Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen: "Nu kan vi i Österbotten gå vidare med vår egen vårdreform"

Från 2019
Uppdaterad 08.03.2019 15:54.
Porträtt av Marina Kinnunen.
Bildtext Sjukvårdsdirektör Marina Kinnunen säger att ett av regeringen Sipiläs största misstag var att förbereda en reform utan att ha lagstiftning att stöda sig på.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, är besviken på att vårdreformen föll. Men i Österbotten jobbar man vidare med sin egen vårdreform. Vi behöver inte vänta på vad nästa regering vill göra, säger Kinnunen.

Marina Kinnunen säger att hon inte är glad över att vårdreformen föll men att det var dags att ta paus med reformen.

- Man såg redan för flera veckor sedan att den här modellen inte blir färdig och då är det inte klokt att gå vidare med den. Men sättet på vilket det skedde var inte bra för nu vet ingen hur vi går vidare. Det är inte bra eftersom behovet av reformen inte har försvunnit.

Vasa centralsjukhus
Bildtext Vasa centralsjukhus
Bild: Yle / Mari Latva-Karjanmaa

Kinnunen säger att man ändå i Österbotten är på det klara med hur man nu jobbar vidare.

- Inom sjukvårdsdistriktet jobbar vi för att få en egen social-och hälsovårdsmodell i Österbotten. Vi hade ett viktigt möte igår och nu jobbar vi för att få allt klart till sommaren så att kommunerna kan fatta beslut.

"Österbotten kan förverkliga sin egen vårdreform"

Kinnunen säger att flera regeringar har testat olika modeller för en social- och hälsovårdsreform och att det därför inte finns så många modeller kvar.

- Den modell vi nu jobbar för i Österbotten kan man genomföra med nuvarande lagstiftning.

Kinnunen säger att en social-och hälsovårdsreform inte nödvändigtvis behöver förverkligas på samma sätt i hela landet eftersom alla områden är olika.

- Jag tror att vi till exempel i Österbotten själva kan hitta det bästa sättet att genomföra reformen här. Men då måste vi förstås lita på att vi kan göra det och att vi inte behöver vänta på vad nästa regering vill göra.

"Hoppas nästa regering lär sig av misstagen"

I den österbottniska vårdmodell som Vasa sjukvårdsdistrikt har planerat en längre tid för den händelse att regeringens vårdreform faller kommer finansieringen inte från staten utan från kommunerna själva.

Innehållet i modellen är ändå det samma, att man integrerar social-och hälsovården.

- Man borde komma ihåg att vår viktigaste uppgift är att ge god och bra service till våra invånare. Därför tycker jag det är viktigt att jobba vidare med innehållet och inte igen använda fyra år till att tänka på själva modellen, säger Marina Kinnunen.

Ett av de största felen regeringen gjorde var att förbereda en reform utan lagstiftning att stöda sig på

― Marina Kinnunen

Alla medlemskommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt beslutar själva om de är med i den nya vårdsamkommunen och till hur stor del de är med, och det är bra, säger Kinnunen.

- Då vet vi om vi kan gå vidare med modellen eller inte. Om vi går vidare tillsammans tror jag att vi är mycket mera färdiga sedan då nästa regering hittar på någonting.

Kinnunen hoppas att nästa regering ska lära sig av regeringen Sipiläs misstag gällande vårdreformen.

- Ett av de största felen den här regeringen gjorde var att förbereda en reform utan att ha lagstiftning att stöda sig på.

Kaj Suomela: Mängder av arbete har lagts ner på reformen

Också landskapsdirektör Kaj Suomela är besviken på att regeringens vård- och landskapsreform föll. Han konstaterar att en hel del resurser har lagts ner på att bereda reformen.

Kaj Suomela, landskapsdirektör i Österbotten.
Bildtext Kaj Suomela
Bild: Yle/Markus Bergfors

- Många människor har jobbat med det här och satt ner en hel del arbete, engagemang och förstås också pengar.

Hittills har Österbotten fått lite över tre miljoner euro för att bereda reformen.

Ni har jobbat med det här i många år. Är det helt bortkastat arbete eller kan man använda något av det?

- Det beror ganska långt på hur mycket vi själva vill använda det. Om landskapet går vidare men den planerade nya samkommunen Österbottens välfärdsområde kan vi använda ganska mycket av arbetet. Men om man inte går vidare med den modellen blir det värre.

- På landskapssidan blir strukturerna kvar eftersom det är statliga strukturer. Men där kan vi också förbättra samarbetet och skapa nya former.

Suomela hoppas att nästa regering ska dra lärdom av det misslyckade reformpaketet

- Kanske man nu kunde nöja sig med en lite mindre reform så att man skulle få bollen i mål och det skulle bli något.

I Mellersta Österbotten genomförde man sin vårdreform redan 2017

I Mellersta Österbotten grundade man en egen samkommun för social- och hälsovården, Soite, år 2017, i enlighet med linjedragningarna i regeringsprogrammet.

Målet var att sänka trösklarna mellan social- och hälsovården och specialsjukvården för att kunna erbjuda befolkningen ännu bättre service.

Tack vare reformen har Soite lyckats uppnå bland annat kortare vårdköer, snabbare tillgång till hemvård och tillgång till specialsjukvårdens kunnande inom primärhälsovården, skriver samkommunen i ett pressmeddelande.

- Vi har lyckats skapa en modell som passar för mellersta Österbotten, säger Soites vd Minna Korkiakoski-Västi.

Inom Soite kommer man nu att fortsätta arbetet med att integrera social- och hälsovården.

Diskussion om artikeln