Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Att supa sig full på skattemedel är inte tillåtet" – men gränsen bestäms inte i lagen utan kommunerna gör själva upp reglerna, säger jurist

Från 2019
En hand lyfter ett vinglas med öl.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Det som hör till sedvanligt alkoholbruk är okej men att supa sig full på skattemedel är naturligtvis inte tillåtet. Den något luddiga formuleringen ”sedvanligt bruk” måste varje kommun definiera själv genom att sätta upp regler för när alkoholbjudning är motiverat, säger ledande jurist Ida Sulin vid Kommunförbundet.

Yle Huvudstadsregionen har granskat ledningarnas kreditkortsanvändning och kvittoredovisning för år 2018 i Grankulla, Kyrkslätt, Helsingfors, Vanda och Esbo.

I granskningen framkom att politiker och tjänstemän dricker alkohol som finansieras med skattemedel, till exempel i samband med studieresor.

När politiker och kommundirektören i Kyrkslätt var på tjänsteresa i Köpenhamn gick det åt 14 flaskor vin, flera drinkar och starksprit på kommunens bekostnad.

Självklart är det inte okej att supa sig full på en seminarieresa tillsammans med sina kompisar på skattebetalarnas pengar

Ida Sulin, Kommunförbundets ledande jurist

Ida Sulin kan inte ta ställning till enskilda fall, men konstaterar att sedvanligt bruk är okej.

- Om man till exempel vill fira en stads hundraårsjubileum så är det okej att bjuda på ett glas vin i samband med en festmåltid. Men självklart är det inte okej att supa sig full på en seminarieresa tillsammans med sina kompisar på skattebetalarnas pengar.

- Inom kommunerna måste man ha en diskussion på förhand om hur man förhåller sig till de här sakerna så att alla har samma uppfattning om vad som är sedvanligt bruk. Vilket är ett sådant högtidligt sammanhang att det hör till att man tar ett glas vin, och vilka är sammanhangen där man lämnar alkoholen utanför, säger Sulin.

Sulin betonar att det inte finns någon lagstiftning som reglerar gränserna för när man kan bjuda på alkohol, och så länge det är så, så måste kommuner och städer själva göra en bedömning.

En studerande dricker direkt från en flaska.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Roger Källman

Trots allt ett marginellt problem

Alkoholbruket och vem som bekostar det är alltså en fråga om moral och etik, säger Sulin. Och det handlar inte bara om alkohol, utan det finns många sätt att dra egna fördelar på andras bekostnad.

- Egentligen handlar det om detta: det som kommunerna får in av skattebetalare är inte tänkt att gå till att beslutsfattarna ska få fördelar, utan pengarna ska gå till att utveckla kommunen och se till att invånarna har det så bra som möjligt.

Alkohol för skattemedel väcker känslor, men sist och slutligen är det frågan om ganska små summor som går till alkohol. Finns det en poäng i att lyfta dram det här?

- Det är klart att det finns en poäng. Det går ju till exempel inte att säga att lite korruption är okej, och det samma gäller här. Felanvändning av medlen i kommunerna är alltid felanvändning oavsett om det är lite eller mycket.

Om tillfället inte har något med kommunen att göra, till exempel om någon bjuder sin partner på ett glas vin på kommunens bekostnad, så är det inte okej

Ida Sulin, Kommunförbundets ledande jurist

- Jag brukar tänka att det är samma sak som med invandringsfrågan här i Finland. Invandringen har fått ett enormt utrymme i media, men egentligen är det frågan om ganska få individer och lite pengar. Visst är det viktigt att diskutera det men man får också samtidigt vara medveten om att det är ett marginellt problem, säger Sulin.

Viktigt att redovisa för vem som bjuds

Yle Huvudstadsregionens granskning av kvittona visade att det ofta saknades uppgifter om vem som bjudits på alkohol. Det är viktigt att redovisa, säger Ida Sulin. Det handlar om transparens.

- När det gäller förmåner, gåvor, njutningsmedel, sådant som gör livet lite bättre för någon så måste man se till att det inte har koppling till mutor eller korruption. Det måste kunna redovisas på ett transparent sätt som visar att det har att göra med ett visst ärende, en högtidlighet eller liknande. Det får inte vara ett försök att påverka den som blir bjuden.

När är det inte okej att bjuda på alkohol?

- Om tillfället inte har något med kommunen att göra, till exempel om någon bjuder sin partner på ett glas vin på kommunens bekostnad, så är det inte okej. Allt som görs med kommunens medel måste sträva till att utveckla kommunen och dess område.

Diskussion om artikeln