Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Företag klagar till HFD gällande val av entreprenör för fiskvägar - Raseborg anser att de handlat korrekt

Från 2019
Ett vattenkraftverk i rödtegel, till höger syns en byggd fiskväg. Bildmontage.
Bildtext En av fiskvägarna byggs vid kraftverket i Åminnefors.
Bild: Raseborgs stad

Raseborgs stad valde 2018 Vandaföretaget GRK Kallio som entreprenör för att bygga fiskvägarna i Svartån. Företaget Ykkös Infra anser att valet borde hävas eller alternativt att de gottgörs med 230 000 euro.

Raseborg anser däremot att staden handlat korrekt då man valde entreprenör för att bygga fiskvägarna vid kraftverken i Svartå, Åminnefors och Billnäs. Valet gjordes i februari 2018.

Ykkös Infra har tidigare besvärat sig till marknadsdomstolen, som förkastade besväret.

Nu har Ykkös Infra tagit ärendet vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Raseborg yrkar i sitt utlåtande att besväret i sin helhet förkastas som grundlöst.

Staden: Uppfyllde inte behörighetskrav

Enligt staden innehöll Ykkös Infras anbud inte den behörighetsrapport som krävs i upphandlingen. Företaget visade inte heller på motsvarande sätt sin behörighet.

Därför uppfyllde företaget inte de behörighetskrav som ställdes i anbudsbegäran och Ykkös Infras anbud uteslöts från anbudstävlan.

Fiskvägsbygget har pågått under året. Arbetet har framskridit enligt planerna i Billnäs, medan det har försenats i Åminnefors eftersom en av kraftverkets pelare föll sönder.

Det är planerat att fiskvägarna i Billnäs och Åminnefors ska stå klara i sommar.