Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Folktinget: Att vårdreformen gick i graven kan ge svenskan en ny chans

Från 2019
Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus

Social- och hälsovårdsreformens fall kan öppna nya möjligheter för svenskspråkiga att få vård på sitt modersmål också i framtiden, tror Folktinget. Folkhälsan flaggar för sin del fortsättningsvis för valfrihet för att klienter i framtiden ska kunna välja vård på det egna språket.

I samband med att vårdreformen slopats vädrar Folktinget morgonluft för svenskan.

Till exempel finns det nu nya möjligheter för Vasa centralsjukhus att få en så kallad omfattande jour, tror Folktingets sekreterare Markus Österlund.

- Flera partier - med Svenska folkpartiet och socialdemokraterna i spetsen - har ju sagt att om de sitter i nästa regering blir det en omprövning och att man då kommer att se över sjukhusnätet på nytt. Ifall partierna håller det som de har lovat finns det alltså möjligheter att börja fundera på nytt, säger Österlund.

Man vid ingång till kontorshus i Helsingfors
Bildtext Folktingets sekreterare Markus Österlund.
Bild: Yle/Pia-Maria Lehtola

Hur kan svenskspråkiga påverka i landskapen?

En avgörande fråga är hur den kommande regeringen i framtiden kommer att skapa strukturer som ger svenskspråkiga en möjlighet att påverka i landskapen och ser till att de språkliga rättigheterna tillgodoses.

- För det första handlar det om vilken kommunernas roll är i framtiden. Övergår allt till landskapen, eller koncentrerar de sig på specialsjukvården och hälsovården? Det kommer att ha konsekvenser för språket. Och om all makt går till landskapen måste det skapas en nämnd med klar makt som ska kunna påverka språkfrågorna, säger Österlund.

Samtidigt understryker Österlund att man inte kan dra alltför förhastade slutsatser av läget.

- Vi har ett riksdagsval på kommande och vi kommer att få en ny regering som får visa hur arbetet ska gå vidare.

- Men vi ska också komma ihåg att grundlagsutskottet i sitt sista utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet uttryckligen säger att för att tillgodose de språkliga rättigheterna enligt grundlagen bör Vasa sjukvårdsdistrikt ha omfattande jour, säger han.

Folkhälsan ger tummen upp för kundsedlar och personliga budgetar

Samtidigt bjuder den havererade vårdreformen också på risker för vården på svenska.

Exempelvis såg Folkhälsan positivt på den planerade valfriheten.

Valfrihet - med instrument så som kundsedlar och personliga budgetar - hade nämligen kunnat ge kunderna eller patienterna rätt att välja en god vård också på svenska.

- Att valfriheten som en central del av vårdreformen inte längre är aktuell är naturligtvis ett litet streck i våra räkningar. Samtidigt är jag ganska övertygad om att de instrument för valfrihet som togs fram i samband med reformarbetet kommer att uppfattas som intressant både bland kommuner och samkommuner, säger Folkhälsans styrelseordförande, professor Mats Brommels.

Mats Brommels på bild.
Bildtext Folkhälsans styrelseordförande, professor Mats Brommels.

Hoppas att valfriheten lever vidare

I dagsläget - då kommuner upphandlar tjänster - har aktörer i tredje sektorn ofta stora problem eftersom det i regel är den billigaste som vinner.

Mats Brommels tror att de senaste skandalerna inom den privata äldreomsorgen leder till att kommunerna allvarligt överväger att i första hand trygga kvalitet och tillräcklig bemanning då de upphandlar.

- Vi har väldigt tydligt fått exempel på att en prispressad konkurrensutsättning och upphandling i sin nuvarande form har kommit till vägs ände. Ansvarskännande kommuner, eller samkommuner, måste verkligen satsa på att säkerställa att samarbetsparterna håller hög kvalitet, säger Brommels.

Han hoppas därför att valfriheten ska leva kvar, även om vårdreformen föll, och tror att kommuner och samkommuner nu av egen vilja börjar använda sig av de nya instrumenten - alltså till exempel kundsedlar.

- Jag tror det är sannolikt att i de regioner där det bor många finlandssvenskar, och där Folkhälsan är verksam, finns intresse för att använda valfrihetsinstrument. Vi ska komma ihåg att de här instrumenten faktiskt bara är ett annat sätt att genomföra offentlig upphandling, vid sidan av konkurrensutsättning, säger Brommels.

Diskussion om artikeln