Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

#femtioelvafrågor: Flera partier vill ha ökad öppenhet kring löner för att komma åt löneskillnader mellan kvinnor och män

Från 2019
Uppdaterad 02.04.2019 15:38.
Studerande Linn kronman i vasa som serietidningssida med pratbubbla och texten Vad görs för jömställdheten?
Bildtext Linn Kronman vill veta vad som görs för jämställdheten.
Bild: privat/Linn Kronman. Grafik: Lasse Grönroos & MiroJohansson.

Flera partier har konkreta recept för att komma åt löneskillnaderna mellan kvinnor och män, medan andra anser att problemet kommer att lösa sig av sig självt.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.

Studerande Linn Kronman från Vasa undrar vad partierna tänker för att Finland ska blir mer jämställt, till exempel genom lika löner för kvinnor och män.

– Jämställdhet, mänskliga rättigheter och utbildning är jätteviktigt tycker jag. Finland är ett väldigt jämställt land jämfört med många andra länder, men det skulle kunna bli ännu mer jämställt om man tänker till exempel på löner. Hur tänker ni beakta frågan om jämställdhet?, frågar Linn Kronman.

Vi har skickat frågan till alla riksdagspartier. Av dem har sju svarat.

Socialdemokraterna: Utred möjligheten till anonyma arbetsansökningar

Socialdemokraterna svarar att ogrundade löneskillnader mellan män och kvinnor ska slopas. I SDP:s svar finns ett konkret förslag på hur man ska komma åt problemet.

- Vi utreder en övergång till anonyma arbetsansökningar i den offentliga sektorn, för att öka jämställdheten i rekryteringsskedet.

SDP:s ordförande Antti Rinne återvänder från sjukledigheten.
Bildtext Sdp vill komma åt löneskillnader genom anonyma arbetssplatsansökningar inom den offentliga sektorn.
Bild: Petteri Sopanen/Yle

Därtill föreslår Socialdemokraterna att regeringens åtgärder utvärderas också ur jämställdhetsperspektiv.

- Utvärderingen av könseffekter ska ingå i statens budgetförslag, skriver SDP.

Kristdemokraterna: Problemet löser sig av sig självt

Kristdemokraterna svarar att de anser att det är självklart att man ska ha lika lön för lika arbete. Samtidigt anser partiet att skillnaderna kommer att minska av sig själva och ger inga åtgärdsförslag.

- Skillnaderna mellan mäns och kvinnors inkomster beror mycket på olika karriärval. Arbetslivet håller på att förändras och skillnaderna kommer att minska, skriver Kd i sitt svar.

Samtidigt visar forskning att det inte på decennier har skett någon märkbar minskning av löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Enligt en rapport som gjordes på uppdrag av jämställdhetsminister Annika Saarikko i slutet av år 2018 tar det decennier att få ett stopp på löneskillnanderna, om förändringen sker så långsamt som nu.

SFP: Det finns mycket kvar att göra – börja med småbarnspedagogiken

Svenska folkpartiet har flera förslag för att främja jämställdheten, men har inga förslag på hur man ska komma åt löneskillnaderna i sitt svar.

- Fortfarande finns det mycket att göra för att vi ska ha ett jämställt samhälle. Jämställdhet mellan könen ska främjas redan i småbarnspedagogiken och i skolan, skriver partiet.

- För ett jämställt arbets- och familjeliv behövs en familjeledighetsreform. SFP förespråkar en familjeledighet enligt 6+6+6-modellen som på ett jämnare sätt skulle dela upp ansvaret för barnen och förstärka mammornas ställning på arbetsmarknaden.

- Vi vill också att Finland ska föra fram jämställdhet på agendan i olika internationella sammanhang, skriver SFP.

Centern: Mera lönetransparens behövs

Centern anser att de viktigaste lösningarna för att komma åt löneskillnaderna uppnås i förhandlingar mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

- Centern hoppas att man i kommande förhandlingar ska få stopp på löneskillnaderna.

Centerns Anu Vehviläinen och Annika Saarikko under riksdagens frågetimme
Bildtext Centern vill öka öppenheten då det gäller lönerna. Jämställdhetesfrågorna har legat på minister Annika Saarikkos (t.h.) bord.
Bild: Lehtikuva

- Ett sätt att komma åt löneskillnaderna är att öka transparensen då det gäller löner, anser Centern.

- Det kan till exempel ske genom att personalrepresentanter som deltar i löneundersökningar får rätt till uppgifter om de anställdas löner.

Centern vill dessutom reformera familjeledigheterna. Däremot har partiet inte velat slopa hemvårdsstödet, trots att flertalet undersökningar visar att stödet bromsar upp utvecklingen mot jämställdhet i hemmen.

- Pappornas inkomstrelaterade del av familjeledigheten bör förlängas, men det får inte leda till att mammornas del förkortas, skriver Centern i sitt svar.

Till exempel OECD har utrett hur hemvårdsstödet påverkar invandrarkvinnor och kommit till att stödet leder till att färre invandrarkvinnor söker jobb i de flesta länder jämförbara med Finland.

Också två norska forskare har konstaterat att det finländska systemet leder till ojämlikhet på arbetsmarknaden, i en jämförelse mellan de nordiska länderna.

Vänsterförbundet: Anonym databas för att komma åt löneskillnader

Också Vänsterförbundet föreslår ökad transparens för att komma åt löneuppgifter och för att bli medveten om hur löneskillnaderna ser ut.

- Vänsterns målsättning är ett ambitiöst program för jämställd lön, där högre löneökningar görs för låglönesektorer (den så kallade jämställdhetspotten) och där lönetransparens garanteras genom tillräcklig tillgång till information för förtroendemännen.

- Dessutom borde en anonym databas skapas för att få uppgifter om löneskillnader. Databasen ska användas för att minska löneklyftan mellan könen.

Vänsterförbundet vill också genomföra en reform av familjeledigheten i linje med 6 + 6 + 6- modellen, som också SFP förespråkar. Dessutom vill partiet ge jämställdhetsombudsmannen mera resurser.

Samlingspartiet: Ge kvinnorna en bättre ställning på arbetsmarknaden

Samlingspartiet anser att den ojämna fördelningen av familjeledigheterna är roten till problemet.

- Det har en negativ inverkan på kvinnornas karriär- och löneutveckling, och i slutändan också på deras pensioner, anser Samlingspartiet.

- Finland behöver en ambitiös, barnvänlig och familjevänlig familjeledighetsreform som skulle stärka jämställdheten både i familjerna och på arbetsmarknaden, svarar partiet. Kvinnornas löneutveckling hamnar efter männens genast när kvinnorna skaffar sitt första barn och löneutvecklingen förblir på en lägre nivå genom hela arbetskarriären.

Partiet hänvisar till att den ojämna fördelningen av familjeledigheten delvis leder till att arbetsgivare allt för ofta anser att det innebär en risk att anställa unga kvinnor.

- Arbetslivet behöver en attitydförändring och familjepositivitet. Ett steg i rätt riktning har varit de familjeledighetsersättningar på 2 500 euro som betalats till arbetsgivaren, skriver Samlingspartiet i sitt svar.

De Gröna: Återinför den subjektiva rätten till dagvård

Också De Gröna anser att man måste öppna upp löneuppgifter och lönegrunder, så att ogrundade löneskillnader blir synliga.

- I samband med arbetsmarknadslösningar och statliga eller kommunala budgetbeslut måste man alltid beakta hur besluten påverkar de olika könen.

De grönas ballonger.
Bildtext De gröna säger att kommunerna kunde agera för att höja lönerna för till exempel dagvårdspersonal.
Bild: Yle

Därtill anser De Gröna att man på kommunal nivå kan lyfta upp frågan om lönerna inom kvinnodominerade, lågavlönade sektorer.

- Kommunerna kan agera och det har De Gröna gjort i Helsingfors. Vårt krav som gäller höjda löner för småbarnspedagoger och andra yrkesutbildade personer inom småbarnsfostran har fått fart. Det samma händer nu i många andra kommuner, skriver partiet i sitt svar.

- Jämställdheten bör vara en av hörnstenarna i den kommande regeringens politik. En familjeledighetsreform måste göras. Reformen ska stärka jämställdheten mellan föräldrarna, återställa subjektiv rätt till dagvård och bekämpa våld mot kvinnor och flickor.

Mera öppenhet kring löner är sannolikt på väg

Också diplomingenjör Leo Suomaa rekommenderar ökad transparens för att komma åt löneskillnader i sin utredning av likalönsprogrammet.

Utredningen gjordes ifjol på uppdrag av omsorgsminister Annika Saarikko.

Hela rapporten finns att läsa här.

Femtioelva frågor inför valet är Svenska Yles satsning inför riksdagsvalet i april. Här kan du ställa dina egna frågor som vi ställer vidare till experter, riksdagspartier och andra som kan ge svar.