjat inse att det alltid löser sig på något sätt, men det är ju svårt att göra planer så där som normala människor med vanliga jobb kan göra.

Så här svarar riksdagspartierna

Blå framtid: Har inte svarat på frågan.

Centern: Centern vill förbättra konstnärers möjligheter till utkomst. Statens konstnärsstipendier har inte följt den allmänna inkomstnivån och ökningen av levnadskostnaderna. De som får stipendier är tvungna att ty sig till andra inkomstkällor. För konstnärer skulle en nivåhöjning göra det möjligt att arbeta professionellt.

Förutom en granskning av utkomsten och kunskap om finansiering finns det också skäl att granska hur man kan göra det lättare för konstnärer att komma in i arbetslivet. Utvecklandet av arbetslivsfärdigheter hör till de frågor som bör lyftas upp bland de viktigaste konstpolitiska målsättningarna.

De gröna: Vi skulle förbättra konstnärers utkomst genom att införa basinkomst. En basinkomst för alla fullvuxna på 600 euro, utan krav på motprestationer, skulle skapa ett skyddsnät som gör det lättare att kombinera stipendier, företagarinkomster, förvärvsarbete och andra inkomstkällor.
Vi skulle förbättra och förenkla konstnärers pensionsskydd, som nu är fragmenterat, för att säkerställa att också kortare stipendieperioder genererar till socialskyddet.

Kristdemokraterna: Det är viktigt att konstnärer får en rättvis ersättning för sitt arbete. Tillgången på kulturtjänster och resurstilldelningen till läroanstalter inom konst måste tryggas.

Samlingspartiet: Finansieringen av konst och kultur bör göras mera genomskinlig. Samlingspartiet vill också att de som sysslar med konst och kultur ska må bra i sitt jobbet och att de har goda förutsättningar att arbeta. De kreativa branschernas tillväxtpotential bör kunna utnyttjas bättre än idag. De som arbetar för egen räkning bör beaktas då socialskyddet som helhet ses över.

Sannfinländarna: Allmänt sett har vi ingen önskan att förbättra professionella konstnärers utkomstmöjligheter åtminstone med skattemedel. Marknadens möjligheter och finansiering från andra håll kan naturligtvis erbjuda andra sätt att förbättra utkomsten.

Socialdemokraterna: Konstnärsfattigdom är ett socialpolitiskt problem och konstnärers fragmenterade utkomst bör lösas som en del av reform av den sociala tryggheten.

Svenska folkpartiet: SFP har alltid värdesatt kultursatsningar, dit även konstnärers verksamhetsförutsättningar hör. Undervisnings- och kulturministeriets budgetmedel för professionella konstnärer ska hålla en tillräcklig nivå för att möjliggöra ett mångsidigt utbud och arbetsro för professionella konstnärer. Via vårt parti närstående stiftelser som Svenska kulturfonden och Pro Artibus arbetar vi också för att bland annat underlätta för professionella konstnärer att utföra sitt värv.

Vänsterförbundet: Genom att ta i bruk basinkomst löser man utmaningarna kring konstnärers grundläggande utkomst.Basinkomst kan ändå inte ersätta stipendiesystemet. För att förbättra konstnärers utkomstmöjligheter bår båda systemen förbättras.

Konstnärsstipendierna ska vara i samma storleksklass som finländarnas medianinkomst och vara kopplad till levnadsstandarsindex. Antalet stipendier som årligen delas ut bör öka. De olika konstnärliga branscherna ska tillsammans med konstnärsorganisationer definiera minimiersättningen för olika sorts arbete, så att en skälig ersättning för konstnärligt arbete blir allmän praxis.

Konstnärers arbetslöshets- och pensionsskydd utvecklas för att bättre motsvara andra yrkesgrupper socialskydd.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln