Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

76-åriga Vuokko misshandlades till döds på vårdhem i Lundo i januari - Pihlajalinna krävde hyra av de anhöriga för hela månaden

Från 2019
Uppdaterad 11.03.2019 16:10.
Veijo Kujala i sitt hem i Lundo, med ett foto av sin mamma Vuokko i handen.
Bildtext Veijo Kujala tittar på ett foto av sin mamma Vuokko. Bilden är tagen dagen efter misshandeln. Bilden är retuscherad av redaktionen
Bild: Janne Järvinen / Yle

Polisen, Valvira och Regionförvaltningsverket undersöker ett fall där en äldre person misshandlades till döds på ett vårdhem i Lundo.

Veijo Kujala stod vid sin 76-åriga mammas sida vid hennes sjukhussäng. Vuokkos ansikte var så svullet efter misshandeln att hennes egen son hade svårt att känna igen henne.

- Nog kommer det här att finnas kvar inom mig hela mitt liv, säger Kujala om händelserna i början av januari.

- En neurolog förklarade att hon hade fått två hjärnblödningar och att det knappt fanns något hopp.

Mamman återfick aldrig medvetandet, utan dog en vecka senare på sjukhus.

Gick av misstag in i fel rum

Misshandeln inträffade på ett privat vårdhem, på vårdproducenten Pihlajalinnas enhet Setälänpiha. Det är ett vårdhem i Lundo avsett för äldre personer som behöver ett intensifierat serviceboende.

I början av januari befann sig Vuokko på kvällsbönen i de gemensamma utrymmena, varefter hon begav sig tillbaka till sitt rum.

Man hade nyligen bytt rum, och Vuokko som hade en minnesstörning tappade bort sig på vägen.

Hon kom av misstag in i fel rum, ett rum som hörde till en manlig klient.

Blåtiror kring ögonen, bitmärken på handleden

Mannen hade befunnit sig i de gemensamma utrymmena där vårdpersonalen hade övervakat honom. Han hade ändå fått gå ensam tillbaka till sitt rum.

I rummet misshandlade han Vuokko så allvarligt att hon senare dog.

Ambulansrapporten berättar att Vuokko hade blåtiror kring båda ögonen, bulor på huvudet och bitmärken på sin högra handled.

På sjukhuset konstaterade läkaren att skadorna stämde ihop med misshandel.

Ingen såg händelsen, utan det var en annan äldre dam som kallade skötarna till platsen.

De borde ha hållit mamma i liv. Då skulle jag gärna ha betalat

― Veijo Kujala

Vuokko hittades på sängen. Hon var vid medvetande, men snart började hon visa symtom på förlamning.

Polisen i Åbo utreder fallet som grov misshandel och dödsvållande.

Den som misshandlade hade länge upplevts som aggressiv

Det är Yles tv-program MOT som berättar om dödsmisshandeln.

Enligt de uppgifter Yle fått så hade personalen redan i flera månader varit orolig över att den man som misshandlade var en allvarlig fara för de övriga klienterna på vårdhemmet.

Vi på Pihlajalinna är själva extremt chockade och vi beklagar det skedda

― Paula Arvilommi, distriktschef, Pihlajalinna

Mannen var yngre än de andra på hemmet och ganska stor, så vid måltiderna måste man sätta honom med ansiktet mot en vägg, eftersom han emellanåt provocerades av de andra klienterna.

Ingen fick sitta och äta vid samma bord som han.

Mannen hade redan tidigare varit nära att hoppa på andra klienter, men då hade vårdarna kunnat avstyra det.

Vissa neurologiska sjukdomar kan medföra ett aggressivt beteende, men personalen upplevde mannens beteende som exceptionellt oberäkneligt och hotande.

Personalen upplevde att mannen var placerad på fel enhet och att det var mycket svårt att övervaka honom tillräckligt.

Varför lyssnade man inte på personalen?

Enligt de uppgifter som Yle fått skulle ledningen på Pihlajalinnas Setälänpiha redan länge ha varit medveten om hur farlig och exceptionellt aggressiv Vuokkos misshandlare var.

Också Åbo stad kände till saken.

Varför flyttades mannen bort från Setälänpiha först då han hunnit misshandla en annan klient till döds?

Paula Arvilommi, som är Pihlajalinnas distriktschef i Egentliga Finland, kommenterar inte misshandeln eftersom polisutredningen pågår.

– Vi på Pihlajalinna är själva extremt chockade och vi beklagar det skedda, säger Arvilommi.

Enligt Arvilommi har personalen på Setälänpiha varit tillräcklig och kompetent.

– Klienter som vårdas på ett intensifierat serviceboende har utmaningar som har att göra med beteendet. Att sköta olika slags beteenderubbningar är en del av det specialkunnande som personalen på dessa vårdhem har.

Veijo Kujala
Bildtext Juha Kujala säger att det fortfarande är svårt att förstå vad som skett.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Misshandeln har ändå redan lett till förändringar för Pihlajalinnas verksamhet inom Egentliga Finland.

Alla servicechefer vid de intensifierade serviceboendena får nu extra stöd av en specialläkare då de tillsammans med kommunens socialarbetare fattar beslut om vård.

Dessutom har man skaffat ett larmsystem som kan installeras på klienternas dörrar. Larmet berättar för personalen då dörren öppnas.

- Det används vid behov, med tillstånd och med särskilt vägande skäl.

Vilket är Pihlajalinnas ansvar för en dödsmisshandel som har inträffat i en av era enheter?

- Vi förhåller oss extremt allvarligt till det här. Hela koncernledningen är medveten om fallet. Om det finns saker vi kan ändra på så att sådana här saker inte skulle inträffa i framtiden, så kommer vi givetvis att ändra på dem.

– Vi har presenterat material för myndigheterna och vi gör allt för att reda ut hur det kan ha gått så här, intygar Arvilommi.

Åbo har bett om en utredning av Pihlajalinna

Det är kommunen eller staden som beslutar om hurdan vårdplats en äldre person behöver. Kommunen eller staden har ansvar för att vårdplatsen man valt är lämplig för den personen.

– De borde veta om klienten är aggressiv eller våldsam. Man måste också ta i beaktande att de andra klienternas säkerhet inte hotas, säger Päivi Vainio som är överinspektör inom socialvården vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vainio poängterar att hon uttalar sig på ett allmänt plan.

I fallet på Setälänpiha var både den som blev misshandlad och den som misshandlade utplacerade av Åbo stad.

Åbo stad kommenterar inte fallet med Vuokkos misshandlare med hänvisning att man har tystnadsplikt angående patientuppgifter och att förundersökningen pågår. Staden har bett om en utredning av Pihlajalinna.

- Det är klart att vi gör allt vi kan för att hitta en vårdplats som passar klienten, på en vårdenhet som klarar av sin uppgift, säger Riitta Liuksa som är direktör för välfärdssektorn i Åbo stad.

Om du dödar någon på Salutorget så är polisen snabb med att utreda saken. Om du gör samma sak på ett vårdhem så verkar det inte intressera just någon alls

― Veijo Kujala

På ett allmänt plan säger Liuksa att hon är orolig över att det på samma avdelningar allt oftare finns personer med väldigt olika vårdbehov.

– Enheterna kan producera olika typer av service: för äldre, för personer med funktionsvariationer, med rusmedelsproblem och med mentala problem. Man kan fråga sig om kunskapen att producera olika slags service är sådan som den borde vara. Det borde man utvärdera på nytt.

"Inte lämpligt på något vis"

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland utreder som bäst verksamheten vid Setälänpiha.

RFV undersöker hur klienterna övervakas, hur personalen är beräknad och bakgrunden till att mannen som misshandlade placerades på Setälänpiha.

- Ett intensifierat serviceboende som klassats som öppenvård är inte på något vis lämpligt för en klient vars vårdsituation inte är stabil och som man kan förmoda att orsakar fara för andra klienter eller för personalen, säger en företrädare för RFV i ett e-postmeddelande.

Personer i allt sämre skick placeras på intensiva serviceboenden. I anmälningar om missförhållanden har man allt oftare börjat se att någon gett sig på vårdare

― Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör, RFV

Regionförvaltningsverket har inga data på hur ofta det inom äldrevården händer att personer som är alltför svåra att sköta placeras på någon specifik enhet.

- I fjol fick jag personligen höra om ett klart fall där klienten inte var lämplig för en viss enhet, säger Päivi Vainio vid RFV i Södra Finland.

Pihlajalinnas enhet Setälänpiha i Lundo.
Bildtext På grund av misshandeln granskas Pihlalalinnas Setälänpiha såväl av polisen, Valvira som av RFV.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Allt oftare någon ger sig på vårdare

Inom äldrevården händer det ändå allt oftare att åldringar har betett sig aggressivt mot vårdare.

- Det har helt klart ökat. Personer i allt sämre skick placeras på intensifierade serviceboenden. I anmälningar om missförhållanden har man allt oftare börjat se att någon gett sig på vårdare, säger ledande överinspektör Marja-Leena Stenroos vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Lagen säger att vårdhem då man anställer personal måste ta i beaktande antalet klienter, men också servicebehovet, alltså hur krävande klienterna är att vårda.

Förhållandet mellan vårdbehov och antalet vårdare är i slutändan ändå en sak som hör till vårdenhetens egenkontroll.

Om man på vårdhemmet märker att enheten inte lämpar sig för den äldre, så ska man själv reagera.

- Om man märker att det finns en fara för att klienten inte passar på enheten, så ska serviceproducenten omedelbart inleda förhandlingar med kommunen. Kommunen måste reagera på det här. Vardera har sitt ansvar, säger överinspektör Vainio.

Det här fallet undersöks nu förutom av polisen och Regionförvaltningsverket också av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Polisen har begärt ett utlåtande av Valvira, men utredningen har bara inletts.

”En omtänksam, kärleksfull mamma”

Före sin pensionering arbetade Vuokko som barnträdgårdslärare. Hon hann bo på Setälänpiha i tre år och trivdes bra, fastän hon var lite ledsen över att det inte fanns så mycket att göra där.

Hela sitt liv hade hon hållit på med volleyboll, så hennes fysiska kondition var bra, trots att minnesstörningen gjorde vardagen svårare. Trots sin sjukdom kom Vuokko också de sista åren ihåg orden till sånger.

- Hon var en omtänksam, kärleksfull mamma, säger Veijo Kujala.

Mammans hyra borde ha betalats för hela månaden

Kujala har själv försökt ta reda på orsakerna till att hans mamma misshandlades, för han anser att han inte har fått tillfredsställande svar från Pihlajalinna.

Han upplever också att misshandelsfallet har bollats mellan Polisen, Valvira och Regionförvaltningsverket så att ingenting verkar att framskrida.

- Det har gått två månader och allt har bara börjat. Om du dödar någon på Salutorget så är polisen snabb med att utreda saken. Om du gör samma sak på ett vårdhem så verkar det inte intressera just någon alls, säger Kujala.

Veijo Kujala
Bildtext Enligt Kujala har Pihlajalinna inte erkänt att de skulle ha gjort något fel i fallet med hans mor.
Bild: Janne Järvinen / Yle

I slutet av januari kontaktades Kujala av Setälänpiha. Saken gällde mammans hyreskontrakt, där det var en uppsägningstid på en månad.

- De ringde från vårdhemmet och krävde hyra för hela månaden. Jag svarade dem att de borde ha hållit mamma i liv. Då skulle jag gärna ha betalat. De har nog ingen fingertoppskänsla alls. Till slut kom vi överens om att hyran på grund av "de speciella omständigheterna" behövde betalas bara för de verkliga vårddagarna, berättar Kujala.

Trots det här fick Kujala en räkning för hela månaden. Efter en lång e-postkorrespondens och efter flera telefonsamtal fick han slutligen avgiften återbetald.

Enligt Pihlajalinnas distriktschef Arvilommi handlade det om ett beklagligt mänskligt misstag.

Vuokkos begravning hölls i medlet av februari i Åbo.

- Det känns overkligt att den här misshandeln skedde på ett vårdhem som jag trodde var säkert. Det här har varit en ångestfylld upplevelse för mammas anhöriga, säger Veijo Kujala.

Artikeln baserar sig på 76-vuotias Vuokko hakattiin kuoliaaksi palvelukodissa tammikuun alussa – Pihlajalinna vaati omaista maksamaan huoneen vuokran koko kuulta skriven av Jouni Munukka och Janne Järvinen. Texten är översatt till svenska av Linus Hoffman.

På andra språk

Diskussion om artikeln