Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tummen upp för ny vårdsamkommun i Österbotten: "Viktigt att landskapet håller ihop"

Från 2019
Uppdaterad 08.03.2019 09:26.
Ledningen för Vasa sjukvårdsdistrikt.
Bildtext Vasa sjukvårdsdistrikts ledning: Fullmäktigeordförande Gösta Willman, direktör Marina Kinnunen och styrelseordförande Hans Frantz. Längst till höger Olle Gull, specialsakkunnig.
Bild: Yle/Anna Kurtén

De österbottniska kommunerna förhåller sig positivt till att den nya tilltänkta samkommunen Österbottens välfärdsområde skulle ta hand om all vård och social omsorg i landskapet ifall vårdreformen faller. Det blev klart på torsdagens möte i Vasa.

Cirka 120 ledande tjänstemän och förtroendevalda från Vasa sjukvårdsdistrikt och dess medlemskommuner träffades på torsdagen för att diskutera beredningen av den nya tilltänkta samkommunen Österbottens välfärdsområde.

Ledningen för sjukvårdsdistriktet har en längre tid planerat för det läge som uppstår om vårdreformen faller. Målsättningen är då att ta över ansvaret för vård och omsorg inom distriktet år 2021.

"Ingen sa att de inte vill vara med"

Det var ett positivt möte, säger Gösta Willman, Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktigeordförande.

- Alla 13 medlemskommuner var representerade och det var ingen som sa att de inte vill vara med på det här. De få som var skeptiska var skeptiska till tidtabellen.

Willman säger att det är först efter att alla medlemskommuner har godkänt ett nytt grundavtal för sjukvårdsdistriktet som det egentliga arbetet börjar.

Möte i början av april

En styrgrupp som ska lägga upp ramarna för den nya samkommunen kommer att bildas och den kommer bland annat att ta ställning till tidtabellen.

- Styrgruppen har sitt första möte den 4 april. Där kommer vi att försöka prata ihop oss om hur vi går vidare, säger Hans Frantz (SFP), styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det är meningen att man ska behandla förslaget till nytt grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt före utgången av juni.

Målet är bättre och effektivare vård

Målet är att den nya samkommunen ska kunna erbjuda bättre och effektivare vård, säger Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Kvinna ligger på sjukhusbrits och ska genomgå röntgenundersökning. I närbild ett par händer med blåa plasthandskar.
Bild: Mostphotos Dough Olson

Kinnunen påpekar att allt inte kommer att vara färdigt när den nya samkommunen bildas utan att arbetet fortskrider vartefter.

Enligt Gösta Willman finns det stora fördelar med att en samkommun organiserar vården och omsorgen i Österbotten.

- Jag tycker det är viktigt att vi håller ihop vårt område, speciellt när det gäller det som är viktigast för våra invånare, social- och hälsovården. Det är viktigt att få en stark offentlig aktör här. Oberoende av vilka vårdmodeller som kommer med nya regeringar är Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt oerhört viktigt för våra invånare.

"Gagnar speciellt äldre människor"

En integrerad social - och hälsovård och specialsjukvård gagnar speciellt äldre människor, säger Gösta Willman.

- De behöver både hvc och specialsjukvård, de är multianvändare av de här tjänsterna. Men det måste vara en decentraliserad modell. Det här får inte bli något centraliseringsprojekt och det är inte heller avsikten.

En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Bild: Mostphotos/Sandnes1970

En del av sjukvårdsdistriktets medlemskommuner vill behålla äldreomsorgen i egen regi och den möjligheten kommer de att erbjudas, säger Hans Frantz.

- Men vi tycker nog att det skulle vara bäst om alla är med på allting, säger Frantz.

Tror att vårdreformen faller

Både Hans Frantz och Gösta Willman tror att regeringens planerade vårdreform faller på grund av tidtabellen.

- Men det betyder inte att inte nästa regering skulle stå inför samma utmaningar, säger Gösta Willman.

- Man har provat så många modeller nu att jag tror att det som kommer är något i stil med det vi planerar här.

Diskussion om artikeln