Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förändringsdirektör Parpo: Utvecklingen av vården fortsätter nu med dialog mellan kommunerna och samkommunerna

Från 2019
Åbo universitetscentralsjukhus.
Bildtext Arbetet med att förnya vårdverksamheten i Egentliga Finland fortsätter trots att vård- och landskapsreformen fallit.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Sakkunniga som har jobbat med vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland beklagar att man inte lyckas ro reformen i hamn under denna regeringsperiod.

‐ Processen har visat hur svårt det är att genomföra en omfattande reform av social‐ och hälsovården med en snabb tidtabell, säger förändringsdirektören för social‐ och hälsovård i Egentliga Finland i ett pressmeddelande.

Parpo tror inte att samarbetet kring utvecklingen av tjänsterna i landskapet avbryts i och med att vård- och landskapsreformen fallit.

- Som nästa steg kommer vi att inleda en dialog med kommunerna och samkommunerna för att utreda hur tjänsterna bäst kunde utvecklas tillsammans.

Antti Parpo.
Bildtext Antti Parpo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Nästa regering avgör tempot

Det är landets följande regering som avgör riktningen och tempot för det fortsatta arbetet, konstaterar Parpo som utgår från att arbetet med vårdreformen fortsätter.

Personalstyrkan inom Kimpassa‐Allihopa‐förändringsorganisationen är nu cirka 30 årsverken. Avtalen går ut i slutet av mars.

- Utgångsläget är bra vad gäller samarbetet kring att utveckla tjänster och jag tror inte att detta arbete avbryts.

- Vi har lärt oss vikten av att beakta tjänster ur invånarnas synvinkel och sett digitaliseringens frammarsch. Dessa teman vill vi främja som en del av samhällsutvecklingen, säger Parpo.

Förändringsorganisationen sammanställer ett heltäckande dokument om sådana tjänster i Egentliga Finland som det lönar sig att utveckla vidare, oberoende av förvaltningsmodell.

- Vi har samlat information om utvecklingsarbetet i Egentliga Finland under rubriken "Tillsammans gör vi mera".

Diskussion om artikeln