Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät: Det är fler som stöder invandring än som motsätter sig – ursprungsland och motiv väger tungt

Från 2019
Uppdaterad 09.03.2019 11:36.
Elever sitter på lektion.
Bildtext Över 80 procent är beredda att ta emot flera utländska studeranden.
Bild: Mostphotos / Matej Kastelic

Inställningen till invandring delar finländarnas åsikter, visar en färsk enkät. I huvudstadsregionen är inställningarna positivare än på landsbygden. Men åsikterna varierar också beroende på hurdan invandring det är fråga om.

Nästan hälften av de som svarade på enkäten, 47 procent, uppger att de är för invandring medan 41 procent säger sig vara emot.

Det är Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) som låtit göra undersökningen.

De grönas väljare mest positiva

Mest positiva till invandring är personer i huvudstadsregionen och De grönas, Vänsterförbundets och Centerns väljare. 79 procent av De grönas väljare sade sig vara positivt inställda till invandring.

I den andra änden av spektret finns personer som bor på landsbygden samt Sannfinländarnas väljare. Så gott som alla sannfinländska väljare, 96 procent, svarade att de är negativt inställda till invandring.

Högutbildade och högre tjänstemän tenderar att vara mer välvilligt inställda till invandrare än genomsnittet medan lågutbildade, arbetstagare och arbetslösa har en mer invandrarkritisk inställning.

Studerande och arbetskraft från EU välkomnas

Finländarnas inställning till invandrare varierar beroende på varifrån de kommer och varför de söker sig till Finland.

Generellt välkomnar finländarna studerande och personer som kommer från andra EU-länder för att arbeta i Finland. Inställningen till flyktingar och asylsökande är mer negativ.

Av de som svarade på enkäten var 81 procent beredda att ta emot fler utländska studerande och 75 procent villiga att välkomna fler EU-arbetare.

Samtidigt är närmare hälften, 49 procent, redo att minska på antalet flyktingar och asylsökande i sina hemkommuner. Knappt var femte skulle höja antalet.

Enligt enkäten vill finländare helst att invandrarna kommer från andra EU-länder, Nordamerika eller Asien. Mest skeptiska är finländarna till invandring från Mellanöstern och Afrika.

Drygt 1 100 personer i åldern 18–79 har svarat på enkäten. Inga ålänningar har intervjuats. Felmarginalen är tre procentenheter åt båda hållen.